Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Obecné - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2012

Novinka V Nastav na záložce 3 - Podmínky - filtr je možnost pro danou sestavu vypnout paralelní zpracování dotazu. Změnu přepínače je třeba potvrdit globálním heslem. Vypnutím paralelního zpracování dotazu je možno docílit lepší propustnosti systému.

Paralelní zpracování dotazu:
SQL Server pro zpracování dotazu používá několik paralelních vláken (záleží na nastavení SQL Serveru). Takto zpracovávaný dotaz by měl doběhnout rychleji. Někdy ale může dojít k problémům se zamykáním dat. Pak je vhodné paralelní zpracování vypnout.


Novinka Kopie tiskového formuláře je nově vždy Aktivní, i když vzor byl označen jako neaktivní.


Oprava Uložená sestava s nastaveným seskupováním. Pokud se vybrala volba místního menu Systém, Uživatelské sloupce a tento přehled s uživ. sloupci se zavřel křížkem, seskupení se zrušilo.

Opraveno.


Oprava Při zakládání nového asistenta u definovaného přehledu přes akci Editace uživatelský (pravým tlačítkem přímo na ploše asistenta) se zobrazí editační formulář nového asistenta. Po jeho vyplnění a uložení se nově definovaný text asistenta v poli Asistent neukázal.

Opraveno.Verze 2.0.2013.1102 ze dne 03.12.2013

Novinka V přehledu uživatelů je nová akce Práva na data, která zobrazuje všechna práva na data na separátních záložkách. Práva je zde možné prohlížet i nastavovat.


Novinka V číselníku nákladového okruhu přidán nový atribut Stav - může nabívat hodnot (Aktivní, Blokováno, Uzavřeno). Funkčnost nastavena obdobně jako je tomu u zakázek.


Novinka Editor nákladového okruhu byl převeden do uživatelského editoru.Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Tip Přidána funkcionalita do kopie práv, která umožní kromě práv na přehledy udělat kopii i tzv. práv na data (na doklady, sborníky, atd...).


Novinka Přidána funkce Kopie organizace. Kopii lze provést pouze nad jedním záznamem. Při volbě "Kopie..." se otevře nový záznam organizace s předvyplněnými hodnotami vybrané organizace Nekopírují se bankovní účty.


Novinka Opraveno barvení nástrojové lišty podle barvy nastavené pro danou databázi. Lišta nebyla obarvena v případě, že byla nižší barevná hloubka než 16bitů.
Upozornění I nadále ale nedochází k barvení lišty v případě, že je ve Windows nastaven klasický vzhled a Helios má zapnutý styl MS Windows.


Novinka Do přehledu "Indexy v databázi" byly doplněny sloupce statistik (user_seeks, user_scans, user_lookups, user_updates ze systémového view sys.dm_db_index_usage_stats). Hodnoty do této statistiky se plní od posledního restartu MS SQL Serveru kumulativně.


Novinka V Nastav na záložce 3 - Podmínky - filtr je možnost pro danou sestavu zapnout tzv. špinavé čtení. Změnu přepínače je třeba potvrdit super heslem. Zapnutím špinavého čtení je možno docílit lepší propustnosti systému. Nevýhodou je ale to, že jsou čtena nepotvrzená data.

Proto se DOPORUČUJE POUŽÍVAT tuto funkci POUZE VÝJIMEČNĚ!
Zapnutí je signalizováno fialovým kolečkem vlevo od názvu sestavy na stavovém řádku přehledu.

Špinavé čtení (Dirty Read):
Projevuje se tak, že SELECT vrací ve svém výsledku ‘špinavá' data, tedy data, která v databázi nikdy skutečně neexistovala. To se stane v případě, že se čtou data, která jiná transakce modifikuje, přičemž SELECT neuvaluje na čtená data žádné zámky. Absence sdílených zámků při SELECTu tak umožní přečíst i data, která jiná transakce právě modifikuje a drží na nich exkluzivní zámky. Když se ale modifikující transakce rozhodne následně provést ROLLBACK a svoje změny zruší, získáme SELECTem data, která nikdy v databázi nebyla potvrzena a tedy nikdy neexistovala.


Novinka Archivace změn byla rozšířena o pole Nákladový okruh nad tabulkami Doklady zboží, Účetní deník a Pokladna.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.1.0.1.


Novinka K funkci Shrink databáze byl přidán formulář, kde je možnost ovlivnit/nastavit funkci shrink databáze.


