Mzdy (CZ) - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Novinka Dávky nemocenského pojištění - nové redukční hranice

Od ledna 2020 se zvyšují nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského poijštění. V programu Helios Orange mají tyto hodnoty pouze informativní charakter.

1. redukční hranice 1 162 Kč
2. redukční hranice 1 742 Kč
3. redukční hranice 3 484 Kč


Novinka eNeschopenka

Přímé propojení e-portálu ČSSZ a systémem HELIOS Orange Nová rozšiřující funkcionalita e-Nechopenky zajišťuje přímé propojení mezi portálem ČSSZ a mzdami v systému HELIOS Orange (viz. výše uvedená varianta c) a obsluze umožňuje komfortnější zpracování neschopenek.

Komunikace s VREP portálem ČSSZ a evidence tzv. notifikací v systému.

 • Přehled Evidence DNP
 • Z evidence DNP se bude generovat docházka do předzpracování mezd. Evidence bude *obsahovat i hodiny první a poslední den.
 • Podpora pro automatickou likvidaci DNP.
 • Generování historie nemocí z notifikací e-Neschopenky.

Funkcionalita eNeschopenky je vhodná pro každou společnost s více zaměstnanci. Hlavní přínos spočívá především ve snížení administrace spojené s evidencí nepřítomností plynoucí z nemoci či úrazů a tedy je přímé úměrné četnosti těchto nepřítomností v dané společnosti.

Funkcionalitu mají uživatelé možnost dokoupit prostřednictvím svých obchodních garantů.

Podrobný popis najdete v článku v Poradně https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdy_-_eNeschopenka_-_Poradna_(CZ)


Novinka Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti

Ve výpočtu mzdy vznikla nová funkcionalita Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti. Do přehledu lze vstoupit na akci ve výpočtu mzdy nebo na akci v přehledu Evidence DNP.

Pro generování se využijí akce v ribbonové části Doplň nové z výpočtu mzdy nebo Doplň nové z EvidenceDNP.

Následně se hlášení odešlou pomocí generování Zprávy. Do definice zprávy je nutné doplnit šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2020 a certifikát elektronického podpisu. (podobně jako například při odesílání ELDP)

Nad přehledem byl vytvořen i tiskový formulář.

Více se dozvíte v na našich stránkách v sekci poradna v článku o eNeschopence.


Novinka Příloha k žádosti o DPN - přikládání dokumentů

Na záznam přílohy k žádosti o DNP lze naní přiložit elektronický dokument pomocí akce Dokumenty. Povoleny jsou přílohy jpg, png, world, excel, pdf, txt.

Současně při odeslání zprávy na portál VREP se tyto dokumenty přikládají ke zprávě o ČSSZ je obdrží.


Novinka Příloha k žádosti o DNP

Příloha k žádosti o DNP byla rozšířena o zadání způsobu platby, kterým je vyplácena mzda nebo odměna. V editoru je nová záložka 4 - Platba (str. 2) kde lze zadat způsob platby. V případě mzdy na účet se při generování mechanizmus snaží dohledat v paušálech mzdovou složku mzdy na účet a bankovní spojení přenese.

Způsob platby platby se vyplňuje pouze u dávek typu nemoc vzniklých v roce 2020. Nevyplňuje se v případě pokračování nemoci z roku 2019 a u ostatních dávek (OČR, otcovská, ...)

Zároveň byl upraven i tiskový formulář.


Novinka Částky výkonu rozhodnutí 2020

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 9 912 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 6 608 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 652 Kč


Novinka Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění

Od ledna 2020 dochází ke zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.

Nová hraniční hodnota činí 1 672 080 Kč.


Novinka Minimální mzda

Od ledna 2020 dochází ke zvýšení měsíční minimální mzdy na částku 14 600 Kč a hodinové minimální mzdy na částku 87,30 Kč.


Novinka Mazání osobního kalendáře

Pokud byl zadám osobní kalendář, byla vypočítána mzda, bylo možné (pokud zaměstnanec neprošel měsíční uzávěrkou) tento osobní kalendář smazat.

Upraveno.


Novinka Zdravotní pojštění - plátce pojistného stát

Od ledna 2020 dochází ke zvýšení hranice do které je plátcem pojistného stát. Hranice nově činí částku 7 903 Kč.


Novinka Roční sestavy - tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech

V případě, že zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na více dětí než 4, pak se bod 16 vytiskne jako samostatná příloha potvrzení.

Upraven byl i formulář v angličtině.


Novinka Daň srážková - Daň srážková - měsíční přehled odvodu

Do formuláře Přehled srážkové daně vstupuje do úpravy daně napevno MS 910. Ta ale může být použitá i na něco jiného než na opravu srážkové daně.

Opraveno


Novinka RELDP - úpravy

V některých případech nebyly správně vykazovány Dny pojištění a Vyloučené doby (Mateřská dovolená a měsíc nástupu, plynulý přechod z Rodičovské dovolené na Mateřskou dovolenou....)

Upraveno.


Novinka Solidární zvýšení daně

Od ledna 2020 dochází ke zvýšení hodnoty pro odvod solidární daně.

