Mzdy - Izolačka - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(odpovědi na dotazy)
Řádka 55: Řádka 55:
  
 
==Izolačka v HELIOS Orange==
 
==Izolačka v HELIOS Orange==
 +
 +
 +
{{Warning|Podrobnější informace o mimořádném příspěvku najdete v přiložené prezentaci '''[[Media:Mzdy_2021_izolacka.ppt|MZDY CZ - IZOLAČKA 2021]]'''.}}
  
  

Verze z 29. 3. 2021, 21:21

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Od 1.3.2021 se zavádí možnost tzv. izolačky. Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci.


V HELIOS Orange jsou již nachystány změny související s tímto příspěvkem. Návaznost je na principy, které byly zavedeny již dříve (na likvidačních mzdových složkách musí být zatržena položka Karanténa).


Upozornění Funkcionalita byla vydána ve verzi 2.0.2021.0300 dne 19.3.2021


Detailní informace o příspěvku najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka


Další informace najdete také na stránkách ČSSZ, kde jsou i detailně popsány postupy zaměstnavatelů:


https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-od-pojistneho

https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavatelu


Obsah

Legislativní rámec

V tuto chvíli je platnost izolačky od 1.3.2021 do 30.4.2021.


Zákon 121/2021 Sb. §3

Jedná se o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za kalendářní den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci, maximálně po dobu 14 kalendářních dnů. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.


Platí pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa a/nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) 1.3.2021 a později. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni.

Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa a/nebo izolace před 1. 3. 2021, budou mít nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5.3.2021.


Izolacka 1.png


Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.


Zaměstnanec nemusí o nic žádat, musí jen ohlásit, že je v karanténě nebo v izolaci.

Zaměstnavatel také nemusí konat nic speciálního, výši příspěvku si následně odečte z odvodu sociálního pojištění.


Izolačka NEPODLÉHÁ exekučním srážkám.


Izolačka v HELIOS Orange

Upozornění Podrobnější informace o mimořádném příspěvku najdete v přiložené prezentaci MZDY CZ - IZOLAČKA 2021.


Způsob zadání

Výpočet mimořádného příspěvku (izolačky) probíhá ve výpočtu mzdy v případě, že je na likvidační mzdové složce nemocenské zatržený atribut Karanténa. Izolačka bude přičtena k částce náhrady za nemoc (ve výpočtu nebude speciální mzdová složka).

Izolacka 2.png

Upozornění Z hlediska výpočtu mimořádného příspěvku je důležité nastavení atributu v obdobích březen a duben 2021, pro výpočet nemusí být nastaveno v únoru, kde PN případně začala (v případě výkazu Antivirus však ano).
Upozornění V případě, že je PN likvidována s vazbou na Evidenci DNP, bude možné atribut Karanténa ovlivnit v likvidační MS až na verzi vyšší než 2.0.2021.0300.


V editoru Výpočet mzdy vybraného zaměstnance lze pomocí nástroje Nastav zobrazit atribut PN - příspěvek v karanténě (Izolačka), kde je vyčíslena částka mimořádného příspěvku.


Ve formuláři Výplatní lístek bude částka příspěvku vyčíslena u částky náhrady za nemoc.


Nicméně především z důvodu zaúčtování bude pro částky příspěvku využita distribuční systémová mzdová složka MS 106. která musí být nastavena ve Mzdových konstantách:

Izolacka 3.png

Upozornění Pokud byste z nějakých důvodů měli MS 106 obsazenou jinou mzdovou složkou, najdete MS pro izolačku pod jiným číslem - např. MS 107, Název MS je Náhrada při prac.neschopnosti - odpočet.


Mzdovou složku 106 s vypočtenými příspěvky je možné si také zobrazit v přehledech Měsíční sestavy a Mzdové složky - pohled přes období.


Přehled Izolačka

Pro kontrolu vypočtených příspěvků vznikl nový přehled Izolačka, který si zobrazíte přes akci v místní nabídce přehledu Výpočet mzdy:

Izolacka 4.png


Příklad výpočtu příspěvku

Zaměstnanec byl v karanténě/izolaci od 2.3.2021 do 19.3. 2021. Ve výpočtu mzdy musí být na likvidační MS 213 zatržený atribut Karanténa.