Oprava V některých případech se mohla uživatelům při upgrade na verzi 2.0.2013.1000 nebo 2.0.2013.1001 objevit chyba:

hp_ZalFakSk, line 459 Invalid column name SazbaDPH

Opraveno.


Oprava Helios Asistent se na operačních systémech Windows 8 a Windows 2012 zobrazoval, i když je prázdný (není nadefinován).

Opraveno.


Oprava Při určité konstelaci v datech týkajících se nastavení přenosu údajů z aktivity do dokladu Oběhu zboží ve firemních aktivitách se mohlo stát, že start Heliosu končil chybovou hláškou "Položka 'Kategorie' musí být zadána".

Opraveno.


Oprava Při výběru tiskových zdrojů pro formulář (volby u tlačítka definice) nefungovalo tlačítko "Všechny tiskové zdroje".

Otevřené okno se po jeho stisknutí zavřelo, ale zdroje se stále zobrazovaly jen použité.
Opraveno.Verze 2.0.2013.1001 ze dne 31.10.2013

Novinka Exportovat seskupený přehled do Excelu šlo pouze v případě, že byl přítomen sloupec se sumací. Nyní lze exportovat i v případě, že je přehled pouze seskupen bez sumačních sloupců.


Oprava Pokud uživatel nemá modul Došlé objednávky, objevila se při vstupu do přehledu Stav skladu ve verzi 2.0.2013.1000 chyba
Varování nebo chybová hláška Invalid Pointer Operation

Opraveno.Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Novinka Přidána funkce Kopie organizace. Kopii lze provést pouze nad jedním záznamem.


Novinka Generování opisu přehledu nyní nastavuje Duplex na Default, tedy opis si při tisku přebírá nastavení tiskárny.


Novinka Opraven problém s tiskem - občas po opisu přehledu došlo k vyprázdnění přehledu a Helios bylo třeba restartovat. Bylo nutné zrušit zobrazení více stránek najednou a náhledy stránek.


Novinka Helios Easy - byla odstraněna kontrola databáze na licenci.


Novinka V tabulce TabZakazka a TabZakPriorita bylo rozšířeno pole Priorita, resp pole Cislo z 5 na 10 znaků.


Novinka Do okna pro editaci poznámek byla doplněna lišta se speciálními znaky (průměr, stupeň, řecká abeceda apod.).


Oprava Za určitých okolností při pokusu o otevření dokumentu skončila akce chybovou hláškou "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)" a dokument se neotevřel.

Opraveno.


Oprava Editační políčko typu kalkulačka nerespektovalo nastavení Pouze ke čtení v rámci definice uživatelského editoru. Opraveno.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Tip Filtrace tabulek

V modulu Nástroje přizpůsobení je nový přehled Filtrace tabulek. Tento nástroj umožní zobrazovat uživatelům data automaticky zafiltrovaná podle předem nastavených podmínek. V přehledu Filtrace tabulek se definují filtrační podmínky, které se přiřazují uživatelům či rolím a uživateli se pak automaticky aplikují v každém přehledu nad danou tabulkou.

Příklad: Nastavte podmínku pro TabCisOrg (číselník organizací), která dovolí zobrazit pouze organizace v rozmezí čísel 100-300. V přehledu Organizací pak uživatel uvidí pouze tyto organizace.

Pokud je zaškrtnuto Použít ve vazbě, podmínka se uplatní i při dotažení návazných údajů do přehledu.
Když si zobrazíte např. přehled faktur, ve kterém je zobrazen sloupec Název organizace, pak v případě, že je u podmínky v příkladu zaškrtnuto Použít ve vazbě, uvidíte název organizace pouze u faktur s organizací číslo 100-300. U ostatních faktur nebude zobrazeno nic.

Zaškrtávátko Použít i v tisku určuje, jestli bude daná podmínka uplatněna i v tisku formulářem. Pokud tak např. budete chtít vytisknout fakturu s organizací mimo 100-300, nebude na faktuře organizace uvedena.

Filtrační podmínky jsou použity pouze v přehledech a tisku. Nejsou nijak uplatněny dále v systému. Je tak možno např. na fakturu zadat ručně organizaci číslo 4, i když je nastavena filtrační podmínka pro organizace číslo 100-300. Ovšem v přenosovém přehledu pro výběr organizace organizaci číslo 4 neuvidíte, tam už se podmínka uplatní.

Podmínky se načítají při spuštění Helios Orange, to znamená, že jakákoliv změna podmínek se uplatní až po restartu. Toto neplatí pro Helios Orange, ve kterém se podmínky nastavují, tam se změny projeví okamžitě bez restartu.