Hodnota je určena:

48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, průměrná mzda činí 34 835 Kč.

Hodnota je od ledna určena částkou 139 340


Novinka Zaručená mzda 2020

Zaručená mzda se od ledna 2020 mění následujícím způsobem:

a) 100% (Sazba 1)

Skupina prací / Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu / v Kč za měsíc 1. / 87,30 / 14 600
2. / 96,30 / 16 100
3. / 106,40 / 17 800
4. / 117,40 / 19 600
5. / 129,70 / 21 700
6. / 143,20 / 24 000
7. / 158,10 / 26 500
8. / 174,60 / 29 200


Novinka Poštovní poukázky - nové sazby

Byly zaktualizovány konstanty týkající se poštovních poukázek a jejich sazeb.

Pošta od 1.1.2020 změnila ceník pro poštovní poukázky typu B

Poštovní poukázka B
1 Kč až 5 000 Kč -30
5 001 Kč až 50 000 Kč - 40

Ostatní sazby zůstaly beze změny.


Novinka Vyúčtování konta přesčasů

Pokud má zaměstnanec pro daný rok založeno více osobních kalendářů a zároveň je mzdová konstantna Tarif za přesčas nastavená na hodnotu Aktuální hodiny v měsíci, tak se při výpočtu vyúčtování konta do počtu hodin aktuálního měsíce započítají hodiny ze všech osobních kalendářů daného roku, nejen z aktuálního.

Upraveno.


Novinka Náhrady za nemoc - nové redukční hranice

Od ledna 2020 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu náhrad za pracovní neschopnost během prvních 14 dnů nemoci.

Jestliže dojde k tomu, že nemoc přechází z roku 2019 do roku 2020 automaticky je náhrada v roce 2020 vypočítána na základě nových (vyšších) redukčních hranic.

Nové redukční hranice:

1. redukční hranice 203,35
2. redukční hranice 304,85
3. redukční hranice 609,70


Verze 2.0.2019.0907 ze dne 21.11.2019

Novinka Platové tabulky od ledna 2020

Od ledna 2020 dochází ke změně platových tabulek. Nově se bude jednat již jen o čtyři platové tabulky.

Upraveno.


Novinka Úprava - Rušení listopadové uzávěrky

Při rušení listopadové uzávěrky se mohla objevit chybová hláška:

Na záznam jsou navázány neexistující údaje, nelze smazat.
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint FK_TabVUkolyCisMzSl nebo FK_TabDosleObjH20_ID_MzSl. The conflict occurred in database XY, table dbo.TabVUkolyCisMzSl, column IDMzSl.

Upraveno.Verze 2.0.2019.0904 ze dne 24.10.2019

Oprava Hlášení změn ZP - editor před tiskem

V přehledu Hlášení změn ZP se zobrazoval editor, kde nebylo možné zadat/změnit, zda se mají tisknout přihlášky Všechny, Realizované, Nerealizované.

Opraveno.Verze 2.0.2019.0903 ze dne 15.10.2019

Oprava Chyba - Předzpracování - Import pomocí formátu XML

Při importu do předzpracování pomocí akce Importy > Formát XML dochází ve verzích 900 a 901 k chybě Access violation nebo zůstane zobrazené procesní okno a nic se neděje, je aktivní pouze tlačítko Konec.

Zpracování souboru nyní vyžaduje existenci účetních atributů (útvar, zakázka, nákladový okruh) v XML souboru. Pokud v souboru nejsou zadány, vyžaduje i prázdné zadání, tak skončí uvedenou chybou.

Opraveno: V importním souboru účetní atributy nemusí být uvedeny.


Oprava OPRAVA - Předzpracování - Importy - Externí procedura

Nad přehledem Předzpracování po spuštění akce Importy / Externí procedura a následném přenosu uložená procedura pro import do předzpracování systém: 1. buď zobrazí okno Plnění úkolů do předzpracování mezd

nebo

2. zobrazí hlášku: "Přehled plnění úkolů do předzpracování mezd není nainstalován - nemůže být zobrazen."

a import není možné zrealizovat.

opravené


Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Kontrola duplicitních slev na poplatníka

V programu máme již dlouhou dobu ošetřeno to, že nelze konkrétní slevy a zvýhodnění zadat pro zaměstnance 2x (slevu na poplatníka, slevu na 1. a 2. dítě...).

Jestliže se však stalo, že mzdová účetní zadala omylem slevu do běžného období a následně i do období aktuálního, neupozornila na tuto skutečnost měsíční kontrola ani výpočet mzdy a sleva byla u zaměstnance uplatněna 2x.

Nyní proto:
1. Na tyto nestandardní situace upozorňuje Měsíční kontrola mzdových údajů na řádku Kontrola daňových slev/zvýhodnění
2. Pokud vám tato skutečnost při měsíční kontrole unikne, nedovolí program vypočítat zaměstnanci mzdu - při výpočtu se objeví hláška: "Vícenásobný výskyt slevy/zvýhodnění".
V tuto chvíli musíte jít do Mzdových údajů a nežádoucí slevy opravit/zrušit.


