Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdy - Koronavir - Překážky v práci - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 52: Řádka 52:
  
 
Nezapomeňte, že jste vytvořili novou mzdovou složku (tzn. je nutné doplnit kontaci, přidat do generátoru mzdových sestav apod.).
 
Nezapomeňte, že jste vytvořili novou mzdovou složku (tzn. je nutné doplnit kontaci, přidat do generátoru mzdových sestav apod.).
 +
 +
 +
{{Warning|Na mzdové složce je nastaven atribut Překážka na straně zaměstnavatele. To má za následek, že se v případě doplatku do minimálního základu na zdravotní pojištění do výpočtu mzdy generuje mzdová složka '''083 Vratka ZP z doplatku do MVZ'''. Na MS 083 se generuje částka 4,5 % z případného doplatku do MVZ - částka je standardně zahrnuta v odvodu ZP za zaměstnance a přes MS 083 dochází k vrácení části odvodu ZP zaměstnanci (účetně to znamená zvýšení náklad firmy na ZP a navýšení čistého příjmu zaměstnance.)}}
  
  

Verze z 23. 3. 2020, 11:24

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Je třeba rozlišovat dvě různé situace:

KARANTÉNA – ZAMĚSTNANCI JE NAŘÍZENA KARANTÉNA

Jedná se vlastně o druh „nemoci“. Zaměstnanci náleží klasická nemocenská – tzn. počítáno 60% z redukovaného průměrného výdělku.


V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, když je dočasně práce neschopen (§ 191 a 192 zákoníku práce). I o této překážce v práci a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a překážku v práci mu prokázat (viz § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Podle § 191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dní, a to s tím, že tato náhrada přísluší za pracovní dny a dále za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu mzda/plat nekrátí.


Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 14 dnů trvání karantény.


Z hlediska HELIOS Orange:

Uživatel zadá klasicky mzdové složky nemoci a zatrhne v editoru likvidační mzdové složky položku Karanténa:


Karantena.jpg


UZAVŘENÍ FIRMY – ZAMĚSTNANEC NEMŮŽE PRACOVAT, PROTOŽE JE FIRMA UZAVŘENÁ

Jedná se o situaci, kdy firma prostě nefunguje. V tomto případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku.


Detailní info zde:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Zaměstnanec+nevykonává+práci+protože+došlo+k+uzavření+pracoviště+nebo+omezení+jeho+provozu.pdf/


Usnesení vlády je dostupné na:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf


Překážka v práci na straně zaměstnavatele


Dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na výše zmíněné usnesení, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.


Z hlediska HELIOS Orange:

Zkopírujte mzdovou složku 236 Prostoje a opravte procenta na 100%:


Koronavir prostoje.jpg


Nezapomeňte, že jste vytvořili novou mzdovou složku (tzn. je nutné doplnit kontaci, přidat do generátoru mzdových sestav apod.).


Upozornění Na mzdové složce je nastaven atribut Překážka na straně zaměstnavatele. To má za následek, že se v případě doplatku do minimálního základu na zdravotní pojištění do výpočtu mzdy generuje mzdová složka 083 Vratka ZP z doplatku do MVZ. Na MS 083 se generuje částka 4,5 % z případného doplatku do MVZ - částka je standardně zahrnuta v odvodu ZP za zaměstnance a přes MS 083 dochází k vrácení části odvodu ZP zaměstnanci (účetně to znamená zvýšení náklad firmy na ZP a navýšení čistého příjmu zaměstnance.)


Upozornění Pokud ve firmě nastane z hlediska koronaviru jiná situace (snížení odbytu výrobků apod.), lze zadané procento na nově vytvořené mzdové složce upravit dle potřeb firmy.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export