Mzdy - Izolačka - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 80: Řádka 80:
  
  
'''Nárok na izolačku''' má zaměstnanec za 14 kalendářních dnů – tj. za období '''2.3. - 15.3.''' (za následující dny bude zaměstnanci náležet pouze náhrada mzdy) - viz přehled Izolačka - zaměstnanec Trousil.
+
'''Nárok na izolačku''' má zaměstnanec za 14 kalendářních dnů – tj. za období '''2.3. - 15.3.''' (za následující dny bude zaměstnanci náležet pouze dávka od ČSSZ, náhrada ve výpočtu bude nulová) - viz přehled Izolačka - zaměstnanec Trousil.
  
  

Verze z 24. 3. 2021, 15:41

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Od 1.3.2021 se zavádí možnost tzv. izolačky. Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci.


V HELIOS Orange chystáme změny související s tímto příspěvkem. Návaznost bude na principy, které jsou zavedeny již nyní (na likvidačních mzdových složkách bude zatržena položka Karanténa).


Funkcionalita bude vydána ve verzi 19.3.2021


Detailní informace o příspěvku najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka.


Obsah

Legislativní rámec

V tuto chvíli je platnost izolačky od 1.3.2021 do 30.4.2021.


Zákon 121/2021 Sb. §3

Jedná se o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za kalendářní den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci, maximálně po dobu 14 kalendářních dnů. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.


Platí pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa a/nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) 1.3.2021 a později. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni.

Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa a/nebo izolace před 1. 3. 2021, budou mít nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5.3.2021.


Izolacka 1.png


Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.


Zaměstnanec nemusí o nic žádat, musí jen ohlásit, že je v karanténě nebo v izolaci.

Zaměstnavatel také nemusí konat nic speciálního, výši příspěvku si následně odečte z odvodu sociálního pojištění.


Izolačka NEPODLÉHÁ exekučním srážkám.


Izolačka v HELIOS Orange

Způsob zadání

Výpočet mimořádného příspěvku (izolačky) probíhá ve výpočtu mzdy v případě, že je na likvidační mzdové složce nemocenské zatržený atribut Karanténa. Izolačka bude přičtena k částce náhrady za nemoc (ve výpočtu nebude speciální mzdová složka).

Izolacka 2.png


V editoru Výpočet mzdy vybraného zaměstnance lze pomocí nástroje Nastav zobrazit atribut PN - příspěvek v karanténě (Izolačka), kde je vyčíslena částka mimořádného příspěvku.


Ve formuláři Výplatní lístek bude částka příspěvku vyčíslena u částky náhrady za nemoc.


Nicméně především z důvodu zaúčtování bude pro částky příspěvku využita distribuční systémová mzdová složka MS 106. která musí být nastavena ve Mzdových konstantách:

Izolacka 3.png


Mzdovou složku 106 s vypočtenými příspěvky je možné si také zobrazit v přehledech Měsíční sestavy a Mzdové složky - pohled přes období.


Přehled Izolačka

Pro kontrolu vypočtených příspěvků vznikl nový přehled Izolačka, který si zobrazíte přes akci v místní nabídce přehledu Výpočet mzdy:

Izolacka 4.png


Příklad výpočtu příspěvku

Zaměstnanec byl v karanténě/izolaci od 2.3.2021 do 19.3. 2021. Ve výpočtu mzdy musí být na likvidační MS 213 zatržený atribut Karanténa.


Nárok na izolačku má zaměstnanec za 14 kalendářních dnů – tj. za období 2.3. - 15.3. (za následující dny bude zaměstnanci náležet pouze dávka od ČSSZ, náhrada ve výpočtu bude nulová) - viz přehled Izolačka - zaměstnanec Trousil.


Nezkrácená výše příspěvku je 5 180 Kč (14 kalendářních dnů * 370 Kč).


Náhrada za nemoc je 5 679 Kč (80 hodin x sazba 70,98).


90% průměrného výdělku (Hranice) činí:

131,44 (PHV) * 80 (počet hodin, za které náleží náhrada za nemoc) * 0,9 (90% dle legislativy) = 9 464 Kč


Součet příspěvku (5 180) a náhrady za nemoc (5 679) je vyšší (10 859) než 90% průměrného výdělku (9 464). O rozdíl mezi 10 859 a 9 464, tj. částku 1 395, se sníží původní výše příspěvku.


Zaměstnanec tak k náhradě PN obdrží 5 180 (původní výše příspěvku) – 1 395 (nadlimit) = 3 785 Kč (Příspěvek)


Platební příkaz

V definici platebního příkazu (PP) není nutné nic upravovat. Ve mzdovém období za březen a duben 2021 dojde automaticky k tomu, že o výši izolačky bude snížen odvod sociálního pojištění.

Pro orientaci a kontrolu doporučujeme zobrazit si v definici PP státních plateb nad položkou pro odvod sociálního pojištění detail plateb přes akci Sociální pojištění - přehled z místní nabídky přehledu položek PP:

Izolacka 5.png


Generátoru mzdových sestav

Částku mimořádného příspěvku si můžete přes MS 106 vložit také do generátorové sestavy, kterou používáte (např. rekapitulace mezd), případně si vytvořit sestavu novou.

Izolacka 6.png


Přehled o výši pojistného

V souvislosti s mimořádným příspěvkem byl upraven tiskový formulář Přehled o výši pojistného, který tisknete nad přehledem Výpočet mzdy přes volbu Tisk formulářem (F8).


Izolacka 7.png


Taktéž došlo k úpravě XML exportu pro elektronické podání přehledu přes VREP nebo prostřednictvím datové schránky, který provádíte v přehledu Měsíční exporty za organizaci přes akci Zprávy, Generování zpráv.


Účtování

Z hlediska zaúčtování je nutné do mzdové složky MS 106 doplnit kontaci v definici mzdové složky v přehledu Mzdové složky pro odúčtování sociálního pojištění, tzn. 524xxx/336xxx mínusem nebo 336xxx/524xxx.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export