Novinka Tiskové formuláře ELDP RELDP kopie pro organizaci A4 2011 a RELDP - 2 na stranu - kopie pro organizaci A4 2011

Tiskové formuláře pro tisk kopie ELDP obsahují větu, která oznamuje, zda byl ELDP odeslán a přijat na ČSSZ.

V případě detekce stav odesláno nebo přijato na PVS/VREP
Evidenční list důchodového pojištění byl "DatumOdeslani" elektronicky odeslán na ČSSZ.

V případě detekce stavu Zpracováno na ČSSZ
Evidenční list důchodového pojištění byl "DatumOdeslani" elektronicky odeslán na ČSSZ a ta ho "DatumZpracovaniCSSZ" přijala a zaevidovala.


Novinka Tiskový formulář - Měsíční přehled - zálohová daň

Nad výpočtem mzdy je výkaz měsíční přehled - zálohová daň. Pokud je více pracovních poměrů, kteří mají nastaveno danění srážkovou daní. Příjmy jsou tak velké že sám žádný pracovní poměr hranici nepřekročí, ale v součtu hranici pro danění zálohovou daní je překročen, tak ve výkazu se neobjeví.

Opraveno


Novinka Tiskové formuláře Informace o nástupu-vyslání cizince,občana EU, Informace o ukončení-vyslání cizince,občana EU a Žádost cizince o povolení k zaměstnání v ČR

Pokud není vyplněno v číselníku zaměstnanců číslo pasu, tiskne se číslo občanského průkazu.
Položka pas vydal se tiskne pouze v případě vyplněného čísla pasu.


Novinka Hlášení změn ZP - export do souboru

Doposud platilo, že při exportu Hlášení změn byly exportovány všechny záznamy za vybranou pojišťovnu, které neměly zatržen příznak exportu (tzn. nebyly již vyexportovány).
Nově se export chová stejně jako tisk.
Tzn. před exportem se objeví dialogové okno, kde je přednastavena pojišťovna (ze záznamu, na kterém právě stojíte) a máte možnost datumově vymezit, které záznamy budou exportovány.


Novinka Hlášení změn ZP - telefon z přihlášeného uživatele

Do formulářů Hlášení změn ZP se doposud doplňoval telefon z vlastní organizace (tzn. telefon, který jste měli vyplněný u vaší organizace).
Nově se vyplňuje telefon z přihlášeného uživatele.


Novinka Příprava nástupu do PP - Typ mzdy

V případě, že byly údaje zadávány přes Přípravu nástupu do PP a byla zadána hodinová mzda, při přenosu do Mzdových údajů se tento typ mzdy změnil na Měsíční.

Opraveno.


Novinka Předzpracování - importy

Abychom zamezili případným nesrovnalostem při importování souborů, byly provedeny úpravy v těchto typech importů:

 • XML
 • TXT (mzdové složky)
 • TXT2 (předzpracování)
 • Firemní aktivity
 • Externí procedura
 • Definované importy - mzdové složky
 • Definované importy - docházka

Pokud by při importu nastala nějaká nestandardní situace, bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn hláškou.


Novinka Kontrola odpracovaných hodin u zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem

Nově se kontroly odpracovaných hodin do limitu provádí pouze pro zaměstnance, kteří jsou ve stavu nebo vyjmutí ze stavu (nikoliv už tedy u ukončených praovních poměrů) Týká se to těchto limitů:

 • přesčasů
 • pohotovosti
 • dohod


Novinka Paušály a srážky - Kontrola na celkem srazit

Jestliže byla nastavena srážková mzdová složka tak, že měla zatržen atribut Kontrola na celkem srazit (netýká se mzdových složek výkonu rozhodnutí), tak v případě, že zadaná částka byla dosrážená, tak se mzdová složka dostala do výpočtu s nulovou hodnotou.

Upraveno tak, aby tato mzdová složka ve výpočtu již nefigurovala.

Upozornění POZOR!!! Pokud máte nastaven atribut Kontrola na celkem srazit na mzdové složce (MS), kde není důvod zadávat částku do položky Celkem srazit (tj. MS je nastavena špatně a atribut nastavený být nemá), může se Vám stát, že se tato MS nyní nedostane do Výpočtu mzdy! Je třeba zatržení atributu Kontrola na celkem srazit na MS v číselníku Mzdové složky zrušit. Pro provedení kontroly nastavení uživatelské MS můžete nad vybranou MS spustit akci Porovnání, která vyhodnotí rozdíly mezi uživatelskou a distribuční MS. U mzdové složky musíte mít pro porovnání nastavenu referenční MS - zkontrolujete přes Nastav - případně musíte referenční MS ke složce nejprve nastavit přes akci Referenční mzdové složka - Nastavit.


Novinka Formulář Potvrzení pro soud

V případě srážkové daně nedocházelo k promítnutí částky do potvrzení. Nyní se promítá do řádku Daň z příjmu fyzických osob, sražená daň.