Použití podmínky v přehledu je signalizováno v dolní stavové liště buď červeným - je filtrována hlavní tabulka přehledu - nebo červenozeleným - je filtrován pouze některý z údajů přes vazbu, nikoliv hlavní tabulka - kolečkem vpravo za sekcí s názvem aktuální sestavy.


Upozornění Pro vzdálený hotline byl zapojen program TeamViewer. V menu Nápověda jsou nyní 2 položky menu:
 • Hotline - vzdálený přístup - stáhnout z Webu (po zvolení spustí stažení aplikace TeamViewerQS_cs.exe z internetu)
 • Hotline - vzdálený přístup - spustit lokálně (po zvolení spustí aplikaci TeamViewerQS_cs.exe z podadresáře SYSTEM instalace Heliosu)

Po spuštění budete konzultantem požádáni o sdělení údaje Vaše ID (9místného čísla), které se v okně TeamViewer zobrazí.


Novinka Odstraněno přebytečné zobrazení sumačního řádku v kontingenční tabulce v případě, že by to byla sumace pouze za jednu hodnotu.


Novinka V nastavení Možnosti - Uživatelské konstanty - globální přibyla možnost nastavit si odsazení editačních polí v editorech s novým designem. Je možno upravit horizontální a vertikální odsazení názvu od editačního pole (v rozmezí 0-2 pixely) a mezeru mezi jednotlivými prvky editoru (editační pole s názvem, skupina, oddělující čára apod. - v rozmezí 0-3 pixely).


Novinka V editoru Definice tiskového zdroje zrušen výběr Hlavní tabulky, již se nevyužívá.


Novinka Při uložení dokumentu do databáze se provádí kontrola, zda nebyl v mezičase modifikovaný jiným uživatelem. V takovém případě je zobrazena hláška a uživatel se může rozhodnout, zda soubor uloží či ne.


Novinka Přídána změna kurzoru, která signalizuje provádění externí uložené procedury.


Novinka V Možnosti - Uživatelské konstanty - lokální je nyní možno nastavit zobrazení či skrytí miniatur stránek při tisku pomocí ReportBuilderu.


Novinka Do práv k přehledu uživatelů (BID 14) bylo přidáno právo na akci Změna hesla.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2012 vol 2.6


Oprava Pokud má uživatel prázdné heslo, došlo v akci Nové okno k chybě:

Chybně zadaný řádkový parametr č:10 / Parametr: 2005
Opraveno


Oprava Sestava je uložená jako seskupená. Pokud došlo k přetažení sloupce, podle kterého je sestava zafiltrována, zpět a následně byl v některém sloupci použit rychlý filtr, došlo ke zrušení povolení seskupování (zmizel seskupovací pruh).

Opraveno.


Oprava Pokud se v prázdném editačním políčku typu kalkulačka zobrazila kalkulačka a následně se myší kliklo kamkoliv jinam, objevila se chyba

Could not convert variant of type (NULL) into type (Double).
Opraveno.Verze 2.0.2013.0802 ze dne 10.09.2013

Oprava Helios Orange spouštěný pomocí odkazu HIQ se nespustil a bez jakéhokoliv hlášení chyby se ukončil.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Upozornění Ukončení podpory MS SQL2005

Na straně aplikace Helios Orange byla zrušena podpora přístupu k SQL serveru verze MS SQL2005.


Novinka Do kontingenčních tabulek byla doplněna možnost nastavení třídění podle agregovaných dat.

V editoru definice kontingenční tabulky je možno v seznamu polí pro sloupce a řádky kontingenční tabulky vybrat ze seznamu hodnot a určit tak způsob třídění.
V zobrazené tabulce je pak možno na položkách pro sloupce či řádky pomocí pravé myši zvolit "Další možnosti řazení..." a třídění zde upravit. Položka, která je tříděna podle agregovaných dat je označena tučným modrým písmem.
Zároveň bylo do polí v datové oblasti doplněno zobrazení ikonky reprezentující typ agregace.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 15.0.

Hlavní novinka: možnost tisku QR kódů a Data Matrix kódů.


Novinka V definici kontingenční tabulky je nyní možno určit umístění součtů za řádky a sloupce.

Umístění součtů sloupců: Vpravo (implicitní), Vlevo
Umístění součtů řádků: Dole (implicitní), Nahoře, Stromově

Umístění součtů řádků - Stromově vygeneruje kompaktnější zobrazení kontingenční tabulky.


