Mzdy - Exekuční srážky a přikázání jiné pohledávky na daňový bonus - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: <accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol> '''Od 24.4.2020 se rozšiřuje ustanovení § 317 odst. 2 OSŘ…)
 
 
Řádka 8: Řádka 8:
 
Z hlediska '''HELIOS Orange''':
 
Z hlediska '''HELIOS Orange''':
  
Daňový bonus do čisté mzdy pro srážky OSŘ nevstupuje. V HELIOS Orange bylo možné daňový bonus srazit pomocí srážkové mzdové složky zadané v paušálech a její editací ve výpočtu mzdy - tj. ve výpočtu mzdy byla do mzdové složky vyplněna částka sraženého daňvého bonusu. Uživatel u takovýchto pohledávek musí provést zastavení výplaty.
+
Daňový bonus do čisté mzdy pro srážky OSŘ nevstupuje. V HELIOS Orange bylo možné daňový bonus srazit pomocí srážkové mzdové složky zadané v paušálech a její editací ve výpočtu mzdy - tj. ve výpočtu mzdy byla do mzdové složky ručně vyplněna částka sraženého daňvého bonusu. Uživatel u takovýchto pohledávek musí provést zastavení výplaty.
  
 
V přehledu '''Paušály a srážky''' vyberete příslušnou srážkovou MS, kterou jste měli nastavenu pro sražení daňového bonusu. Zastavení srážky provedete přes Opravu mzdové složky na záložce '''Mzdová složka''' v sekci '''Platnost'''. Vyplníte příslušné datum '''Do'''.
 
V přehledu '''Paušály a srážky''' vyberete příslušnou srážkovou MS, kterou jste měli nastavenu pro sražení daňového bonusu. Zastavení srážky provedete přes Opravu mzdové složky na záložce '''Mzdová složka''' v sekci '''Platnost'''. Vyplníte příslušné datum '''Do'''.

Aktuální verze z 18. 5. 2020, 13:25

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Od 24.4.2020 se rozšiřuje ustanovení § 317 odst. 2 OSŘ, kde je uveden taxativní výčet pohledávek, které nelze s ohledem na jejich povahu či účel výplaty postihnout výkonem rozhodnutí, o daňový bonus. Jde o peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, daňový bonus, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče. Schválená změna dopadá především na zaměstnavatele, kteří nesmí od účinnosti zákona při provádění srážek ze mzdy daňový bonus zabavit, a to dle přechodného ustanovení :

„Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neprovádí. Soud výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu i bez návrhu zastaví.“


Z hlediska HELIOS Orange:

Daňový bonus do čisté mzdy pro srážky OSŘ nevstupuje. V HELIOS Orange bylo možné daňový bonus srazit pomocí srážkové mzdové složky zadané v paušálech a její editací ve výpočtu mzdy - tj. ve výpočtu mzdy byla do mzdové složky ručně vyplněna částka sraženého daňvého bonusu. Uživatel u takovýchto pohledávek musí provést zastavení výplaty.

V přehledu Paušály a srážky vyberete příslušnou srážkovou MS, kterou jste měli nastavenu pro sražení daňového bonusu. Zastavení srážky provedete přes Opravu mzdové složky na záložce Mzdová složka v sekci Platnost. Vyplníte příslušné datum Do.


Ukončení platnosti srážkové MS
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export