Novinka Přehled o platbě pojistného na SP

Nad Výpočtem mzdy byly upraveny formuláře týkající se sociálního pojištění.

 • Sociální pojištění - přehled
 • Sociální pojištění - přehled s limity
 • Sociální pojištění - přehled nad limit

Do výše uvedených formulářů byly doplněny sloupce:

 • Hrubý příjem (do všech formulářů)
 • Druh pracovního poměru (do všech formulářů)
 • Stav pracovního poměru (není - nevešel se do formulářů limitních)


Novinka Statistická sestava P1c-01 - nové skupiny profesí

Pro výkaz statistické sestavy P1c-01 bylo upraveno rozdělení pedagogických pracovníků do skupin profesí.

Kategorie pedagogů
1 - Učitelé (101, 110, 111, 112, 116, 131) – kromě učitelů pod kódem 9
2 - Vychovatelé (102, 140)
3 - Učitelé odborného výcviku (206) – kromě učitelů pod kódem 9
4 - Asistenti pedagoga v běžné třídě (oddělení) (151)
5 - Speciální pedagogové (148) – nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací!
6 - Psychologové (149)
7 - Ostatní pedagogičtí pracovníci (147, 150, 218)
8 - Trenéři (212)
9 - Učitelé předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování (154) a učitelé praktického vyučování pro získání svářečského oprávnění (155)
0 - Asistenti pedagoga ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 (153)

Po instalaci nové verze Helios Orange není nutné provádět žádné další úkony. Pouze vygenerovat (vypočítat) sestavu P1-04.


Novinka Zdravotní pojištění přehled - formulář

Do tohoto formuláře, který je umístěn nad Výpočtem mzdy byly přidány sloupce:

 • Druh pracovního poměru
 • Stav pracovního poměru
 • Hrubý příjem


Novinka ZPS - plnění povinného podílu

Rozšířena položka pro zadání většího počtu mzdových složek pro nápočet odpracovaných hodin.


Novinka ÚPRAVA - Identifikátor definovaného importu

Po importu do Předzpracování pomocí akce Definované importy se do identifikátoru importu nezapisoval název importovaného souboru, ale cesta adresáře, ze kterého se import spouštěl. Nyní se zapisuje název importního souboru, stejně jako u ostatních druhů importů.

Nad přehledem Předzpracování je možné si pomocí nástroje Nastav zobrazit identifikátory importů:

Datum importu - zobrazí datum / čas provedení importu
Import - jméno souboru - zobrazí název souboru, ze kterého byl import spuštěn
Import - identifikátor - zobrazí identifikaci importní dávky, která je složena z: název importního souboru + den a měsíc z data importu + čas provedení importu

UPOZORNĚNÍ: Název souboru z definovaných souborů se zapíše pouze pokud je vyplněn v definici definovaného importu link Importní soubor.


Oprava PVPOJ - Portál VREP ČSSZ

V případě odeslání storna podání PVPOJ v přehledu měsíční exporty za organizaci došlo k chybě a portál vrátil chybovou hlášku.
Je chybná struktura XML souboru.

Opraveno


Oprava Export APF formátu penzijního fondu

Pokud existovalo více bankovních spojení v definicích platebních příkazů na stejnou MS představující srážku penzijního připojištění.
Vyskytovaly se ve zprávě chybné údaje.

OpravenoVerze 2.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Novinka Potvrzení o výši pojistného (PVPOJ) - XML zpráva

Pro odesílání potvrzení za mzdové období 7/2019 je platný nový formát XML zprávy.


Oprava Tiskový formulář Výplatní lístek souhrnný 2013

Při tisku se nezobrazovala položka daňový bonus.

Opraveno


Oprava Akce Oprava v přehledu - slevy a odpočty uvnitř editoru Rodinný příslušník

V tomto vnořeném přehledu uvnitř editoru nebylo možné po uložení znovu slevu přes akci oprava otevřít a upravit data platnosti od a do.

Opraveno


Oprava Karenční doba - pokračující nemoc z června (nemocenská a úrazy)

Pokud byl začátek nemocenské nebo úrazu zadán na poslední 3 dny a v měsíci červnu a v měsíci červenci nemoc pokračovala, nemělo správně dojít k proplácení prvních tří pracovních dnů nemoci (nemoc započala v měsíci červnu, tudíž před legislativní úpravou).
Nebylo respektováno, že se jedná o pokračující nemoc a náhrada za zbývající dny do prvních tří dnů byla proplacená.

Tzn. pokud např. nemoc započala 28.6.2019, což je u pravidelného kalendáře pracovní den, a pokračovala např. do 2.7., tak za 1.7. a 2.7. byla proplacena náhrada (1.7. a 2.7. jsou pracovní dny).

Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Potvrzení o zdanitelných příjmech - cizinci

Došlo k úpravě řádkku 20 - pojistné nerezident.
Tento řádek byl vyčíslen i v případě, že v době tisku již zaměstnanec nerezidentem nebyl.

Nově se posuzuje, zda je v období tisku DO zaměstnanec rezident, či nikoliv.
Pokud ano, řádek 20 se vytiskne, pokud ne, řádek 20 se nevytiskne.