Novinka Funkcionalita "nespolehliví plátci", "zveřejněné bankovní účty" je aktivní pouze pro plátce DPH v ČR, tj. pro organizace, které mají aktuální CZ DIČ DPH.


Novinka Upraveno nastavení období v rámci jádra v případě, že období není v uživatelských konstantách přednastaveno a v Dataskopu je zobrazován přehled s přednastavených obdobím. Docházelo k nadbytečnému dotazu na období.


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 6.7.14.


Novinka U stavových sloupců s definovanou konverzí se nyní v rychlém filtru, v Nastav a v editaci externích informací zobrazí vedle ikonky i odpovídající text.

V přehledu zůstává i nadále zobrazena pouze ikonka.


Novinka Do číselníku zemí přidáno pole EEA (European Economic Area), v editoru země lze zaškrtnout.


Novinka Bylo zrychleno otevírání uživatelských editorů s velkým množstvím externích sloupců.


Novinka Zrušena možnost vytvářet definice Hromadně pro e-mail při zadávání v editoru kontaktů.


Novinka Velikost pole pro údaj Kredit u organizace byla zvětšena, aby byl zadaný údaj vidět celý.


Novinka Při spouštění programu přes akci Nové okno, se přebírají všechny parametry spuštění původní instance programu.


Oprava Volba Číselníky, Zaměstnanci, pravá myš -> MS Office – Outlook mohla končit hláškou

Operace se nezdařila

Opraveno.


Oprava Pokud se seskupil přehled (Ctrl+G), následně se ono seskupení zase zruší a dá se F5 Obnovit (nebo se zadá rychlý filtr), pak se přehled opět seskupil.

Opraveno.


Oprava Pokud dojde k vytvoření či opravě uživatelského či externího sloupce definovaného nad tabulkou uživatelských sloupců, mohlo dojít k nedefinovanému chování přehledu, popř. až k chybě Access Violation Error.

Opraveno.


Oprava Opraveno nastavení maximálního počtu znaků sloupce "Odpovědná osoba" v číselníku organizací (ze 41 na 201). Chybné nastavení znemožňovalo v některých případech zobrazení Sumace hodnot označených záznamů (Ctrl+X).


Oprava Pokud se v Nastav na záložce 4 - Sestavy vybere přes pravou myš akce Přejmenovat... a následně se v názvu pouze změní velikost písmen, objeví se hláška

Sestava s názvem XY už existuje!.

Opraveno.


Oprava V sestavě Master-Detail s vypnutým přehledovým módem nebylo možné po použití rychlého filtru otevřít víc detailů najednou, a to ani po následném vypnutí rychlého filtru.

Opraveno.


Oprava Mazání organizace skončilo chybou "Na záznam jsou navázány další údaje" v případě, že jsou na organizaci navázány "Slevy k organizaci" nebo "Ceny a slevy ke skupinám zboží" nebo "Kontakty".

Opraveno.


Oprava Opravena chyba Field 'Druh' not found , která se mohla objevit při připojování volného kontaktu na záložce kontakty v editoru organizace.Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Do uživatelských konstant byla doplněna možnost nastavit si cestu pro uložení dokumentů generovaných z tisku: Implicitní cesta pro uložení tisku do dokumentů.

Pokud tato cesta není zadaná, chová se uložení do Dokumentů z tisku (tlačítko Dokumenty v náhledu tisku) stejně jako doposud - soubor se vytvoří v dočasném adresáři a poté se uloží do databáze. Uložení do databáze nelze ovlivnit. Jestliže je cesta zadaná, je soubor vytvořen v daném adresáři a při následném otevření editoru Dokumentů je možno s příznakem Uložit do databáze pracovat. Implicitne je přednastaven podle konstanty 'Dokumenty implicitně ukládat do databáze'. Soubory, které byly uloženy do databáze nebo nebyl potvrzen editor Dokumentů (stisknuto tlačítko Storno), jsou následně smazány.


Novinka V definici předpisu pro Hromadně pro e-mail je nyní možno definovat umístění vygenerovaného souboru - buď do databáze nebo na disk. Pokud je zvoleno uložit na disk, je třeba zadat adresář pro umístění souboru. Zde je možno využít specifikátory sloupců z přehledu, nad kterým se soubor generuje. Jestliže v cílovém adresáři existuje soubor stejného jména, je nově generovanému souboru upraveno jméno přidáním (X), kde X je unikátní číslo: např. "Soubor.pdf" je přejmenován na "Soubor (1).pdf".


