Přechod na nové účetní období v Helios Orange - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Doporučený postup při účetní závěrce)
Řádka 1: Řádka 1:
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,customer(ro),,</accesscontrol>
+
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
  
 
== Účetnictví ==
 
== Účetnictví ==

Verze z 22. 11. 2018, 14:42

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Účetnictví

Přechod roku v Helios Orange – příprava prostředí

Účetní období

Ve volbě Pomocné číselníky/Období založíte pomocí tlačítka Nový období nového roku.

Tip Pokud používáte Období stavu je nutné nová období vygenerovat.

To provedete v Pomocné číselníky/Období/Období stavu akce - Generování období stavu.

Změna číslování

Pokud v číslech dokladů používáte prefix čísla roku, nastavte pro nové období číslování ve volbách

 • Pokladna/Číselník pokladen – Hromadná změna číslování
 • Účetnictví/Druhy účetních dokladů – pro doklady zadávané přímo do účetního deníku (interní doklady apod.) - akce Hromadné změny/Řada dokladů.
 • Oběh zboží/Kmenové karty/Druhy dokladů pohybu zboží – zejména pro faktury vydané akce Hromadná změna pořadového čísla

Toto lze připravit kdykoli, když už bude potřeba zadávat doklady do nového období.

Počáteční a koncové stavy účtů

V přehledu Období kliknete na záznam s končícím rokem a zvolíte akci Uzavření a otevření účetních knih. Dojde k výpočtu a vygenerování dokladů pro koncový stav (ve starém roce) a Počáteční stav (v novém roce). Takto získané hodnoty můžete kdykoli korigovat pomocí dalších akcí v přehledu:

 • Zrušení uzavření a otevření účetních knih – zruší vygenerované doklady PS a KS
 • Zrušení a obnovení uzavření a otevření účetních knih – zruší a znovu vygeneruje PS a KS s novými hodnotami

To znamená, že tuto akci můžete spouštět opakovaně, tak jak postupně doúčtováváte doklady ve minulém účetním období.

Podrobný popis akce naleznete zde Období - Pomocné číselníky

Tip V části Nastavení nesmí zůstat (není), musí být vybráno Ano nebo Ne.

Doporučujeme zaškrtnout i volbu Kontroly provedení uzávěrky – program zkontroluje zda jsou splněny náležitosti pro provedení uzávěrky, např.

 • Druh účetního dokladu pro PS a KS – v novém i starém období. Musí být založeny Druhy účetních dokladů s přednastaveným stavem PS/KS a Uzávěrkovým charakterem PS/KS.
 • Účtový rozvrh – účty 701, 702, 710, 431 – se správným nastavením - uzávěrkový charakter PS/KS, účet zisků a ztrát,hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.

Uzavření účetního období

Slouží k uzavření období – nelze zde již přidávat doklady a opravovat. Spouští se až ve chvíli, kdy již nechcete do období zasahovat. Kdykoli je možné období znovu otevřít akcí Otevření účetního období.

Přednastavení nového účetního období

Pokud již chcete vstupovat hlavně do období nového roku, můžete období přednastavit ve volbě Možnosti/Uživatelské konstanty/Období – vybrat nové Přednastavené období.

Doporučený postup při účetní závěrce

Při zpracování účetní závěrky by měly být provedeny minimálně následující kroky, bližší popis k jednotlivým akcím naleznete v dokumentaci.

 • Účetní deník
V agendách prvotních dokladů - faktury vydané i přijaté (vč. vzájemných zápočtů), sklady, pokladna, banka, majetek, mzdy, leasing, pokladní prodej, … zkontrolovat zaúčtování všech dokladů, které mají být zaúčtovány (např. pokud neúčtuji o zálohových fakturách, pak jejich nezaúčtování samozřejmě závěrce nebrání)
Kontrola dokladů v deníku – fáze rozpracovanosti (doklady ve fázi Pořízeno nevstupují do výkazů a sestav)
akce Kontroly/Kontrola dokladů
 • Stavy účtů – kontrola vyrovnanosti a hospodářského výsledku v rozvahové a výsledkové sestavě
 • Přepočet zůstatků peněžních účtů vedených v cizí měně - je nutné mít zadaný/stažený kurs k 31.12., resp. poslední dostupný kurs v roce
Banka - účtový rozvrh, účet, akce Stav účtu - kurzový rozdíl, zadáváte kontaci pro kurzový rozdíl k bilančnímu dni a datum případu
Pokladna - pokladní doklady, akce Ostatní/Generování dokladu kurzového rozdílu - vygeneruje se pokladní doklad, který bude pouze v korunách, ten zaúčtujete
Pokud pokladní doklady zadáváte přímo do účetního deníku, provedete přepočet zůstatku v účtovém rozvrhu, stejně jako u bankovního účtu.
 • Neuhrazené pohledávky a závazky
Saldokonta/Saldo k datu - aktualizovat saldo k 31.12. Zobrazit si sestavu Saldokonto v cizí měně nevyrovnané (sloupec Saldo 1 CM se nerovná 0)
akce Účtování/Kurz rozdíl k bilančnímu dni.
 • Inventura účtů – kontrola Stav saldo k datu a Stav účtu. Tisk inventury účtů – Saldo nevyrovnané. Ze saldokonta ke dni pomocí F8 tisk formulářem lze tisknout:
Inventuru pohledávek
Inventuru závazků
Saldokonto k datu
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export