Novinka Výpočet exekucí a přeplatek z ročního zúčtování daně

Na základě vyjádření JUDr. Breburdy došlo k úpravě základu výpočtu čisté mzdy pro exekuce.
Nově není přeplatek z ročního zúčtování do výpočtu exekucí zahrnován vůbec (ani sleva, ani bonus).
Doposud byl pro výpočet exekucí zahrnován přeplatek na slevě na dani (nikoliv daňový bonus).

Nově se tato úprava projeví poprvé v ročním zúčtování za rok 2019.


Novinka Přehled exekučních srážek pro ČSSZ - tisk nad záznamem ve výpočtu mzdy

Pro tisk přehledu exekučních srážek pro ČSSZ bez vazby na Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl vytvořen formulář nad označenými záznamy ve výpočtu mzdy.

Formulář lze použít nejen pro účely ČSSZ, ale i jako "součinnost s exekutory".


Novinka Rodinní příslušníci ve Mzdových údajjích

Doposud nebylo možné ve Mzdových údajích na záložce Paušály, Děti, SVR vytvořit v přehledu Rodiiní příslušníci sestavu pomocí Nastav, která by byla jako "výchozí", resp. po znovu otevření Rodinných příslušníku by "držela".
Nyní již máte možnost výchozí sestavu v Rodinných příslušnících vytvořit.


Novinka Oprava exportu oznámení na ČSSZ - XML zpráva

ČSSZ upozorňovalo na chybu XML souboru "Přihláška". V tomto XML souboru chyběl údaj o přechodném bydlišti cizince.
XML obsahovalo pouze trvalé bydliště, ale přechodné (které je například po dobu pracovního poměru na území ČR) neobsahovalo.

Opraveno


Novinka Výplatní listina

Nově je možné pomocí tlačítka Nastav nastavit vlastní šířku jednotivých sloupců.


Novinka Přehled odvodu zálohové daně

V případě, že byla ve výpočtu zaměstnance srážková daň a u téhož zaměstnance byla ve výpočtu mzdová složka opravy zálohové daně, docházelo k chybnému zobrazení daňových údajů na tomto formuláři. Opraveno.Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Novinka Exekuce - zabavitelná hranice srážek - Platnost od 1.6.2019

Nařízením vlády č. 91/2019 Sb. dochází k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Původní částka do 31.5.2019 je 9 643 korun a nově se bude jednat o částku 19 286 korun.

Upozornění V některých případech může nastat problém v datování změn, ke kterému mohlo dojít chybnou nebo pozdní instalací upgrade. Jedna z možností je, že při instalaci upgrade byl již některý ze zaměstnanců, zařazen ve Výpočtu mzdy, tudíž mohlo dojít k tomu, že k datování změn dle pravidel došlo až od následujícího mzdového období. Ve výpočtu exekuce pak není uplatněna správná částka. Nad přehledem Mzdové období můžete provést ověření nastavení datování změny zvolením akce Kontroly, Kontrola datování změn. Pokud bude u položek Oprava_2019_06_Mesic a Oprava_2019_06_Rok uvedeno jiné období než 6/2019, je třeba spustit skript ExekuceZivMinimum.hql a provést Přepočet mezd. Pokud si nebudete vědět se spuštěním skriptu rady, kontaktujte, prosím, naši hotline.


Novinka Zrušení karenční doby - Platnost 1.7.2019

Ve verzi proběhla příprava zrušení karenční doby, kde se proplácí i první 3 pracovní dny nemoci. Aktualizací dojde k úpravě konstant, kde se do prvního pásma představující první tři dny upraví procento proplácení a to pro náhrady za nemoc, pracovní úraz a ostatní úraz.

Společně s tím je upraveno i procento odvodu sociálního pojištění za organizaci na hodnotu 24,8%

Tyto úpravy se provedou postupně od mzdového období 7/2019.


Novinka Navýšení hranice pro odvod srážkové daně - Platnost od 1.5.2019

Byla navýšena hranice pro srážení srážkové daně v případě, že zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani. Hranice byla navýšena z 2500 korun na 3000 korun. Hranice 10000 korun pro srážkovou daň v případě dohody o provedení práce je zachována.

Ve mzdových konstantách na záložce daň v sekci Speciální daně se upraví hranice pro srážkovou daň s hranicí 2500 na hranici 3000 a tento řádek označí jako systémová daň 2 (SD2). V ojedinělých případech může nastat, že automatika aktualizace nepozná, který řádek má zaktualizovat (více daní se stejnou hranicí). Proto vznikla skupina akcí nad přehledem Mzdové konstanty s názvem "Nastavení SDS". Akce jsou aktivní od roku 2019 a pouze v aktuálním období. Skupina obsahuje celkem 4 akce pro přiřazení příznaku Systémová SDS typu 2 (S2) - a to do sady SDS 2, 3, 4 nebo 5. Akce příslušnou sadu SDS označí příznakem "S2" a naplní hodnotami platnými pro dané období. Ostatní sady SDS mimo tu první označí jako uživatelské (U). Akce zahlásí chybu, pokud je cílová sada prázdná, nebo pokud je v aktuálním období vypočtená mzda s nastavením daně SDS 2, 3, 4 nebo 5.


