Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Přednastavení pro operace postupu (pro kooperace) - Výroba

Z Asseco Solutions
Verze z 3. 12. 2010, 14:23; Gatema (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Popis

Přednastavení pro operace postupu slouží k rychlému vytváření nových operací pomocí hodnot v tomto přednastavení. Při založení nové operace typu kooperace v technologickém postupu je možné předvyplnit některé údaje pomocí funkce Přednastavení operace, která se nachází v místní nabídce přímo v editoru nové operace (viz Technologické postupy).
Přednastavení může být definováno včetně odkazu na konkrétní kooperaci nebo bez odkazu na kooperaci, pak se jedná o tzv. všeobecné přednastavení. Pokud je tento přehled vyvolán z místa z vazbou na konkrétní kooperaci (např. Číselník kooperací - Přednastavení pro operace postupu), tak se zobrazí všechny všeobecné přednastavení a přednastavení s vazbou na konkrétní kooperaci.


Seznam atributů

  • Všeobecný - Určuje, zda je toto přednastavení "všeobecné" - bez vazby na konkrétní kooperaci nebo s vazbou.

Přednastavení s vazbou na konkrétní kooperaci lze provést pouze tehdy, když je tento přehled vyvolán pro konkrétní kooperaci (např. Číselník kooperací - Přednastavení pro operace postupu).


Následuje výčet atributů, které můžou sloužit k přednastavení hodnot u jednotlivých operací technologického postupu. Význam těchto atributů je popsán v přehledu vyráběných dílců v kapitole Technologické postupy.

  • Pracoviště, Kooperace, Tarif, Typ, Typové označení, Název, Přípravný čas strojní, Přípravná mzda, Jednicový čas strojní, Jednicová mzda, Násobek TAC, Ukončovací čas strojní, Ukončovací mzda, Kooperační množství, Text operace, Počet lidí, Počet kusů, KVO, Obrázek, Způsob zaplánování, Minimální plánovací dávka, Mezioperační čas


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export