Mzdy - výměna šifrovacího certifikátu ČSSZ 2022 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Verze z 24. 2. 2021, 12:49; Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Výměna šifrovacího certifikátu ČSSZ

Jako každým rokem končí platnost šifrovacího certifikátu ČSSZ pro elektronickou komunikaci přes portál VREP. Platnost certifikátu DIS.CSSZ.2021 je do 8.3.2021, a proto ČSSZ vydala nový certifikát s platností od 17.2.2021 do 9.3.2022.

Certifikát lze stáhnout ze stránek České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni) hledejte: Šifrovací certifikát ČSSZ (platný do 9.3.2021)

Certifikát lze stáhnout přímo z našich stránek. DIS.CSSZ.2022 - šifrovací certifikát.


 • DIS.CSSZ.2022.cer – certifikát pro šifrování zpráv pro ČSSZ


Upozornění Následující kořenové certifikáty není nutné instalovat znovu, již byly vyžadovány pro certifikát platný pro rok 2018. Případně je můžete stáhnout a nainstalovat z výše uvedené stránky ČSSZ.


 • PostSignum_PUBLIC_CA4.cer – kořenový certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer
 • PostSignum_ROOT_QCA4.cer – kořenový certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer


Instalace certifikátů

Instalaci lze provádět dvěma možnými způsoby:


a) prostřednictvím nástroje MMC – nejprve je nutno připojit příslušný adresář (nabídka Soubor – Přidat nebo odebrat modul snap-in… - Přidat – vybrat modul Certifikáty); dále označit složku, do které chcete instalovat a přes pravé tlačítko myši zvolit akci Task – Import [Všechny úkoly - Importovat] (spustí se průvodce instalace certifikátu)

b) přímo ze souboru *.cer (dvojklikem) – po zobrazení informační obrazovky o certifikátu a stisku tlačítka Instalace se spustí průvodce importu


Každý certifikát se automaticky instaluje do příslušného úložiště certifikátů dle své povahy a v následujícím pořadí:


Šifrovací certifikát ČSSZ


Šifrovací certifikát

1.PostSignum Public CA 4.cer

 • Trusted Root Certification Authorities / Důvěryhodné kořenové certifikační úřady (TRUST)

2.PostSignum Root QCA 4.cer

 • Trusted Root Certification Authorities / Důvěryhodné kořenové certifikační úřady (TRUST)

3.DIS_CSSZ_2022.cer

 • Intermediate (CA) / Zprostředkující certifikační úřady (příp. Zprostředkující certifikační autority)
Upozornění (U šifrovacího certifikátu je nutné nastavit cestu na úložiště ručně!!!)


Kontrolu správného nainstalování certifikátů lze provést přes Internet Explorer v nabídce Nástroje – Možnosti Internetu. Zvolením tlačítka Certifikáty na záložce Obsah se dostanete do úložiště certifikátů.


Výměna šifrovacího certifikátu v definici zpráv HELIOS Orange

V Pomocných číselnících v přehledu Přehled definice zpráv, na kterémkoliv záznamu přehledu stiskněte pravé tlačítko myši nebo tlačítko Akce. Vyberte akci Hromadná změna certifikátu.


Hromadná změna certifikátu


 • Typ certifikátu nastavte na Šifrovací.
 • V sekci Původní šifrovací certifikát nastavte přes atribut Vystaveno pro, původní certifikát DIS.CSSZ.2021 (kliknutím na tlačítko tři tečky a výběrem z přehledu).
 • V sekci Nový certifikát nastavte atribut umístění CA.
Upozornění Pokud nenajdete certifikát v tomto umístění, zkuste nastavit atribut umístění na AddressBook.
 • V sekci Nový certifikát nastavte přes atribut Vystaveno pro, nový certifikát DIS.CSSZ.2022 (kliknutím na tlačítko tři tečky a výběrem z přehledu).
 • Stiskněte tlačítko OK, následně se ve všech definicích zpráv přepíše certifikát DIS.CSSZ.2021 na DIS.CSSZ.2022.


Upozornění Certifikát lze také změnit na příslušné definici zprávy v konkrétním přehledu (např. Roční ELDP, Oznámení na ČSSZ apod.) na záložce 4 - Certifikát - Šifrování.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export