Novinka ÚPRAVA - Nová mzdová složka a položka Příjem do vyúčtování

Nyní, pokud uživatel přenáší z číselníku Mzdové složky - distribuční příjmovou do číselníku Mzdové složky mzdovou složku, která nemá ve své definici zatrženu položku Příjem do vyúčtování, tak při ukládání nové mzdové složky nehlásí hlášku: "Není nastaven atribut Příjem do vyúčtování na příjmové mzdové složce. Pokračovat?".

Pokud by uživatel před uložením zatrhl položku Příjem do vyúčtování na takové MS, tak by jeho nastavení bylo respektováno.

Pokud by, ale uživatel přenášel z číselníku Mzdové složky - distribuční příjmovou do číselníku Mzdové složky mzdovou složku, která MÁ ve své definici zatrženu položku Příjem do vyúčtování a uživatel by zrušil zaškrtnutí položky Příjem do vyúčtování, tak se zobrazí hláška: "Není nastaven atribut Příjem do vyúčtování na příjmové mzdové složce. Pokračovat?".Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Novinka Výplatní lístky - sumační část výpočet daně a daňové odpočty

V části výplatního lístku týkající se výpočtu daně a daňových odpočtů došlo ke změně. Je zobrazena vypočtená daň, skutečně uplatněná sleva na dani (sleva poplatník, sleva student, sleva CID a PID), skutečně uplatněné daňové zvýhodnění "sleva" následuje daň po slevě a jako poslední částka vyplaceného daňového bonusu.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Vyřazení z tisku mzdového listu - Evidenční mzdové složky (určení základu pro výpočet dalších MS)

V nastavení mzdové složky skupin Naturální mzda a nespecifikovaný příjem vznikla na záložce Konstanty, Ostatní položka Nenačítat na mzdový list. Pokud položku na MS zaškrtnete, nebude se započítávat do položek Osvobozeno od daně, Neuplatněno ZP, Neuplatněno SP.

Toto nastavení je platné pouze pokud částka je nastavena, že nejde do žádných základen odvodů. Slouží pouze pro evidenci nebo jako základ pro výpočet paušálních mzdových složek.


Novinka Mzdový list - navýšení daňového základu, ZP, SP

Ve Mzdových listech se nově objevují položky:

 • Příjmy navyšující základ daně
 • Příjmy navyšující základ SP
 • Příjmy navyšující zákad ZP

Ve Mzdovém listě s rozpisem mzdových složek lze vidět konkértní mzdové složky


Novinka Mzdový list - Neodpracované dny/hodiny

Na tiskových formulářích Mzdového listu došlo k detailnímu rozpisu Neodpracovaných dnů.

Úpravy jsou provedeny v tiskovém formuláři:

a) Mzdový líst - zde se objevuje rozdělení Neodpracované doby podle skupin docházky (tzn. např. Pracovní neschopnost...)

b) Mzdový list s rozpisem mzdových složek - zde se objevují v údajích ve dnech totéž co výše (např. Pracovní neschopnost) a v údajích v hodinách je konkrétní rozpad na mzdové složky pracovní neschopnosti (tzn. např. Nemocenská, Ošetřovné, Pracovní úraz...)

Znamená to tedy, že již nebude nutné definovat ve Mzdovém listě (bod a) konkrétní mzdové složky. Pro tisk lze použít Mzdový list s rozpisem mzdových složek(bod b) - zde se mzdové složky nepřítomnosti načtou automaticky.


Novinka Distribuční mzdové složky - Nepeněžní plnění

Distribuční číselník mzdových složek obsahuje mzdovou složku pro vyčíslení nepeněžních plnění (příspěvek firmy na stravenky,...) z důvodu tisku takových mzdových složek na mzdovém listu. Pokud takovou mzdovou složku máte, lze použít pro její vytvoření tuto distribuční mzdovou složku s číslem 731 - Nepeněžní plnění.

Problematice jsme se věnovali v naší poradně https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Mzdy_-_evidence_nepeněžního_plnění_na_mzdovém_listě_-_Poradna_(CZ)


Novinka Mzdový list - Hrubý příjem pouze / Hrubý příjem - detail

Na Mzdovém listě s rozpisem mzdových složek došlo k následující úpravě:

Nově se zde tiskně položka Hrubý příjem pouze - tisknou mzdové složky, které vstupují pouze do Hrubého příjmu (nikoliv do Hrubé mzdy).

Znamená to tedy, že již nebude nutné definovat ve Mzdovém listě (bod a) konkrétní mzdové složky. Pro tisk lze použít Mzdový list s rozpisem mzdových složek - zde se mzdové složky vstupující pouze do Hrubého příjmu načtou automaticky.


Novinka Mzdový list - Mzda na účet

Ve Mzdovém listě s rozpisem mzdových složek došlo k tomu, že v oblasti srážek se jako poslední objevuje mzdová složka, která je definována jako "Peníze na účet".