Nárok na izolačku má zaměstnanec za 14 kalendářních dnů – tj. za období 2.3. - 15.3. (za následující dny bude zaměstnanci náležet pouze dávka od ČSSZ, náhrada ve výpočtu bude nulová) - viz přehled Izolačka - zaměstnanec Trousil.


Nezkrácená výše příspěvku je 5 180 Kč (14 kalendářních dnů * 370 Kč).


Náhrada za nemoc je 5 679 Kč (80 hodin x sazba 70,98).


90% průměrného výdělku (Hranice) činí:

131,44 (PHV) * 80 (počet hodin, za které náleží náhrada za nemoc) * 0,9 (90% dle legislativy) = 9 464 Kč


Součet příspěvku (5 180) a náhrady za nemoc (5 679) je vyšší (10 859) než 90% průměrného výdělku (9 464). O rozdíl mezi 10 859 a 9 464, tj. částku 1 395, se sníží původní výše příspěvku.


Zaměstnanec tak k náhradě PN obdrží 5 180 (původní výše příspěvku) – 1 395 (nadlimit) = 3 785 Kč (Příspěvek)


Platební příkaz

V definici platebního příkazu (PP) není nutné nic upravovat. Ve mzdovém období za březen a duben 2021 dojde automaticky k tomu, že o výši izolačky bude snížen odvod sociálního pojištění.

Pro orientaci a kontrolu doporučujeme zobrazit si v definici PP státních plateb nad položkou pro odvod sociálního pojištění detail plateb přes akci Sociální pojištění - přehled z místní nabídky přehledu položek PP:

Izolacka 5.png


Generátoru mzdových sestav

Částku mimořádného příspěvku si můžete přes MS 106 vložit také do generátorové sestavy, kterou používáte (např. rekapitulace mezd), případně si vytvořit sestavu novou.

Izolacka 6.png


Přehled o výši pojistného

V souvislosti s mimořádným příspěvkem byl upraven tiskový formulář Přehled o výši pojistného, který tisknete nad přehledem Výpočet mzdy přes volbu Tisk formulářem (F8).


Izolacka 7.png


Taktéž došlo k úpravě XML exportu pro elektronické podání přehledu přes VREP nebo prostřednictvím datové schránky, který provádíte v přehledu Měsíční exporty za organizaci přes akci Zprávy, Generování zpráv.


Účtování

Z hlediska zaúčtování je nutné do mzdové složky MS 106 doplnit kontaci v definici mzdové složky v přehledu Mzdové složky pro odúčtování sociálního pojištění, tzn. 524xxx/336xxx mínusem nebo 336xxx/524xxx.


Nejčastější dotazy

Jak identifikuji karanténu/izolaci?

Dle informací na ČSSZ lékař určuje karanténu/izolaci příslušnými kódy při vystavení neschopenky (pro karanténu diagnózu Z209, pro izolaci U071 – tyto kódy nejsou uvedeny v HELIOS Orange), případně uvádí slovo karanténa nebi izolace do Profese. Pokud lékař profesi nevyplní, ČSSZ toto identifikuje na základě kódů od lékaře a na eNeschopenku Profesi doplní. Tato informace jde dále i zaměstnavateli. Ve sporných případech je možné přihlížet i k testu zaměstnance.

Z hlediska HELIOS Orange dle daných skutečností budete či nebudete zatrhávat atribut Karanténa.


Izolačka náleží i za víkend?

Ano, mimořádný příspěvek náleží za kalendářní dny (max. 14 dní). Současně je ale omezení výše součtu náhrady a příspěvku maximálně do výše 90 % PHV za hodiny z pracovních dní, za které náleží náhrada.


Mzdová složka 106 pro vykázání částky příspěvku je obsazená jinou MS, co s tím?

Pokud máte MS 106 obsazenou jinou mzdovou složkou, budete mít MS pro izolačku nastavenou pravděpodobně pod jiným číslem (např. MS 107) – Název MS bude Náhrada pro prac. neschopnosti – odpočet, Vstupní formulář je Výpočet.


