Novela zákona o DPH - v Helios Orange

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Některé stránky (nabídky, funkce apod.) jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům v určitých skupinách.
Pravděpodobně se jedná o interní dokumenty nebo o rozpracovanou dokumentaci.

K prohlížení takových stránek musíte být přihlášeni a musíte mít přidělena odpovídající práva.


Dne 15.3.2019 prezident podepsal tzv. daňový balíček 2019, jeho součástí je Novela zákona o DPH. 20.3.2019 byla tato odeslána k publikaci ve Sbírce zákonů. Datum zveřejnění ve Sbírce zákonů 27.3.2019 pod číslem 80/2019 Sb.. Účinnosti nabývá od 1.4.2019.

Jaké změny vyplývající z novely zákona o DPH se promítnou do Helios Orange

Tip Aplikace v Helios Orange proběhne automaticky při update na novou verzi s platností od 1.4.2019. (Pro datum není třeba nastavovat žádnou konstantu)

Obsah

Zaokrouhlení částky DPH při výpočtu z částky včetně DPH ("výpočet daně shora")

V podstatě bylo odstraněno zaokrouhlení koeficientu na 4 desetinná místa. Pro tuto změnu je v novele stanoveno přechodné období 6 měsíců, kdy je možno používat oba způsoby výpočtu částky DPH při výpočtu z částky včetně DPH. Pro zemi DPH = CZ a datum DUZP rovno nebo vyšší 1.4.2019 - se částka DPH počítá novým vzorcem : Částka DPH = Částka včetně DPH - Částka včetně DPH / KoeficientCZ kde KoeficientCZ = 1 + sazba DPH % / 100

Příklad Např. pro sazbu 21% je tedy koeficient 1,21 a pro částku včetně daně 121000,- je částka DPH 21000, základ 100000,-

Mělo by tím být dosaženo toho, že se DPH počítaná z částky bez DPH - zdola, rovná částce DPH vypočtené shora (s tolerancí v řádu haléřů)

Zaokrouhlení dokladu (účtenky, faktury) z důvodu platby na hotovosti v Kč

Tento zaokrouhlovací rozdíl je považován za nedaňový.

  • Na úhradách faktur je třeba nastavit … doplníme …
  • Na účtenkách, způsob úhrady je nové zaškrtávátko Zaokrouhlení nedaňově. Instalací verze dojde k automatickému označení zaškrtávátka Zaokrouhlení nedaňově. Zaokrouhlovací rozdíl bude pouze nedaňový.

Způsob úhrady - Hotovost

Pozor, do kontací účtenek bude nutno přidat druhy řádků kontace Zaokrouhlení ztráta (hlavička) a Zaokrouhlení zisk (hlavička), pokud již v kontaci nejsou. Kontace

Souhrnný daňový doklad

V rámci souhrnného daňového dokladu je možno evidovat i úplaty v rámci měsíce. V Helios Orange je umožněno v rámci souhrnného daňového dokladu evidovat i úplaty (zaplacené zálohy z předchozích měsíců, na které byly vystaveny daňové doklady o přijaté platbě, na kterých byla uplatněna DPH) i úplaty (zaplacené zálohy) v rámci měsíce. Na přiřazených zálohách je nově zaškrtávátko Realizační. Přednabízení zaškrtávátka Realizační se řídí tím, zda je přiřazovaná faktura zálohová (zaškrtávátko Realizační bude neoznačeno) a naopak. (Zálohová faktura je faktura, která má zaškrtnuto Zálohová na záložce Sum.slevy, zálohy a rekap. DPH.) Podle toho, zda mají přiřazené zálohy zaškrtnuto Realizační, dochází ke snížení v daňové rekapitulaci.

Zaškrtávátko Realizační

Funkcionalita zaškrtávátka Realizační na hlavičce faktury zůstává nezměněno, umožňuje hromadné zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí na přiřazených zálohách. Pokud jsou však zaškrtnutí na přiřazených zálohách různé, bude zaškrtávátko Realizační na hlavičce faktury nepřístupno.

Aplikace kurzu DPH u realizačních faktur v cizí měně

Aplikaci kurzu DPH bylo možno ovlivnit nastavením v Konfiguraci Fakturace a to konstantou Daňový základ realizační faktury počítat z HM. Aplikace kurzu DPH u realizačních faktur v cizí měně je již dána zákonem.

Při přiřazení zálohové faktury je potom výpočet prováděn takto:

  • Pokud je suma přiřazených záloh nižší nebo stejná jako fakturovaná částka, přepočtou se daňové údaje přiřazené zálohy daňovým kurzem realizační faktury.
Tip Toto odpovídá nastavení konstanty Daňový základ realizační faktury počítat z HM - Ne
  • Pokud je suma přiřazených záloh vyšší než fakturovaná částka (peníze se vrací), přepočtou se daňové údaje realizační faktury daňovým kurzem přiřazené daňové zálohy. V případě více přiřazených daňových záloh s různými kurzy se přepočtou daňové údaje realizační faktury průměrným váženým daňovým kurzem přiřazených daňových záloh.
Tip Toto odpovídá nastavení konstanty Daňový základ realizační faktury počítat z HM - Ano'

V editoru faktury/dobropisu na záložce Sum. slevy, zálohy a rekap.DPH je nové pole Způsob přepočtu zálohových faktur. Platí pro doklady se zemí DPH a cizí měnou. Na již existujících dokladech bude automaticky doplněno Neurčeno a při editace je nutné vybrat.

Záložka Sum. slevy, zálohy a rekap. DPH

Řady dokladů

při pořízení nového dokladu se parametr předvyplní hodnotou z řady dokladů. Na výběr jsou možnosti

  • Kurzem zálohy - Daňové údaje realizační faktury se přepočtou daňovým kurzem zálohy (viz výše)
  • Kurzem realizační faktury - novou verzí dojde na řadách dokladů k nastavení této volby. Daňové údaje se přepočítávají kurzem realizační faktury
  • Dle konstanty - Daňové údaje se přepočítávají dle nastavení konstanty v konfiguraci Fakturace.

Nastavení na řadách dokladů

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export