Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdy - OČR z důvodu uzavření školy - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 2: Řádka 2:
  
  
Rodič si může z důvodu uzavření škol požádat na základě žádosti o '''ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)''' o dávku OČR.
+
'''<big>Koho se „neomezené“ OČR týká.</big>'''
K takové OČR je třeba poslat příloha k žádosti o DNP, jenomže takto vystavená OČR nemá číslo rozhodnutí. Portál VREP takové přílohy nepřijme a vrátí chybu v podobě, že není vyplněno číslo rozhodnutí. Nefungují ani interaktivní tiskopisy ze stránek ČSSZ.
+
  
Prozatím lze řešit '''pouze tiskem a odesláním poštou''', jinou variantu ČSSZ neuvádí.
+
Rodič si může z důvodu uzavření škol požádat na základě žádosti o '''ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)''' o dávku OČR. Vyplácí se 60% DVZ po celou dobu trvání OČR v souvislosti s mimořádným opatřením. Do této skupiny mohou spadat například i starší či postižení členové rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb (pokud by to nastalo).
  
  
OČR budete zadávat do výpočtu klasicky přes docházkovou mzdovou složku '''MS 201 Ošetřovné – docházka''' a likvidovat přes '''MS 205 Ošetřovné''' – Přílohu k žádosti vytvoříte nad Výpočtem mzdy, vytisknete a odešlete poštou, popř. zkusit přes datovou schránku.
+
'''<big>Není „dlouhodobé“ ošetřovné jako Dlouhodobé ošetřovné</big>'''
  
 +
V médiích nebo mezi konzultanty nebo uživateli se rozmáhá termín dlouhodobé ošetřovné, kterým se označuje OČR projednávající vládou a parlamentem. '''Jedná se o klasické ošetřovné, které zákonem bylo dočasně upraveno, že se proplácí jinak a vyloučené doby se tím pádem evidují taky jinak.''' Dlouhodobého ošetřovného, tak jak ukládá zákon, se to vůbec netýká. To je ošetřování člena rodiny po hospitalizaci atd.
 +
 +
 +
'''<big>Jakými MS zadávat toto OČR</big>'''
 +
 +
Zadávat se bude distribuční mzdovou složkou Ošetřovné - docházka (MS 201) a Ošetřovné (MS 205). Dohodli jsme se na tom, že uděláme v editoru MS Ošetřovné PŘÍSTUPNÝ atribut '''Karanténa'''. Nyní tam je, ale není přístupný editaci. U karanténních OČR (vlastně všech dětí) bude nutné tento atribut zatrhnout. Ve verzi z cca  2.4. bude tento atribut přístupný a současně uděláme v editoru výpočtu  akci, která umožní toto nastavit i v uzavřených obdobích.
 +
 +
 +
'''<big>Jak řešit, když v průběhu zaměstnanci některé dny pracují.</big>'''
 +
 +
OČR lze zadat v období, kdy zaměstnanec pracuje, po jednotlivých dnech a v docházce OČR vynulovat hodiny. Tím se nekrátí odpracované hodiny za tyto dny. Následně takovou docházku zlikvidovat a nastavit jako Pokračování.
  
V případě přerušení ošetřovného je potřeba zadat OČR „přerušovaně“  ale na celou dobu (odpracované dny zadávat jednotlivě přes MS 201 s nulovými hodinami a likvidovat jako Pokračování).
 
  
 
[[Image:Osetrovne_preruseni.png|frame|none|Přerušení OČR - 18.2. byl zaměstnanec v práci]]
 
[[Image:Osetrovne_preruseni.png|frame|none|Přerušení OČR - 18.2. byl zaměstnanec v práci]]
  
  
'''Plánované úpravy:'''
+
Pokud by tam byl delší časový úsek, kdy zaměstnanec pracoval, mohla by se OČR po pracovní pouze zadat jako nová OČR, nesmí se však potom poslat příloha, která tímto způsobem zadání vznikne.
 +
 
 +
 
 +
'''<big>Příloha k žádosti o dávku</big>'''
 +
 
 +
K takové OČR je třeba poslat přílohu k žádosti o DNP, jenomže takto vystavená OČR nemá číslo rozhodnutí. Portál VREP takové přílohy nepřijme a vrátí chybu v podobě, že není vyplněno číslo rozhodnutí. Nefungují ani interaktivní tiskopisy ze stránek ČSSZ.
 +
 
 +
Prozatím lze řešit '''pouze tiskem a odesláním poštou''' nebo je možné '''uložit přílohu do PDF souboru, naskenovat Žádost o OČR potvrzené školou a odeslat datovou schránkou'''. Podle sociálky by to mělo vzhledem k omezení osobního kontaktu jít.
 +
 
 +
 
 +
'''<big>ELDP a vyloučené doby</big>'''
  