Zatržení atributu Karanténa v záznamu PN v Evidenci DNP – nejde?

Záznam je nutné zatrhnout ručně. Pokud je nemoc již částečně nebo zcela přenesena do Předzpracování, je vygenerována Příloha k žádosti o DNP nebo Hlášení ukončení PN, nelze atribut v Evidenci DNP zatrhnout.

Atribut Karanténa je pak možné v daných případech zatrhnout až následně v likvidační MS 213 ve Výpočtu mzdy zaměstnance.

Upozornění Na likvidacích vzniklých z docházky přenesené z Evidence DNP přes tlačítko Likviduj na MS 200 nebo přes volbu Likvidace DNP půjde zatrhávat od verze vyšší než 2.0.2021.0300, ve verzi 2.0.2021.0300 je nutné MS 213 zadat do výpočtu mzdy ručně přes volbu Nový, vyplnit ručně příslušné datumy od a do a zatrhnout atribut Karanténa.


Nařízená karanténa do 5 dní po návratu ze zahraničí (nešlo o pracovní cestu)?

V tomto případě nárok na příspěvek nenáleží. V systému HELIOS Orange toto není ošetřeno. Doporučujeme nezatrhávat atribut Karanténa. Pokud by se zatrhl, vypočítal by se příspěvek a promítl by se do všech výstupů.

Upozornění Tím, že nebude nastaven atribut Karanténa, se nedostane se takový zaměstnanec do výkazu Antivirus a je nutné jej do přehledu doplnit ručně. Pozor také na sestavu ZPS, pokud by byla tato PN delší než 14 dní.


OČR – bude se stále zatrhávat Karanténa v případech uzavření škol, školek?

Ano, bude se postupovat stejně. Přestože bude atribut Karanténa zatržen, nebude se u OČR mimořádný příspěvek (izolačka) počítat. U OČR se Karanténa zatrhává z důvodu správného načítání dní do ELDP.


Návaznost PN karanténa – izolace – jak se posuzuje?

Pokud na sebe navazují dvě pracovní neschopnosti (PN), přičemž jedna je karanténou a druhá je izolací, tak z hlediska nemocenské se jedná o jednu sociální událost.

Pokud se z přehledu Evidence DNP v rámci jednoho pracovního poměru likvidují dvě nemoci, které na sebe navazují, je potřeba obě nemoci posuzovat jako jednu pokračující (stejně jako by došlo během karantény pouze ke změně diagnózy na izolaci v rámci 1 PN).

Spojení nemocí je řešeno na úrovni likvidace ve výpočtu mzdy. Otevřením likvidace (MS 213) v pořadí druhé nemoci přes Oprava a stisknutí tlačítka OK se objeví hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Zadaná nová likvidace bezprostředně navazuje na jinou. Může se jednat o pokračující likvidaci. Opravdu uložit jako novou likvidaci ANO – NE?

Pokud uživatel odpoví, že NEchce uložit záznam jako novou PN, tak v tomto místě dojde ke kontrole na odpracované hodiny poslední den u PN předcházející a odpracované hodiny první den u editované PN a nastaví se automaticky druhá PN jako Pokračování.

Upozornění Ve verzi 2.0.2021.0300 dojde v uvedeném případě k odtržení atributu Karanténa u druhé PN a není možné znovu zatrhnout! Je nutné pokračující MS 213 zadat ručně přes Nový. V nové verzi bude upraveno, atribut se bude přenášet z předchozí PN a bude také možné jej editovat.
Upozornění Číslo rozhodnutí se v daném případě dotáhne z první PN. Pokud byste potřebovali uvést číslo rozhodnutí z druhé PN, pak je nutné nelikvidovat druhou PN automaticky s vazbu do Evidence DNP, ale ručně zadat MS 213 do výpočtu jako Pokračování s ručním vyplněním datumů, zatržením atributu Karanténa a vyplněním čísla rozhodnutí.


Návaznost „klasická PN“ a izolace/karanténa – jak se posuzuje?

