Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Přechod na nové účetní období v Helios Orange - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Generování kalendářů na následující období)
(Změna číslování)
Řádka 12: Řádka 12:
 
==== Změna číslování ====  
 
==== Změna číslování ====  
 
Pokud v číslech dokladů používáte prefix čísla roku, nastavte pro nové období číslování ve volbách
 
Pokud v číslech dokladů používáte prefix čísla roku, nastavte pro nové období číslování ve volbách
* Pokladna/Číselník pokladen – Hromadná změna číslování
+
* Pokladna/Číselník pokladen – Hromadná změna číslování. Musíte být v období, pro které nastavujete (vidíte dole na liště).
 
* Pokladní prodej/Řady účtenek - Nastavení pořadového čísla  
 
* Pokladní prodej/Řady účtenek - Nastavení pořadového čísla  
 
* Účetnictví/Druhy účetních dokladů – pro doklady zadávané přímo do účetního deníku (interní doklady apod.) - akce Hromadné změny/Řada dokladů.
 
* Účetnictví/Druhy účetních dokladů – pro doklady zadávané přímo do účetního deníku (interní doklady apod.) - akce Hromadné změny/Řada dokladů.

Verze z 29. 11. 2018, 12:22

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Účetnictví

Přechod roku v Helios Orange – příprava prostředí

Účetní období

Ve volbě Pomocné číselníky/Období založíte pomocí tlačítka Nový období nového roku.

Tip Pokud používáte Období stavu je nutné nová období vygenerovat.

To provedete v Pomocné číselníky/Období/Období stavu akce - Generování období stavu.

Změna číslování

Pokud v číslech dokladů používáte prefix čísla roku, nastavte pro nové období číslování ve volbách

 • Pokladna/Číselník pokladen – Hromadná změna číslování. Musíte být v období, pro které nastavujete (vidíte dole na liště).
 • Pokladní prodej/Řady účtenek - Nastavení pořadového čísla
 • Účetnictví/Druhy účetních dokladů – pro doklady zadávané přímo do účetního deníku (interní doklady apod.) - akce Hromadné změny/Řada dokladů.
 • Oběh zboží/Kmenové karty/Druhy dokladů pohybu zboží – zejména pro faktury vydané akce Hromadná změna pořadového čísla

Toto lze připravit kdykoli, když už bude potřeba zadávat doklady do nového období.

Počáteční a koncové stavy účtů

V přehledu Období kliknete na záznam s končícím rokem a zvolíte akci Uzavření a otevření účetních knih. Dojde k výpočtu a vygenerování dokladů pro koncový stav (ve starém roce) a Počáteční stav (v novém roce). Takto získané hodnoty můžete kdykoli korigovat pomocí dalších akcí v přehledu:

 • Zrušení uzavření a otevření účetních knih – zruší vygenerované doklady PS a KS
 • Zrušení a obnovení uzavření a otevření účetních knih – zruší a znovu vygeneruje PS a KS s novými hodnotami

To znamená, že tuto akci můžete spouštět opakovaně, tak jak postupně doúčtováváte doklady ve minulém účetním období.

Podrobný popis akce naleznete zde Období - Pomocné číselníky

Tip V části Nastavení nesmí zůstat (není), musí být vybráno Ano nebo Ne.

Doporučujeme zaškrtnout i volbu Kontroly provedení uzávěrky – program zkontroluje zda jsou splněny náležitosti pro provedení uzávěrky, např.

 • Druh účetního dokladu pro PS a KS – v novém i starém období. Musí být založeny Druhy účetních dokladů s přednastaveným stavem PS/KS a Uzávěrkovým charakterem PS/KS.
 • Účtový rozvrh – účty 701, 702, 710, 431 – se správným nastavením - uzávěrkový charakter PS/KS, účet zisků a ztrát,hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.

Uzavření účetního období

Slouží k uzavření období – nelze zde již přidávat doklady a opravovat. Spouští se až ve chvíli, kdy již nechcete do období zasahovat. Kdykoli je možné období znovu otevřít akcí Otevření účetního období.

Přednastavení nového účetního období

Pokud již chcete vstupovat hlavně do období nového roku, můžete období přednastavit ve volbě Možnosti/Uživatelské konstanty/Období – vybrat nové Přednastavené období.

Doporučený postup při účetní závěrce

Při zpracování účetní závěrky by měly být provedeny minimálně následující kroky, bližší popis k jednotlivým akcím naleznete v dokumentaci.

