Mzdy - výměna šifrovacího certifikátu ČSSZ 2020 - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: <accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol> ==Výměna šifrovacího certifikátu ČSSZ== Jako každým …)
 
Řádka 56: Řádka 56:
 
===Výměna šifrovacího certifikátu v definici zpráv HELIOS Orange===
 
===Výměna šifrovacího certifikátu v definici zpráv HELIOS Orange===
  
V oblasti '''Číselníky''' pod nabídkou '''Další''' v přehledu '''Definice zpráv''' vyberte na kterémkoliv záznamu přehledu z pásu karet z karty '''Akce''' volbu '''Hromadná změna certifikátu.'''
+
V '''Pomocných číselnících''' v přehledu '''Přehled definice zpráv''', na kterémkoliv záznamu přehledu stiskněte pravé tlačítko myši nebo tlačítko Akce. Vyberte akci '''Hromadná změna certifikátu.'''
  
  
[[Image:HromadnaZmenaCert2019_inuvio.png|Hromadná změna certifikátu]]
+
[[Image:HromadnaZmenaCert2019.png|Hromadná změna certifikátu]]
  
  

Verze z 18. 4. 2019, 14:06

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Výměna šifrovacího certifikátu ČSSZ

Jako každým rokem končí platnost šifrovacího certifikátu ČSSZ pro elektronickou komunikaci přes portál VREP. Platnost certifikátu DIS.CSSZ.2019 je do 2.5.2019, a proto ČSSZ vydala nový certifikát s platností od 28.3.2019 do 27.3.2020.

Certifikát lze stáhnout ze stránek České správy sociálního zabezpečení (httphttps://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/) hledejte: Šifrovací certifikát ČSSZ (platný do 27.3.2020)

Certifikát lze stáhnout přímo z našich stránek. DIS.CSSZ.2020 - šifrovací certifikát.


 • DIS.CSSZ.2020.cer – certifikát pro šifrování zpráv pro ČSSZ


Upozornění Následující kořenové certifikáty není nutné instalovat znovu, již byly vyžadovány pro certifikát platný pro rok 2014


 • PostSignum_PUBLIC_CA2.cer – kořenový certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer
 • PostSignum_ROOT_QCA2.cer – kořenový certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer


Instalace certifikátů

Instalaci lze provádět dvěma možnými způsoby:


a) prostřednictvím nástroje MMC – nejprve je nutno připojit příslušný adresář (nabídka Soubor – Přidat nebo odebrat modul snap-in… - Přidat – vybrat modul Certifikáty); dále označit složku, do které chcete instalovat a přes pravé tlačítko myši zvolit akci Task – Import [Všechny úkoly - Importovat] (spustí se průvodce instalace certifikátu)

b) přímo ze souboru *.cer (dvojklikem) – po zobrazení informační obrazovky o certifikátu a stisku tlačítka Instalace se spustí průvodce importu


Každý certifikát se automaticky instaluje do příslušného úložiště certifikátů dle své povahy a v následujícím pořadí:


Šifrovací certifikát ČSSZ


Šifrovací certifikát

1.PostSignum_QCA2_CA.cer

 • Trusted Root Certification Authorities / Důvěryhodné kořenové certifikační úřady (TRUST)

2.PostSignum_QCA2_ROOT.cer

 • Trusted Root Certification Authorities / Důvěryhodné kořenové certifikační úřady (TRUST)

3.DIS_CSSZ_2020.cer

 • Intermediate (CA) / Zprostředkující certifikační úřady (příp. Zprostředkující certifikační autority)

(nastavit cestu na úložiště ručně!!!)


Kontrolu správného nainstalování certifikátů lze provést přes Internet Explorer v nabídce Nástroje – Možnosti Internetu. Zvolením tlačítka Certifikáty na záložce Obsah se dostanete do úložiště certifikátů.


Výměna šifrovacího certifikátu v definici zpráv HELIOS Orange

V Pomocných číselnících v přehledu Přehled definice zpráv, na kterémkoliv záznamu přehledu stiskněte pravé tlačítko myši nebo tlačítko Akce. Vyberte akci Hromadná změna certifikátu.


Hromadná změna certifikátu


 • Typ certifikátu nastavte na Šifrovací.
 • V sekci Původní šifrovací certifikát nastavte přes atribut Vystaveno pro, původní certifikát DIS.CSSZ.2018 (kliknutím na tlačítko tři tečky a výběrem z přehledu).
 • V sekci Nový certifikát nastavte atribut umístění CA.
Upozornění Pokud nenajdete certifikát v tomto umístění, zkuste nastavit atribut umístění na AddressBook.
 • V sekci Nový certifikát nastavte přes atribut Vystaveno pro, nový certifikát DIS.CSSZ.2020 (kliknutím na tlačítko tři tečky a výběrem z přehledu).
 • Stiskněte tlačítko OK, následně se ve všech definicích zpráv přepíše certifikát DIS.CSSZ.2019 na DIS.CSSZ.2020.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export