Historie verzí stránky „Mzdy - Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež - Poradna (CZ)“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 6. 2021, 11:34Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)(1 551 bajtů) (Založena nová stránka: V současné době se budou zřejmě stále více objevovat požadavky zaměstnanců na pracovní volno, které je nově od letošního roku možné proplácet zaměstna…)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje