Náhradní plnění - Fakturace

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Stavy náhradního plnění)
m (Stavy náhradního plnění)
Řádka 25: Řádka 25:
 
* '''Není''' – defaultní hodnota (není) – není určeno pro náhradní plnění.
 
* '''Není''' – defaultní hodnota (není) – není určeno pro náhradní plnění.
 
* '''Připraveno''' – pokud je doklad určen k náhradnímu plnění, tak je třeba ho označit tímto stavem.
 
* '''Připraveno''' – pokud je doklad určen k náhradnímu plnění, tak je třeba ho označit tímto stavem.
* '''Zaevidováno''' – uživatel provedl export a nahrál do webové aplikace úřadu. Buď si uživatel označí sám ručně nebo pokud byl použit export, tak se stav automaticky nastaví na tuto hodnotu.
+
* '''Zaevidováno''' – uživatel provedl export a nahrál do webové aplikace úřadu. Buď si uživatel označí sám ručně, nebo pokud byl použit export, tak se stav automaticky nastaví na tuto hodnotu.
 
* '''Potvrzeno''' – vyplňuje uživatel dle stavu na portálu MPSV v případě, že odběratel NP potvrdil emailem nebo dodavatel NP našel na portále potvrzený údaj.  
 
* '''Potvrzeno''' – vyplňuje uživatel dle stavu na portálu MPSV v případě, že odběratel NP potvrdil emailem nebo dodavatel NP našel na portále potvrzený údaj.  
 
* '''Vráceno''' – ručně vyplňuje odesílatel i příjemce viz stejný princip jako u potvrzeno.
 
* '''Vráceno''' – ručně vyplňuje odesílatel i příjemce viz stejný princip jako u potvrzeno.

Verze z 21. 11. 2017, 14:40

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Náhradní plnění

Dodavatelé náhradního plnění NP (např. chráněné dílny) vystavují faktury vydané, které musí zaregistrovat na portále MPSV.
Následně je z portálu vygenerován email na odběratele NP s URL odkazem, na kterém bude moci odběratel NP fakturu a započítanou částku potvrdit/vrátit k doplnění/odmítnout.

 • Dodavatel NP si tento stav nastaví v HELIOSu na faktuře vydané.
 • Odběratel si u faktury přijaté může zaevidovat stav připraveno/potvrzeno/vráceno/odmítnuto.
 • Nahrávat faktury vydané na portál je možné buď ručně nebo vyexportovaným csv souborem.


U faktur vydaných a přijatých jsou nové atributy Částka náhradního plnění a Stav náhradního plnění.

 • Tyto atributy je možné ovládat pomocí akce „Náhradní plnění“.
 • Do částky náhradního plnění lze pomocí tlačítka „Částka dle faktury“ propsat částku faktury bez DPH, popř. lze zadat částku ručně editací.
 • Částku nelze editovat ve stavech: není, zaevidováno, potvrzeno a vráceno.


NahrPlnEditor.PNG


Stavy náhradního plnění

 • Není – defaultní hodnota (není) – není určeno pro náhradní plnění.
 • Připraveno – pokud je doklad určen k náhradnímu plnění, tak je třeba ho označit tímto stavem.
 • Zaevidováno – uživatel provedl export a nahrál do webové aplikace úřadu. Buď si uživatel označí sám ručně, nebo pokud byl použit export, tak se stav automaticky nastaví na tuto hodnotu.
 • Potvrzeno – vyplňuje uživatel dle stavu na portálu MPSV v případě, že odběratel NP potvrdil emailem nebo dodavatel NP našel na portále potvrzený údaj.
 • Vráceno – ručně vyplňuje odesílatel i příjemce viz stejný princip jako u potvrzeno.
 • Odmítnuto - ručně vyplňuje odesílatel i příjemce viz stejný princip jako u potvrzeno.


Pokud bude stav nastaven na prázdný nebo odmítnuto, dojde tím i ke smazání částky náhradního plnění.

Pro hromadné změny lze použít akci stejnou akci „Náhradní plnění“, kterou stačí spustit pro více označených řádků dokladů faktur.

 • Hromadně lze nastavit částku náhradního plnění dle částky faktury, popř. hromadně zadat částku ručně. Zároveň lze pomocí akce měnit i stav náhradního plnění.
 • Pozor, jedná se o hromadný nástroj. Jako každý nástroj hromadných změn je třeba využívat ho s obezřetností. Zadané změny už jsou nevratné.


NahrPlnEditorHrom.PNG

Kontakt

Organizace zadaná na exportované faktuře musí mít vyplněn jeden emailový kontakt, který je označen příznakem „Email NP“.

NahrPlnemailNP.PNG

Částka náhradního plnění u organizace

Pro jednotlivé organizace je možné vyplnit částku náhradního plnění.

 • Tento atribut je možné stáhnout z Helios Store pod názvem „Náhradní plnění – atributy a sestavy“.
 • Editace je možná pomocí akce „Oprava externích informací“.
 • Součástí je i přednastavená sestava u faktur vydaných a přijatých s názvem „Náhradní plnění“.


Dodavatelé NP si u nulté org. zadají svůj limit plnění, který mohou poskytovat, a u ostatních organizací (odběratelů NP) lze zadávat dohodnuté limity.

 • Limit je platný na aktuální kalendářní rok, jedná se čistě o informativní údaj bez evidence historie.


Odběratelé NP si u nulté org. doplní celkovou částku náhradního plnění, a u ostatních organizací si doplní částky náhradního plnění jednotlivých dodavatelů.


Export CSV souboru

Export souboru ve formátu CSV je možný pomocí akce „Zprávy“ a „Generování zpráv“.

 • Je možné exportovat pouze ty faktury, které mají stav „připraveno“.
 • Není možné exportovat faktury, které už byly exportovány (dáno vazbou v generování zpráv – vazbu je možné zrušit, poté je možné generovat opětovně).
 • Exportem je automaticky nastaven příznak „zaevidováno“


Název souboru

Název souboru je „NPRRRRMMDD001“, kde:

 • NP - zkratka Náhradního Plnění
 • RRRR - aktuální rok
 • MM - aktuální měníc
 • DD - dnešní den
 • 001 - pořadové číslo od 001 do 999
  • číslování je každý den od nuly


Struktura souboru

NahrPlnTab.PNG

Vzorová data

Číslo dokladu;Započitatelná částka;Datum dodání;Datum zaplacení;IČO odběratele;RČ odběratele;Název odběratele;E-mail odběratele;Adresa odběratele
2017225547;5000.56;02.10.2017;10.10.2017;1234567;;Test s.r.o.;novakova@test.cz;Jana Masaryka 1, 120 00 Praha 2
2017225548;10000,89;03.10.2017;10.10.2017;;6555052369;Ing. Jana Nováková;jana.novakova@gmail.com;Kaprova 1, 110 00 Praha 1
2017225549;999999999.99;04.10.2017;11.10.2017;1234567;;Test s.r.o.;novakova@test.cz;Jana Masaryka 1, 120 00 Praha 2
2017225550;1000;02.10.2017;11.10.2017;1234567;;Test s.r.o.;novakova@test.cz;Jana Masaryka 1, 120 00 Praha 2
abc12345;10000;04.10.2017;10.10.2017;12345678;7505057895;Petr Novotný;novotny@gmail.cz;Pražská 1, 64200 Brno

Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export