Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdy - eNeschopenky - časté dotazy - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(Založena nová stránka: <accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol> __TOC__ =Postup zaměstnavatele při výpočtu mzdy z hledi…)
Porovnání s novější verzí →

Verze z 31. 1. 2020, 15:52

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Postup zaměstnavatele při výpočtu mzdy z hlediska HELIOS Orange

Intervaly dotazů na VREP

Informace o nemocech a úrazech lze zjišťovat v průběhu měsíce kdykoliv, tzn. průběžně, ale…

Před tím, než začnete počítat mzdy za daný měsíc, je vhodné spustit ještě jednou dotaz na VREP tak, aby bylo pokryto celé mzdové období. Tzn. pokud budete počítat mzdy za leden 2020, zadejte před výpočtem mzdy období dotazu 1.1.2020 – 31.1.2020.


Dotaz obdobi.png


V prvních měsících zpracování (než dojde k vyladění komunikace mezi lékaři a ČSSZ) doporučujeme, zvláště, pokud zpracováváte mzdy později, než první den následujícího měsíce, spustit ještě dotaz na začátek dalšího měsíce.


Dotaz obdobi.png


Upozornění Zadávané datum není datum začátku a konce pracovní neschopnosti, ale datum, kdy ČSSZ data zpracovává. Tzn. může se stát, že nemoc, která začala 30.1., ČSSZ zpracuje až např. 2.2., proto je vhodné intervaly takto posunout. Nezapomeňte, že na ČSSZ se lze dotazovat na interval maximálně 31 dnů (proto viz výše dva intervaly dotazů).


Upozornění Je třeba si uvědomit, že k jedné neschopnosti, tzn. k jednomu Číslu rozhodnutí se v Evidenci DNP vztahuje vždy jeden řádek. Na tomto jednom řádku se postupně (tak, jak stahujete údaje z VREPu, Datových schránek) vyplňují informace o tom, kdy začala nemoc, zda pokračuje a zda byla ukončená.


Přenos do Předzpracování

Po stažení údajů z VREP, případně Datových schránek (Import XML souboru) nebo ručním zadáním záznamů v přehledu Evidence DNP lze tyto údaje přenést do Předzpracování pomocí akce DNP k proplacení. Přenosem do Předzpracování se vygenerují docházkové mzdové složky, které jsou přednastavené ve Mzdových konstantách. Pokud jste údaje přenášeli do mezd z Evidence DNP, při likvidaci se vám pro usnadnění práce doplní Číslo rozhodnutí a Typ dávky.


Upozornění K přenosu do Předzpracování pomocí akce DNP k proplacení se nabídnou všechny ukončené nebo pokračující sociální události, které spadají do vybraného období PLUS

nemocenské dávky a pracovní úrazy, které měly nevyplněný datum ukončení nebo neměly vyplněno pokračování (od verze cca 13.1.2020) (z informací od ČSSZ víme, že tyto případy budou nastávat). Program v těchto případech automaticky doplní poslední den vybraného období.


Abyste zkontrolovali, jestli se do Předzpracování dostalo vše, co se dostat mělo, vznikl v přehledu Evidence DNP nový atribut Neukončená dávka, pomocí kterého lze zjistit (filtrací na zatržítko), které sociální události ve vybraném měsíci nemají vyplněno ani datum ukončení, ani pokračování nemoci. Zaměstnance s těmito záznamy (zatržený atribut Neukončená dávka) můžete minimálně „zkontrolovat“, zda do práce chodí, či nikoliv, abyste měli v pořádku docházku.

V případě jiných dávek než Nemocí a Úrazů je nutné tyto datumy do editoru Evidence DNP doplnit do data ukončení (Konec, Datum), případně do lístků na peníze (Trvání DNP). Poté následně použít akci DNP k proplacení.


Likvidace DNP

Způsob proplácení dávek je naprosto stejný, jak jste byli zvyklí. Jediný rozdíl nastává v případě, kdy údaje o docházce pocházejí z Evidence DNP. Potom se na likvidačních mzdových složkách automaticky doplní Číslo rozhodnutí a Typ dávky.


Příloha k žádosti

Pokud od začátku nemoci uplynulo více než 14 dnů, musí zaměstnavatel vytisknout Přílohu k žádosti. O „povinnosti“ vytisknout Přílohu jste informování v přehledu Evidence DNP ve sloupci P. Jestliže je v tomto sloupci u daného záznamu! (vykřičník), vznikla povinnost Přílohu vytvořit.


Priloha.png


Upozornění Nově je nutné vyplnit i údaj o tom, jakým způsobem bude dávka vyplácená. Pokud zaměstnanec dostává peníze na účet, automaticky se na Přílohu doplní toto bankovní spojení. Toto vždy před odesláním zkontrolujte!


Hlášení o ukončení

Jestliže dojde u ukončení pracovní neschopnosti, která trvala více než 14 kalendářních dnů (a tudíž zajímá ČSSZ), je nutné vytisknout Hlášení o ukončení. Vytisknete ho v přehledu Evidence DNP, případně nad Výpočtem mzdy pomocí akce Hlášení o ukončení.


O „povinnosti“ vytisknout Hlášení jste informování v přehledu Evidence DNP ve sloupci H. Jestliže je v tomto sloupci u daného záznamu ! (vykřičník), vznikla povinnost Hlášení vytvořit. Doposud se Hlášení o ukončení zobrazovalo v přehledu Evidence DNP a v akci Hlášení o ukončení vždy, když došlo k ukončení nemoci a zobrazoval se u všech typů dávek.