Novinka Mzdový list - Základní mzda zkrácená

Jestliže se jedná o Mzdový list ve verzi 2x - nově se nyní kromě Základní mzdy tiskne také řádek Základní mzda zkrácená.
Tento řádek se tiskne vždy.


Novinka Mzdový list - položky Dny, Hodiny

Ve Mzdových listech došlo k přeusporádání docházkových mzdových složek tak, aby za sebou následovaly nejdříve Dny, poté Hodiny.


Novinka Roční ELDP - uzavírání listu při odesílání na VREP

Při odesílání ELDP na portál VREP se v procesu odesílání zobrazí výzva, zda chcete provést uzavření odesílaných ELDP. Výzvu lze potvrdit nebo přeskočit přes volby Ano, Ne. Pokud dáte ano objeví se editor pro zadání data a zda chcete uzavřít celé ELDP nebo pouze jeho řádky.

Pak dojde k odeslání ELDP na portál VREP tak, jak jste zvyklí.


Novinka RELDP - duplicita při uzavření

Upravena funkcionalita uzavření RELDP.
V případě, že je ručně uzavřen RELDP a zaměstnanec má v daném měsíci datum ukončení pracovního poměru, při měsíční uzávěrce nedochází ke generování nového RELDP (údaje byly doposud duplicitně - jak v ručně uzavřeném RELDP, tak v nově vygenerovaném RELDP).


Novinka RELDP - zobrazování mzdového období

V přehledu RELDP se nově zobrazuje vybrané mzdové období (nikoliv aktuální, ale VYBRANÉ).

Tato informace může pomoci např. v tom, že na první pohled vidíte, jestli jste v uzavřeném období a tudíž nemůžete provádět změny v RELDP.


Oprava Tiskový formulář Roční sestavy - Potvrzení o slevě na děti

Formulář má přiliš krátkou délku údaje Bytem.

Opraveno


Oprava Roční ELPD - důchodce pracující na DPP nebo zaměstnání malého rozsahu a doby odečtené v případě příjmu pod hranici

Doby odečt.”: (Doby odečtené) uvádí se počet kalendářních dnů, ve kterých
pojištěnec výdělečně činný po dovršení důchodového věku (obecného dle § 32 nebo specielního dle § 74, § 74a, § 76, § 94 zákona č. 155/1995 Sb.), čerpal pracovní volno bez náhrady příjmů, měl neomluvenou nepřítomnost v práci. Rovněž se odečítají doby trvání omluvných důvodů (§ 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.). Odečítají se i kalendářní dny měsíce, který je označen znakem „X” (např. z důvodu nedosažení rozhodného příjmu u zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce).

Doba dočasné pracovní neschopnosti se po dovršení důchodového věku vykazuje jak v údaji „Vyloučené doby” tak i v údaji „Doby odečítané”. Tato doba se nezapočítává do celkového počtu dnů ve sloupci „Dny” (§ 34 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.).

V rámci HeO nebyla správně řešena věta: "Odečítají se i kalendářní dny měsíce, který je označen znakem „X” (např. z důvodu nedosažení rozhodného příjmu u zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce)." V takovém případě byly dny odečtené 0.

Opraveno


Oprava Základ daně v případě danění zálohovou daní při nepodepsaném prohlášení

V případě, kdy zaměstnanec nepodepsal prohlášení a má srážkovou daň se při vysokých příjmech provede změna danění na zálohovou daň.
Základ daně je o korunu vyšší než součet úhrnu příjmů a suma pojistného SHM.

OpravenoVerze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka Tiskové formuláře Hlášení změn na ZP

Při tisku formulářů Hlášení na ZP je možné před tiskem doplnit datum vyplnění. Pokud se nechá prázdné, doplní se aktuální datum.


Novinka Poštovní poukázky - nové sazby

Byly zaktualizovány konstanty týkající se poštovních poukázek a jejich sazeb.

Pošta od 1.2.2019 změnila ceník pro poštovní poukázky typu B

Poštovní poukázka B
1 Kč až 5 000 Kč: 27 Kč
5 001 Kč až 50 000 Kč: 37 Kč
Za každých dalších započatých 10 000 Kč: 7 Kč

Dodejka: 15 Kč
Dodání do vlastních rukou: 10 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta: 10 Kč
Termínovaná výplata: 5 Kč


Novinka Mzdový list - položky příjmy nezapočitatelné do SP, příjmy nezapočitatelné do ZP

V případě, že byla použita ve výpočtu mzdová složka pro příspěvek na ubytování. Mohlo dojít k tomu, že se nesprávně odečetla částka, která nepodléhá odvodům SP a ZP.

Příklad:
Příspěvek na mzdové složce 086 byl 5000. Správná hodnota nezapočitatelné částky je 3500 (5000 - 1500). Na mzdovém listě v položce příjmy nezapočitatelné do SP a ZP byly -1 500 (0 - 1 500). 1500 je částka, ze které se odvádějí odvody.

