Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdy - přechod na rok 2020 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(Založena nová stránka: <accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol> Abyste mohli bez problémů počítat mzdy za leden 2020, mus…)

Aktuální verze z 31. 1. 2020, 10:13

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Abyste mohli bez problémů počítat mzdy za leden 2020, musíte provést níže uvedené kroky.

Verze programu HELIOS Orange

Upozornění

Před výpočtem mzdy za leden 2020 musí být nainstalovaná minimálně verze 2.0.2020.0001 nebo vyšší, která je ke stažení na HELIOS Store.

Kontrolu používané verze provedete v nabídce Nápověda, O programu.


Kontrola údajů před uzávěrkou prosince 2019

Před uzavřením prosincových mezd je vhodné nejprve zkontrolovat následující údaje:

  • Archivace mezd - zkontrolujte, zda v nabídce Konstanty a číselníky, Konstanty a sazby v sekci Přednastavené parametry je nastavena položka Roky uchování karty dle vašich požadavků. Tato položka určuje, kolik let po ukončení pracovního poměru bude zaměstnanec „vidět“ ve Mzdových údajích.


  • Položka OZP/OZZ (Osoba zdravotně postižená/Osoba zdravotně znevýhodněná) - v nabídce Zaměstnanci, Doplňující údaje, Osobní údaje sekce Ostatní údaje je nutné, aby byla správně vyplněna položka OZP/OZZ v jednotlivých měsících roku 2019. Tato položka má zásadní vliv na výpočet Povinného podílu – Oznámení o plnění povinného podílu.


  • Kód území (Kód základní územní jednotky) - v nabídce Zaměstnanci, Doplňující údaje, Osobní údaje v sekci Ostatní údaje je nutné, aby byla správně vyplněna položka Kód území. Jedná se o kód územní jednotky, ve kterém se nachází místo výkonu práce zaměstnance. Tato položka má zásadní vliv na sestavení formuláře Přílohy č. 1 - POČET ZAMĚSTNANCŮ ke dni 1. 12. 2019.


Výpočet mezd za leden 2020

Při zpracování mezd za leden 2020 se můžete setkat s následujícími problémy:

  • Mzdové kalendáře - pokud vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy a stisknete tlačítko Nový nebo vyberete volbu Mzdový automat, může se objevit hlášení o tom, že na mzdových kartách není přiřazen správný rok kalendáře. Tato situace nastává tehdy, jestliže používáte kalendáře s jinou než pravidelnou pracovní dobou a pro rok 2020 jste doposud tyto kalendáře nenadefinovali, respektive máte v cyklu směn jednotlivých kalendářů nastaven atribut generovat pro příští rok na Negenerovat. Dále může situace nastat v případě, že máte zaměstnance s pravidelnou pracovní dobou, ale jeho nástup byl v prosinci 2019 (tzn. až po listopadové uzávěrce, která kopíruje kalendáře do následujícího roku). Nad Výpočtem mzdy lze spustit akci Servis, Kontrola kalendářů, která zobrazí seznam zaměstnanců, kteří nemají správně přiřazen kalendář. Je nutné kalendář se stejným číslem jako v předchozím roce vytvořit a v nabídce Mzdové období spustit akci Aktualizace kalendářů – Aktualizace kalendářů na kartě.


  • Hlášení související s novou legislativou - Při spuštění Výpočtu měsíce ledna nebo při vstupu do přehledu Mzdových údajů se mohou objevit následující hlášky:
  • Kontrola aktuálnosti verze - tato hláška se zobrazí pouze tehdy, pokud nemáte nainstalovanou aktuální verzi z hlediska legislativních změn pro rok 2020, tzn. minimálně verzi 3.0.2020.0001. Verze 2.0.2020.0001 obsahuje veškerá nastavení mzdových konstant a výpočtu pro rok 2020, výpočet tedy bude v pořádku.


Upozornění Více informací najdete v přiloženém dokumentu Přehled legislativních změn v roce 2020 v HELIOS Orange a HELIOS Easy.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export