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.0.0.32.


Novinka Do přehledu Sestavy byl doplněn sloupec "Kdo naposledy použil sestavu". Tvoří pár společně s již existujím sloupcem "Poslední použití sestavy".


Novinka V číselníku období mohlo otevření období do editoru trvat delší dobu (řádově minuty).

Upraveno.


Oprava Pokud má uživatel zaškrtnuto v uživatelských konstantách "Víceřádkové záhlaví sloupců" pak mohlo dojít při přepnutí do jiného přehledu k zobrazení menšího počtu řádků než je možno zobrazit. Přehled tak zobrazil např. pouze 32 řádků, i když by jich měl zobrazit 40.

Opraveno.


Oprava Při specifické datumové masce mohla nastat chyba v editoru obnov záloh databáze.

Opraveno.


Oprava Pokud je zobrazen přehled s detaily a v definici Master x Detailu je zaškrtnuto "Vypnout přehledový mód", došlo po občerstvení přehledu k opětovnému zapnutí přehledového módu (nastavení "Vypnout přehledový mód" bylo zapomenuto).

Opraveno.Verze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Novinka Klávesová zkratka Ctrl+Shift+Alt+F12 zapíná/vypíná logování SQL komunikace Helios s SQL serverem. Logovací soubor se vytvářel přímo na disk C. Ve Windows 8 ale nelze do rootu disku C vytvořit soubor, i když je uživatel administrátor. Je třeba spustit Helios jako správce. Ovšem normální uživatel nebude spouštět Helios jako správce, tudíž bylo upraveno umístění logovacího souboru.

Logovací soubor SQL komunikace pluginu se nyní vytváří na ploše aktuálního uživatele. Zároveň byl soubor přejmenován z HeliosIQ_plugin.log na HeliosSQL_plugin.log.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.0.0.29.


Novinka Sestava má nastavená práva.Při použití akce Nastavit jako výchozí pro vybrané uživatele se objevila hláška Filtr má nastavena práva - Nelze nastavit jako výchozí.

Hláška změněna na hlášku informativní, uživatel může nastavit sestavu jako výchozí i v případě nastavení práv.


Novinka Typ sloupce Konverze v přehledu uživatelských sloupců byl změněn z NVARCHAR(255) na NTEXT. Je tak možno zadat delší text.


Oprava Vyjímečně se objevila chyba Neuzavřená transakce při změně typu externího atributu.

Opraveno.


Oprava V konfiguraci Účetníctví a Banka, účtování výpisů nebyl při defaultní velikosti vidět poslední řádek.

Opraveno


Oprava Pokud se do Oblíbených přidá interní přehled zařazený do interního soudečku pomocí definice v přehledu "Uživatelské soudečky" a zároveň se do Oblíbených zařadí stejný interní přehled ze standardního stromečku, jeden z nich z Oblíbených zmizel po restartu Heliosu.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0515 ze dne 12.06.2013

Novinka Zařazena nová verze EurekaLog 7.0.6.0.Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Na plochu Heliosu byla doplněna varovná hláška o ukončení podpory MS SQL 2005 k 30.8.2013.


Novinka Klávesová zkratka Ctrl+Shift+Alt+F12 zapíná/vypíná logování SQL komunikace Helios s SQL serverem. Logovací soubor se vytvářel přímo na disk C:. Ve Windows 8 ale nelze do rootu disku C vytvořit soubor, i když je uživatel administrátor. Je třeba spustit Helios jako správce. Ovšem normální uživatel nebude spouštět Helios jako správce, tudíž bylo upraveno umístění logovacího souboru.

Logovací soubor SQL komunikace se nyní vytváří na ploše aktuálního uživatele. Při zapnutí a vypnutí logování je zobrazeno hlášení o zapnutí/vypnutí zároveň s umístěním a názvem souboru. Zároveň byl soubor přejmenován z HeliosIQ.log na HeliosSQL.log.


Novinka V Nastav byla doplněna možnost zrušit sumační kritérium u číselných sloupců, které sumaci podporují. Zároveň je toto možno udělat přímo v seskupeném přehledu u sumačního políčka (pravá myš - zvolit Žádná).


Novinka Do kontaktů organizace a zaměstnance byla pro druh spojení "Hromadně pro e-mail" doplněna možnost zadání "Definice hromadně pro e-mail". Je tak možno zadat e-mailovou adresu specifickou pro daný profil akce Hromadně pro e-mail. Pokud se zvolenou definicí hromadně pro e-mail není žádný kontakt svázán, bere se přednastavený kontakt tohoto druhu.