 • Účetní deník
V agendách prvotních dokladů - faktury vydané i přijaté (vč. vzájemných zápočtů), sklady, pokladna, banka, majetek, mzdy, leasing, pokladní prodej, … zkontrolovat zaúčtování všech dokladů, které mají být zaúčtovány (např. pokud neúčtuji o zálohových fakturách, pak jejich nezaúčtování samozřejmě závěrce nebrání)
Kontrola dokladů v deníku – fáze rozpracovanosti (doklady ve fázi Pořízeno nevstupují do výkazů a sestav ve Stavu účtů)
dále akce Kontroly/Kontrola dokladů
 • Stavy účtů – kontrola vyrovnanosti a hospodářského výsledku v rozvahové a výsledkové sestavě
 • Přepočet zůstatků peněžních účtů vedených v cizí měně - je nutné mít zadaný/stažený kurs k 31.12., resp. poslední dostupný kurs v roce
Banka - účtový rozvrh, účet, akce Stav účtu - kurzový rozdíl, zadáváte kontaci pro kurzový rozdíl k bilančnímu dni a datum případu
Pokladna - pokladní doklady, akce Ostatní/Generování dokladu kurzového rozdílu - vygeneruje se pokladní doklad, který bude pouze v korunách, ten zaúčtujete
Pokud pokladní doklady zadáváte přímo do účetního deníku, provedete přepočet zůstatku v účtovém rozvrhu, stejně jako u bankovního účtu.
 • Neuhrazené pohledávky a závazky
Saldokonta/Saldo k datu - aktualizovat saldo k 31.12. Zobrazit si sestavu Saldokonto v cizí měně nevyrovnané (sloupec Saldo 1 CM se nerovná 0)
akce Účtování/Kurz rozdíl k bilančnímu dni.
Upozornění Pokud používáte Saldo nad prvotními doklady, přepočet kurzový rozdílů spouštíte zde!
 • Inventura účtů – kontrola Stav saldo k datu a Stav účtu. Tisk inventury účtů – Saldo nevyrovnané. Ze saldokonta ke dni pomocí F8 tisk formulářem lze tisknout:
Inventuru pohledávek
Inventuru závazků
Saldokonto k datu


Sklady

Uzávěrka a inventura

 • Před pořizováním dokladů do nového účetního období je vhodné provést Skladovou uzávěrku.
  • Skladová uzávěrka je provedena po zadání a zrealizování všech pohybových dokladů (příjem, výdej a jejich storna).
  • Před datem skladové uzávěrky není možné realizovat doklady, které skladové uzávěrce předcházejí.
 • Po zadání všech dokladů a uzavření skladu je vhodné provést Inventuru.
  • Inventuru není možné provádět zpětně - je možné ji provést pouze k aktuálnímu datu
   • Aktuální množství na skladě je vloženo do inventury pro následující výpočty - není možné použít množství k jinému než aktuálnímu datu.
  • Po vygenerování inventurních rozdílových dokladů je nutné dočasně zrušit skladovou uzávěrku, aby bylo možné doklady realizovat.
   • Po zrealizování dokladů je vhodné sklad opět uzavřít.


Práce s doklady přes období

 • Při generování návazných dokladů volbou pásu karet "Generování příjemky" / "Generování faktury",.... je cílový doklad založen v aktuálním období (tzn. pokud generujete doklady dne 1.1.2019. je období 2019, pokud generujete 31.12.2018 je období 2018).
  • Pokud je nutné, aby byl cílový doklad v jiném než aktuálním období, je třeba založit hlavičku cílového dokladu (například příjemka) a následně na záložce položky převést položky ze zdrojového dokladu (například vydaná objednávka).
   • Toto platí i u storen.
 • Při generování návazného dokladu z došlé objednávky je datum případu (období) návazného dokladu určeno dle atributu Datum případu v Profilu pro generování návazného dokladu.
  • Atribut je možné nastavit na hodnoty: Aktuální datum, Datum objednávky, Termín dodávky.
 • Při tvorbě storna je doklad vytvořen v období, které je zjištěno dle natavení globální konstanty (Konfigurace / Správa systému --> Sklady, nákup a prodej) "Generovat storno a dobropis".
  • Zde jsou možné volby: Podle dnešního data, Podle data realizace.


Upozornění Je třeba rozlišovat, kdy je vhodné doklady tvořit zpětně do minulého období. Doklady není vhodné zakládat do předchozího období, pokud byla již provedena inventura a byl uzavřen sklad. Období, ve kterém je doklad tvořen, například u storen, by mělo odpovídat datu, kdy byl zjištěn nesoulad. Tzn. strono příjemky z 1.12.2018 by patří do období 2019, pokud byl nesoulad zjištěn v roce 2019.


Výroba

Generování kalendářů na následující období

 • U všech používaných kalendářů je nutné včas vygenerovat kalendář pro následující období.
 • Tyto kalendáře ovlivňují termíny výrobních příkazů, kapacitní plánování a termíny odvolávek.
 • Definují se v: Pomocné číselníky --> Plánovací kalendáře.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export