Nově (verze cca 13.1.2020) se bude vykřičník (!) v Hlášení o ukončení zobrazovat pouze:

 • v přehledu Evidence DNP jen tehdy, pokud se jedná o nemoc delší než 14 dnů (tedy o nemoc, která zajímá ČSSZ).
 • pokud se jedná o dávku typu Nemoc


Komerční certifikát

Pokud chcete stahovat údaje o nemocech z VREPu, nutně potřebujete mít nainstalován Komerční certifikát. Komerční certifikát lze zřídit na osobu nebo pouze na firmu (někde se uvádí serverový komerční certifikát, každá autorita to má nazvané jinak). Získaný certifikát musí být nainstalován na konkrétních počítačích, z kterých se bude se správou komunikovat. Pokud je počítačů více musí být na každém nainstalovaný a ve stejném uložišti. Tím pádem se jeden globálně nastavený certifikát ve mzdových konstantách najde ve všech počítačích.

Příklad Mám zřízený komerční certifikát na osobu Marie. Z portálu bude docházet ke stahování na třech počítačích uživatelů Marie, Anna, Josef. Na těchto všech počítačích musí být nainstalovaný komerční certifikát osoby Marie. A to ve stejném uložišti certifikátů (ptá se při instalaci). Pak ve mzdových konstantách se nastaví komerční certifikát pro šifrování dat notifikací.


ČSSZ má jedinou podmínku a to je, že šifrování notifikací je možné jedině komerčním certifikátem.


Upozornění Pro bezproblémový příjem odpovědí na eNeschopenky z portálu APEP/VREP je nutné mít certifikát s Použitím klíče: Šifrování klíče (komerční certifikáty mají standardně nastaveno na rozdíl od kvalifikovaných certifikátů určených pro el.podpis).


Podrobnosti nastavení certifikátu - Použití klíče


Upozornění Již není potřeba mít certifikát naimportován s exportovatelností privátního klíče. Došlo ke změně šifrovacího algoritmu AES256 na AES128, což umožňuje použít také karty, ESB tokeny.


Docházkové systémy

V případě, že jste používali docházkové systémy, ze kterých jste mj. importovali nepřítomnosti týkající se nemocí, a nyní budete chtít informace o neschopnostech importovat automaticky, budete muset nyní zvolit novou metodiku.


Možnosti řešení:

 • Vyřazení mzdových složek z importu:
  • Vyřadit z importu docházkového systému mzdové složky týkající se nemocí a úrazů
  • Tyto mzdové složky vložit do programu automaticky z VREPu, případně Datových schránek
  • Tzn. mzdové složky se dostanou do Evidence DNP a následně do Předzpracování, kde je již klasicky zpracujete, jak jste byli zvyklí
  • V původním importním souboru do Předzpracování ponecháte vše, kromě mzdových složek nemocí a úrazů
 • Ponechání mzdových složek v importu - pokud z jakéhokoliv důvodu chcete v importním souboru mzdové složky týkající se nemocenských dávek ponechat, lze postupovat tímto způsobem:
 • Automatické nahrávání nepřítomností (VREP, Datové schránky) provedete do přehledu Evidence DNP, ale následně nebudete používat akci DNP k proplacení, tzn. nedojde k přenosu do Předzpracování
 • Do Předzpracování se mzdové složky nepřítomností dostanou z vašeho importního souboru.
 • Díky tomu, že se do Předzpracování nedostanou mzdové složky z přehledu Evidence DNP, nebude zde existovat provázanost při likvidaci nemocenských dávek (automatické doplnění Čísla rozhodnutí a Typu dávky).


Upozornění Doporučení: V rámci přehlednosti a zjednodušení doporučujeme z uvedených řešení použít první variantu.

Automat

Pokud byste chtěli stahovat notifikace automaticky (např. každé ráno chcete přijít do práce a v přehledu Evidence DNP vidět, kdo aktuálně marodí), lze k tomuto účelu použít funkcionalitu Automatu.


Funguje to takto:

 • Externí akce zjistí datum a vytvoří v přehledu Dotazy na portál ČSSZ záznam kde od – do je předchozí den
 • Pak se spustí generování zpráv s komunikací na VREP. Vezme se první definice zpráv a ta se použije (je tedy nutné zajistit, že pokud tam bude další nesmí být první)
 • Při jakékoliv chybě při komunikaci nebo po úspěšném stažení a rozbalení je automat ukončen a uzavře se program.
 • Součástí toho balíčku jsou i sestavy, které automat používá.

Pro automatické spuštění je nutné vytvořit JOB na SQL serveru nebo na serveru naplánovat úlohu. Víc je o tom ve znalostní databázi: https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=158&p=231&hilit=automat#p231


Datová schránka – jaké soubory importovat

Je třeba si uvědomit, že ne všechny soubory, které se dostanou do datové schránky ohledně eNeschopenek jsou určeny k importu do HELIOS Orange.

Upozornění K importu jsou určeny pouze soubory, které mají ve svém označení „info“ (vznikDPNinfo.xml, ukonceniDPNinfo.xml).

Naopak soubory, které mají v názvu označení „oznam“ slouží jen pro základní informaci a neobsahují potřebné údaje pro import (např.priloha_xy_vznikDPNOznam.xml).


Přiřazení souboru (informace o exekucích) k Příloze

K elektronickému zasílání Přílohy k žádosti lze připojit Dokument. Znamená to, že tímto způsobem lze k Příloze připojit např. informace o exekucích daného zaměstnance a vše odejde „najednou“.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export