Novinka Do ReportBuilderu do funkcí v sekci Helios na záložce Kalkulace byla doplněna procedura LoadPictureFromURL.

Použití:
procedure Image1OnPrint;
begin
LoadPictureFromURL("obrazek.jpg", Image1.Picture);
end;

Pokud nastane nějaká chyba, není obrázek zobrazen.

Novinka Byl doplněn nový řádkový parametr pro spouštění Heliosu:

-A "seznam BPL" Seznam BPL může obsahovat slova HeIST, HeCEA a HeIC, popř. jejich kombinaci. Daná BPL knihovna se pak automaticky nahraje do paměti již při staru programu, nikoliv až při použití.

Příklady:

 • Helios.EXE -A HeIST
 • Helios.EXE -A "HeIST HeCEA"
 • Helios.EXE -A HeISTHeCEA
 • Helios.EXE -AHeIST
 • Helios.EXE -AHeISTHeIC


Novinka Byl přidán nový řádkový parametr pro spouštění Heliosu:

-C "cesta na konfigurační soubory".
Pomocí tohoto parametru je možno spustit Helios s odkazem na jiné konfigurační soubory: Helios.INI, HeKonfig.DLL, RegPlugin.INI. V takto zadané cestě jsou předpokládány všechny 3 výše uvedené soubory.
Pokud cesta obsahuje mezery, musí být uzavřena v uvozovkách. Jinak nejsou uvozovky povinné.

Příklad:

 • Helios.EXE -C "C:\Moje Konfigurace"


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 6.7.13.


Novinka Po výběru sestavy, která nemá nastaveno seskupení po seskupeném přehledu, zůstával zobrazen prostor pro seskupování a bylo nutné ho zrušit ručně. Upraveno - po výběru sestavy bez seskupení se prostor pro seskupování zavře.


Novinka Do uživatelských editorů bylo doplněno automatické nastavení TabStop pro políčka označená jako "pouze ke čtení". Tato políčka bude kurzor pomocí klávesy Tab přeskakovat.


Novinka V Nastav byla doplněna možnost zrušit sumační kritérium u číselných sloupců, které sumaci podporují. Zároveň je toto možno udělat přímo v seskupeném přehledu u sumačního políčka (pravá myš - zvolit Žádná).


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.0.0.21.


Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 4.0.0.150.


Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 4.3.0.


Novinka V okamžiku zrušení rychlého filtru se přehledu vrátí nastavení omezeného načítání dat. Při pouhé změně obsahu rychlého filtru se chování proti aktuálnímu stavu nemění.


Oprava Opravena náhodně se vyskytující chyba Access Violation Error po občerstvení přehledu.


Oprava U externího sloupce typu přenos se zrušenou možností editace přímo z klávesnice nefunguje u uživatelských editorů kontrola na vyžadované zadání. Opraveno.Verze 2.0.2013.0455 ze dne 25.04.2013

Novinka Do Helios.INI byly doplněny nové přepínače:

[Application]
LoadHeCEA=0 nebo 1 (implicitní je 0)
LoadHeIST=0 nebo 1 (implicitní je 0)
LoadHeIC=0 nebo 1 (implicitní je 0)

Tyto přepínače umožňují nahrát odpovídající BPL knihovnu do paměti již při startu programu, nikoliv až na vyžádání.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.0.0.18.


Novinka Do INI souboru aplikace Helios Orange (standardně helios.ini) je možné přidat konfigurační direktivu 'ConsistencyCheck', která může nabývat dvou hodnot: '0' a nebo '1'. Pokud je nastavena hodntota 1, aplikace Helios Orange bude vždy kontrolovat konzistenci. Pokud je nastavena hodnota 0, bude se kontrola konzistence přeskakovat. Jedná se o stejné chování jako řádkový parametr kk+ či kk- .Na tento stav budete vždy při startu aplikace Helios Orange upozorněni info hláškou, protože zapnutí tohoto parametru je zásadní a může mít vliv na fungování aplikace. Používejte tento parametr opravdu s rozmyslem a jen pokud neexistuje jiné řešení dané situace, zvláště volba 0 může způsobit neočekávané chování aplikace Helios Orange.

Upozornění - příkazová řádka má přednost před nastavením v souboru ini.


Novinka Historie tabulky TabDICOrg je uchována podobně jako u bankovních spojení.

