Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdy - Koronavir - Překážky v práci - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Není zobrazena 1 mezilehlá verze od 1 uživatele.)
Řádka 59: Řádka 59:
  
  
{{Warning|Na mzdové složce je nastaven atribut Překážka na straně zaměstnavatele. To má za následek, že se v případě doplatku do minimálního základu na zdravotní pojištění do výpočtu mzdy generuje mzdová složka '''083 Vratka ZP z doplatku do MVZ'''. Na MS 083 se generuje částka 4,5 % z případného doplatku do MVZ - částka je standardně zahrnuta v odvodu ZP za zaměstnance a přes MS 083 dochází k vrácení části odvodu ZP zaměstnanci (účetně to znamená zvýšení náklad firmy na ZP a navýšení čistého příjmu zaměstnance.)}}
+
{{Warning|Bude-li na nové mzdové složce nastaven atribut '''Překážka na straně zaměstnavatele''', to za následek, že se v případě doplatku do minimálního základu na zdravotní pojištění ((ve mzdových údajích zatrženo Uplatnit MVZ)) do výpočtu mzdy generuje mzdová složka '''083 Vratka ZP z doplatku do MVZ'''. Na MS 083 se generuje částka 4,5 % z případného doplatku do MVZ - částka je standardně zahrnuta v odvodu ZP za zaměstnance a přes MS 083 dochází k vrácení části odvodu ZP zaměstnanci (účetně to znamená zvýšení náklad firmy na ZP a navýšení čistého příjmu zaměstnance). Ve mzdových údajích zaměstnance by současně neměl být nastaven atribut Srazit ZP z doplatku do MVZ - zatržen v případě, kdy potřebuji, aby z případného doplatku do MVZ platil celé pojištění zaměstnanec.}}
  
  
 
{{Warning|Pokus se Vám při použité MS 236 Prostoje nebo její kopii se zatrženým atributem objeví hláška '''Nenalezená MS pro vratku ZP z doplatku do MVZ''', pak zkontrolujte na nastavení MS 083. Mzdová složka musí být schválena a na záložce 2 - Konstanty musí být zatrženy atributy nabídnou do výpočtu a Překážka na straně zaměstnavatele. Pokud je nastavena špatně, je možné nad MS 083 spustit volbu '''Porovnání''' a nad zobrazenými a označenými rozdíly spustit volbu '''Nahraj hodnoty z referenční MS'''.}}
 
{{Warning|Pokus se Vám při použité MS 236 Prostoje nebo její kopii se zatrženým atributem objeví hláška '''Nenalezená MS pro vratku ZP z doplatku do MVZ''', pak zkontrolujte na nastavení MS 083. Mzdová složka musí být schválena a na záložce 2 - Konstanty musí být zatrženy atributy nabídnou do výpočtu a Překážka na straně zaměstnavatele. Pokud je nastavena špatně, je možné nad MS 083 spustit volbu '''Porovnání''' a nad zobrazenými a označenými rozdíly spustit volbu '''Nahraj hodnoty z referenční MS'''.}}
 
 
 
[[Kategorie:Poradna_(CZ)]]
 
  
 
[[Kategorie:Poradna_(CZ)]]
 
[[Kategorie:Poradna_(CZ)]]

Verze z 25. 3. 2020, 17:26

Je třeba rozlišovat dvě různé situace:

KARANTÉNA – ZAMĚSTNANCI JE NAŘÍZENA KARANTÉNA

Jedná se vlastně o druh „nemoci“. Zaměstnanci náleží klasická nemocenská – tzn. počítáno 60% z redukovaného průměrného výdělku.


V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, když je dočasně práce neschopen (§ 191 a 192 zákoníku práce). I o této překážce v práci a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a překážku v práci mu prokázat (viz § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Podle § 191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dní, a to s tím, že tato náhrada přísluší za pracovní dny a dále za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu mzda/plat nekrátí.


Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 14 dnů trvání karantény.


Z hlediska HELIOS Orange:

Uživatel zadá klasicky mzdové složky nemoci a zatrhne v editoru likvidační mzdové složky položku Karanténa:


Karantena.jpg


UZAVŘENÍ FIRMY – ZAMĚSTNANEC NEMŮŽE PRACOVAT, PROTOŽE JE FIRMA UZAVŘENÁ

Jedná se o situaci, kdy firma prostě nefunguje z nějakého z níže uvedených důvodů (B až E). V tomto případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu v příslušné procentuální výši průměrného výdělku.

Antivirus program 23 3 oprava.jpg

Obrázek je zdrojem z MPSV.


Detailní info zde:


https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Zaměstnanec+nevykonává+práci+protože+došlo+k+uzavření+pracoviště+nebo+omezení+jeho+provozu.pdf/


Usnesení vlády je dostupné na:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf


Překážka v práci na straně zaměstnavatele


Dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na výše zmíněné usnesení, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu jednoho z paragrafů § 207, 208 nebo 209 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.


Z hlediska HELIOS Orange:

Zkopírujte mzdovou složku 236 Prostoje a opravte procenta na požadovaná podle vaší situace:


Koronavir prostoje.jpg


Nezapomeňte, že jste vytvořili novou mzdovou složku (tzn. je nutné doplnit kontaci, přidat do generátoru mzdových sestav apod.).


Upozornění Bude-li na nové mzdové složce nastaven atribut Překážka na straně zaměstnavatele, má to za následek, že se v případě doplatku do minimálního základu na zdravotní pojištění ((ve mzdových údajích zatrženo Uplatnit MVZ)) do výpočtu mzdy generuje mzdová složka 083 Vratka ZP z doplatku do MVZ. Na MS 083 se generuje částka 4,5 % z případného doplatku do MVZ - částka je standardně zahrnuta v odvodu ZP za zaměstnance a přes MS 083 dochází k vrácení části odvodu ZP zaměstnanci (účetně to znamená zvýšení náklad firmy na ZP a navýšení čistého příjmu zaměstnance). Ve mzdových údajích zaměstnance by současně neměl být nastaven atribut Srazit ZP z doplatku do MVZ - zatržen v případě, kdy potřebuji, aby z případného doplatku do MVZ platil celé pojištění zaměstnanec.


Upozornění Pokus se Vám při použité MS 236 Prostoje nebo její kopii se zatrženým atributem objeví hláška Nenalezená MS pro vratku ZP z doplatku do MVZ, pak zkontrolujte na nastavení MS 083. Mzdová složka musí být schválena a na záložce 2 - Konstanty musí být zatrženy atributy nabídnou do výpočtu a Překážka na straně zaměstnavatele. Pokud je nastavena špatně, je možné nad MS 083 spustit volbu Porovnání a nad zobrazenými a označenými rozdíly spustit volbu Nahraj hodnoty z referenční MS.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export