Na straně HELIOS Orange bude možno od nové '''verze, která bude dostupná začátkem dubna''' (plánována na 2.4.2020), vyplnit příznak '''Karanténa'''. Současně bude prováděná jen měkká kontrola na číslo rozhodnutí v přehledu evidence DNP (v tuto chvíli není možné do přehledu Evidence DNP zadat PN bez čísla rozhodnutí). Atribut Karanténa bude mít vliv na nápočet vyloučených dob do ELDP (bude možný i zpětný přepočet ELDP). Vznikne hromadná akce na doplnění příznaku Karanténa do OČR.
+
Změny se vlastně projeví právě jen v RELDP – v počtu vyloučených dob, které nebudou omezeny na 9/16 dnů, ale na celou dobu trvání OČR. Úprava bude ve speciální verzi v polovině dubna. Do té doby se nemusejí zavírat mzdy. Pokud by se uzavřely, ELDP se dají pak přepočítat, aby vyloučené doby byly v pořádku. Tedy není nutné se znepokojovat.  
  
  
Další informace sledujeme.
+
Vyplácení OČR je na straně ČSSZ a výše je 60% z DVZ. Zaměstnavatel nic nenahrazuje.
  
 
[[Kategorie:Poradna_(CZ)]]
 
[[Kategorie:Poradna_(CZ)]]

Verze z 26. 3. 2020, 15:46

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Koho se „neomezené“ OČR týká.

Rodič si může z důvodu uzavření škol požádat na základě žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) o dávku OČR. Vyplácí se 60% DVZ po celou dobu trvání OČR v souvislosti s mimořádným opatřením. Do této skupiny mohou spadat například i starší či postižení členové rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb (pokud by to nastalo).


Není „dlouhodobé“ ošetřovné jako Dlouhodobé ošetřovné

V médiích nebo mezi konzultanty nebo uživateli se rozmáhá termín dlouhodobé ošetřovné, kterým se označuje OČR projednávající vládou a parlamentem. Jedná se o klasické ošetřovné, které zákonem bylo dočasně upraveno, že se proplácí jinak a vyloučené doby se tím pádem evidují taky jinak. Dlouhodobého ošetřovného, tak jak ukládá zákon, se to vůbec netýká. To je ošetřování člena rodiny po hospitalizaci atd.


Jakými MS zadávat toto OČR

Zadávat se bude distribuční mzdovou složkou Ošetřovné - docházka (MS 201) a Ošetřovné (MS 205). Dohodli jsme se na tom, že uděláme v editoru MS Ošetřovné PŘÍSTUPNÝ atribut Karanténa. Nyní tam je, ale není přístupný editaci. U karanténních OČR (vlastně všech dětí) bude nutné tento atribut zatrhnout. Ve verzi z cca 2.4. bude tento atribut přístupný a současně uděláme v editoru výpočtu akci, která umožní toto nastavit i v uzavřených obdobích.


Jak řešit, když v průběhu zaměstnanci některé dny pracují.

OČR lze zadat v období, kdy zaměstnanec pracuje, po jednotlivých dnech a v docházce OČR vynulovat hodiny. Tím se nekrátí odpracované hodiny za tyto dny. Následně takovou docházku zlikvidovat a nastavit jako Pokračování.


Přerušení OČR - 18.2. byl zaměstnanec v práci


Pokud by tam byl delší časový úsek, kdy zaměstnanec pracoval, mohla by se OČR po pracovní pouze zadat jako nová OČR, nesmí se však potom poslat příloha, která tímto způsobem zadání vznikne.


Příloha k žádosti o dávku

K takové OČR je třeba poslat přílohu k žádosti o DNP, jenomže takto vystavená OČR nemá číslo rozhodnutí. Portál VREP takové přílohy nepřijme a vrátí chybu v podobě, že není vyplněno číslo rozhodnutí. Nefungují ani interaktivní tiskopisy ze stránek ČSSZ.

Prozatím lze řešit pouze tiskem a odesláním poštou nebo je možné uložit přílohu do PDF souboru, naskenovat Žádost o OČR potvrzené školou a odeslat datovou schránkou. Podle sociálky by to mělo vzhledem k omezení osobního kontaktu jít.


ELDP a vyloučené doby

Změny se vlastně projeví právě jen v RELDP – v počtu vyloučených dob, které nebudou omezeny na 9/16 dnů, ale na celou dobu trvání OČR. Úprava bude ve speciální verzi v polovině dubna. Do té doby se nemusejí zavírat mzdy. Pokud by se uzavřely, ELDP se dají pak přepočítat, aby vyloučené doby byly v pořádku. Tedy není nutné se znepokojovat.


Vyplácení OČR je na straně ČSSZ a výše je 60% z DVZ. Zaměstnavatel nic nenahrazuje.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export