Není logována změna atributu Datum ověření, vždy je logována změna atributu Výsledek ověření.


Novinka Upraven výraz pro atribut Uživatelské označení.


Novinka Do přehledu Země přidány sloupce Autor, Datum pořízení, Změnil, Datum změny. Atribut Vlastní země je zobrazen jako needitovatelný checkbox i v editoru.


Oprava V případě, že editor přehledu umožňuje vytvářet uživatelské editory, má definované nějaké externí sloupce a nemá při vytváření nového záznamu předem generované ID, dojde při F2 - Nový k chybě Access Violation Error (toto je např. příklad přehledu Termíny zakázek). Opraveno.


Oprava V případě, že editor přehledu umožňuje vytvářet uživatelské editory, bylo při F2 - Nový předáno chybné ID do uložené procedury pro definici práv pro externí sloupce (ep_ExtEd_XXXX). Předávalo se ID aktuálně označeného záznamu, nikoliv nově vytvořeného. Opraveno.Verze 2.0.2013.0401 ze dne 08.04.2013

Oprava Opraven přístup k novým systémovým tabulkám (v nulté databázi) z ostatních databází instalace.

V případě, že uživatel neměl ve vícedatabázové instalaci právo do tzv. nulté databáze, objevovala se mu ve verzi 2.0.2013.0400 při přihlášení do dalších databází hláška

Byla detekována změna struktury. Uvedené tabulky v databázi chybí
TabZajisteniDPHWSKonfig
TabZajisteniDPHWSLog


Oprava Přenosové editační pole pro externí sloupce v rámci uživatelských editorů neumožňuje

smazat údaj pomocí klávesy Del v případě, že není povolena editace z klávesnice. Opraveno.Verze 2.0.2013.0400 ze dne 05.04.2013

Tip SQL2012

Na instalační DVD zařazen instalátor SQL2012 Express Edition (32 bit i 64 bit).


Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.5.9.0. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.1e.


Novinka Do přehledu sestav v okně F4 - Nastav byl přidán sloupec Poslední použití filtru.


Novinka V uživatelských editorech šlo přepínat mezi záložkami i pomocí Alt+"číslo na numerické klávesnici". Tato funkce ale zablokovala možnost zadávání speciálních znaků pomocí Alt+číslo, proto byla zrušena. Mezi záložkami je nyní možno přepínat pouze pomocí Alt+"číslo v horní řadě klávesnice", popř. pomocí myši.


Oprava Opravena chyba, kdy v editaci externího atributu typu varchar nebo nvarchar v comboboxu při kombinaci s možností zadávání z klávesnice se při zadávání textu s mezerou kurzor po napsání mezery nastaví na začátek textu.


Oprava V editorech, ve kterých je možnost vytvářet uživatelské editory, se do databáze neuložila hodnota přenesená do externího sloupce typu Přenos. Opraveno.


Oprava Pokud je uživatelský editor označen pro Opravu pouze ke čtení, bylo možno i nadále externí sloupce editovat, i když se jejich změna do databáze nepropsala. Opraveno.Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Tip Uvolněn nový modul Uživatelské editory.

Obsahuje následující funkcionalitu:

 • nastavit si vlastní pořadí editačních políček a přehledů v rámci editoru (možnost rozlišit i v rámci Nový a Oprava)
 • nastavit vyplnění hodnot při tvorbě nového záznamu
 • nastavit u jednotlivých políček povinnost vyplnění
 • nastavit u jednotlivých políček zobrazení pouze ke čtení
 • nastavit pouze ke čtení celého editoru
 • vytvořit vlastní validační pravidla na tlačítko OK či Storno
 • nastavení na uživatele, roli či globální
 • nastavení kontextové - např. podle kategorie firemní aktivity, řady zakázek apod.

Momentálně jsou podporovány tyto editory:
+ Firemní aktivity - Aktivity, Typy aktivit, Druhy výstupu z aktivit, Stavy aktivit
+ Zakázky - Zakázky, Řady zakázek, Číselník priorit, Číselník identifikátorů, Číselník stavů, Termíny zakázky, Předpisy kalkulace, Poznámky k zakázce, Finanční plán zakázky
+ Organizace

Jednotlivé definice je možno rozkopírovávat do jiných databází. Lze je také exportovat. Import je možný pouze přes Helios Store.

Podrobný popis nové funkcionality najdete v dokumentaci v kapitole Uživatelské editory - Nástroje přizpůsobení


Novinka Editor organizací byl převeden do tzv. nového vzhledu.
 • Bylo upraveno rozmístění editačních políček
 • Byla doplněna políčka, která byla pouze na akci "Způsob platby"


Novinka Zajištění DPH

Přidána nová akce do menu číselníku organizací Zajištění DPH - Údaje o registraci daňového subjektu (CZ) na webu (Ctrl+Alt+R).


Novinka Do přehledu tabulek databáze byla doplněna akce "Indexy v databázi". Zobrazuje indexy označené tabulky.

V okně akce "Informace o akt. záznamu..." (Alt+B) je nové tlačítko "Indexy...". Zobrazuje indexy hlavní tabulky aktuálního přehledu.


Novinka Upravena funkcionalita mazání uživatelů z SQL Serveru, kdy se nyní nově pokoušíme odebrat uživatele ze všech databází dané instalace a až následně odebíráme login z SQL serveru. Jedná se tedy o změnu chování akce "Smazat z SQL serveru".


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 6.6.12.


Oprava V některých případech se při kopii kontace nastavil jiný druh pohybu, než měla zdrojová kontace. Např. při kopii kontace "Výdej v evidenční ceně" se do kopie nastavil druh pohybu "Výdej ze skladu".

Opraveno.Verze 2.0.2013.0211 ze dne 07.03.2013

Oprava Při upgrade HeO na verzi 2.0.2013.0210 se objevila v databázích, kde se používají Skonta, následující chyba:

Položka 'Použít opravu u skonta' musí být zadána

Opraveno.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka Pro odblokování záznamů bylo potvrzení změněno z "Potvrzení heslem" na "Potvrzení přihlašovacím jménem".


Novinka Byly rozšířeny možnosti volání externích uložených procedur. Jedná se jen o možnosti pro volání nad vybranými řádky. Původní možnost byla přejmenovaná na "Označené řádky (po jednom)" a její chování je stejné jako bylo - uložená procedura se postupně volá pro jednotlivé řádky a jako vstupní parametr dostává ID záznamu. Nová možnost se nazývá "Označené řádky (vše najednou)" a její chování je odlišné - uložená procedura se zavolá pouze jednou pro všechny vybrané řádky. ID vybraných záznamů jsou uložené do dočasné tabulky #TabExtKomID, odkud si je musí procedura přečíst. Takže v této variantě uložená procedura nemá vstupní parametr pro předání ID. Toto volání je vhodné, pokud potřebujete záznamy zpracovat najednou, např. v transakci, apod.


Novinka Při zápisu do žurnálu při použití funkce "Odblokování záznamu" se nyní zapisuje i číslo přehledu (BID) a ID záznamu (pokud přehled obsahuje sloupec ID).


Novinka Jestliže je v editoru organizace smazáno DIČ DPH, které je nastaveno v přehledu DIČ k organizací jako aktuální, je zobrazena informace, že by se měl příznak aktuální zrušit (uživatelem, systém sám nic nezruší).


Novinka V případě, že datumový sloupec obsahuje čas včetně milisekund, došlo při exportu do Excelu do souboru xls či do souboru xlsx, nikoliv akcí Ctrl+E k zaokrouhlení data. Např. z 31.12.2011 23:59:59.997 se stalo 1.1.2012 00:00:00.

Upraveno - při exportu do Excelu se odříznou milisekundy.


Novinka Byla doplněna možnost v definici uživatelského menu zadávat uživatelský název pro ikony vícejazyčně pomocí textů v jiných jazycích.


Oprava Ve výjimečných případech mohl být problém při rozkopírování dat do více než jedné databáze pomocí funkcí Rozkopírování. Opraveno.


Oprava Ve verzi 2.0.2013.0131 nebylo možné zobrazit Asistenta.

Opraveno


Oprava Při vytvoření nové organizace se do archívu změn zapsal řádek s prázdnými hodnotami. Opraveno - žádný řádek změn se nyní pro novou organizaci nezapisuje.


Verze 2.0.2013.0130 ze dne 25.01.2013

Novinka V přehledu "Sumace hodnot vybraných záznamů" je záměrně vypnuto ukládání posledního nastavení přehledu a dotažení přednastavené sestavy. Je to z důvodů dynamického generování tohoto přehledu podle nastavení a dat hlavního přehledu (z něhož je sumace zobrazena).

Výše uvedené chování bylo upraveno pro použití v Automatu. Pokud je v Automatu tomuto přehledu přiřazena sestava, je aplikována v plném rozsahu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export