Zaměstnanci byla vystavena klasická PN, ale následně byla zaměstnanci od určitého dne nařízena karanténa/izolace.


Stanovisko ČSSZ týkající se problematiky souběhů DPN a karantén:


A. Není překryv DNP a karantény/izolace

V případě, že se jedná o karanténu a DPN, které se nepřekrývají (jedním dnem končí, druhým dnem začíná), neuplatňuje se ust. § 55 odst. 4 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (tj. 2. DPN se nepovažuje za pokračující 1. DPN, jedná se o 2 samostatné sociální události – karanténa x DPN, u každé se platí prvních 14 dní náhrada mzdy).

Z hlediska HELIOS Orange budu postupovat tak, že každou PN budu likvidovat zvlášť s jejím číslem rozhodnutí a u PN z důvodu karantény/izolace zatrhnu atribut Karanténa.


B. Je překryv DNP a karantény/izolace

V případě, že se sociální události překrývají, zpravidla o 1 den, posuzuje se každý případ samostatně s tím, že výplata dávky/náhrady mzdy z první DPN má přednost před 2. DPN.

Příklad 1:

Karanténa 1.3. - 10.3. - platí se náhrada mzdy 1.3. - 10.3.

DPN 8.3. - 31.3. - náhrada mzdy jen za 11.3. - 21.3. (prvních 14 dní běží od 1. dne 2. DPN, za překrývající se dny nelze vyplatit 2 náhrady/dávky), nemocenské 22.3. - 31.3.

Příklad 2:

Karanténa 01.10. – 20.10., platí se náhrada mzdy od 01.10. do 14.10., nemocenské od 15.10. do 20.10.

DPN 15.10. – 30.11., náhrada mzdy 21.10. – 28.10. (od ukončení výplaty nemocenského, neboť případ začal dříve, do 14. dne od začátku daného případu), nemocenské 29.10. – 30.11.

Z hlediska HELIOS Orange budu postupovat tak, že budu PN zadávat do výpočtu mzdy ručně (docházku i likvidaci, aby se nepřekrývaly) a následně je nutné korigovat, tj. snížit hodiny v likvidaci druhé PN (zatrhnout atribut Povol změnu hodin) a upravit Číslo rozhodnutí.


Nárok na izolačku zpětně (původně vystavena normální PN)?

Může nastat situace, že je zaměstnanci vystaveno PN na normální nemoc a teprve následně je mu potvrzen COVID a dojde ke změně diagnózy na původní PN.

V systému HELIOS Orange mohou nastat tyto případy (byla nahlášena „klasická“ PN v březnu, ale teprve v dubnu přijde zpětně informace, že se jednalo o izolaci):

  • PN byla v březnu zlikvidována, ale nebylo dosud vyplaceno a březen není uzavřen – je možno dodatečně karanténu zatrhnout a příspěvek se vypočte v odpovídající výši
  • PN nebyla v březnu zklikvidována a mzdy jsou již uzavřeny – provede se likvidace březnové nemoci až v dubnu se zatrženým atributem karanténa
  • PN byla již v březnu zlikvidována a mzdy jsou uzavřeny – toto nemáme ošetřeno (bude nutné použít korekční MS typu Nespecifikovaný příjem pro ručně vypočtený příspěvek a upravit ručně výstupy - PP, přehled ČSSZ)
Upozornění Kontrolu eNeschopenek doporučujeme dělat těsně před zpracování mezd (za celý měsíc zpracování mezd a za část následujícího měsíce).

Pokud tedy není jistota, zda se v daném případě jednalo o karanténu/izolaci či normální nemoc, je vhodné počkat s likvidací nemoci do dalšího mzdového období, pokud je to možné – tj. např. v březnu evidovat pouze docházku a likvidaci provést až v dubnu.


Nepoužívám přehled Evidence DNP – jak budu zpracovávat?

Docházku MS 200 budu zadávat ručně do Předzpracování nebo rovnou do výpočtu mzdy zaměstnance jako dosud. Ve výpočtu mzdy provedu likvidaci nemoci přes MS 213 a v případě karantény/izolace na ní zatrhnu atribut Karanténa.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export