Chyba je opravena. V případě, že příspěvek poskytujete a chyba se objevila, pro správný tisk mzdových listů 2018 je potřeba provést přepočet mzdových listů. Ta se provede tak, že se ve výpočtu mzdy 12/2018 označí všechny vypočítané mzdy a spustí se Akce, Servisní akce, Mzdový list - přepočet.


Novinka Nastavení mzdové složky Otcovská

Od roku 2019 dochází ke změně nastavení mzdové složky 219.
Nově je tato mzdová složka nastavena tak, že je na ní zatrženo Započítat dny do výkonu práce, naopak není zatrženo Započítat do omluvené absence.
Změna nastavení se projeví i v případě, že je tato mzdová složka použita ve výpočtu.
Aby se dny výkonu práce správně zohlednily, je nutné ve vybraném období provést Přepočet mezd!


Oprava Potvrzení o srážkové dani

V případě, že se jednalo o svázané pracovní poměry, které byly zdaňovány srážkovou daní, nebyl na Potvrzení o srážkové dani správně uveden Úhrn přijmu.
Opraveno.


Oprava Potvrzení pro úřad práce

Při tisku Potrzení pro úřad práce se při výpočtu čisté mzdy nezohledňovala solidární daň.

Opraveno.


Oprava Formulář ZPS - Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele

Pokud některý ze zaměstnanců končil v průběhu prosince, nebyl započten do počtu fyzických osob v oddíle F.

Opraveno.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet exekucí - oprava

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení částky životního minima na částku 9 643 Kč

Na osobu povinného se částka zvyšuje na 6428,67

Na vyživovanou osobu se částka zvyšuje na 1607,17

Částky byly v minulé verzi chybně implementovány z důvodu zaokrouhlení.


Novinka Roční sestavy - formulář ZPS - Plnění povinného podílu

V přehledu ročních sestav je v distribuci formulář pro podání Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením... ve zkratce ZPS - Plnění povinného podílu.

- Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2018 činí 31 225 Kč.
- Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5 násobek této částky, tj. 78 062,50 Kč.
- Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2018, tj. částkou 218 575 Kč.
- Povinný podíl je 4%


Novinka Obor vzdělání pro šetření ISPV

V editoru vzdělání byl na položku obor vzdělání aplikován chybný mechanizmus kontroly struktury kódu.

Opraveno


Novinka Tiskový zdroj - V přehledu mzdové údaje

Při tvorbě definic tiskových formulářů lze v přehledu mzdových údajů použít nový tiskový zdroj, který zobrazuje změny základní mzdy, historicky i do budoucna (Změny částky základní mzdy).


Novinka Zahraniční pojistné – cizinci z EU, EHP a Švýcarské konfederace

Dle sněmovního tisku číslo 80 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=80 dochází mj. ke změně týkající se výpočtu základu daně u cizinců, kteří nemají povinnost platit pojistné v České republice.
Doposud platilo, že u těchto zaměstnanců jste ve Mzdových údajích zatrhli atribut Zahraniční pojistné a program navýšil základ daně o fiktivních 34 %.

Nově bude nutno rozlišovat dvě skupiny cizinců:

1. Cizinci ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace
U těchto zaměstnanců bude nutné počítat základ daně tak, že bude navýšen nikoliv o fiktivních 34 %, ale o částku skutečně zaplaceného pojistného v zahraničí

2. Cizinci mimo uvedené oblasti v bodě 1
U těchto zaměstnanců se základ daně bude počíat stejně jako doposud, tzn. po zatržení atributu Zahraniční pojistné se základ daně navýší o fiktivních 34 %.
Úprava programu tak, aby bylo možné provádět elegantně výpočet cizinců popsaných v bodě 1, bude součástí lednové verze (cca polovina ledna 2019).


Pokud se bude jednat o cizince, kteří spadají do první skupiny (EU, EHS, Švýcarská konfederace), budete nově postupovat následujícím způsobem:

- v číselníku distribučních mzdových složek vznikla uzávěrkou prosince 2018 nová mzdová složka číslo 150 - Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma, do svého číselníku Mzdové složky ji založíte kopií MS 150
- na tuto mzdovou složku zadáte výše pojistného, které bylo zaplaceno v zahraničí
- takto zadaná částka:
a) navýší základ daně
b)nebude načtena do Úhrnu příjmu
c) zohlední se ve formuláři Potvrzení o příjmu
d) zohlední se v pojištění v Ročním zúčtování
e) zohlední se v tiskových formulářích Mzdového listu - vznikl nový řádek ve mzdovém listě - Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma

Poznámka: Takto zadanou částku na mzdovou složku 150 lze vidět i v novém atributu ve Výpočtu (záložka Daň, Super hrubá mzda, Výpočet SHM, nový atribut Zahr. pojištění firma).


Upozornění Pokud se Vám mzdová složka 150 Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma do číselníku distribučních mzdových složek nezaložila, spusťte v přehledu Konstanty a číselníky, Mzdové složky pře pravé tlačítko akci Aktualizace číselníků MS dle legislativy - Pouze distribuční. Tím se MS 150 vytvoří v číselníku distribučních mzdových složek. Do číselníku Mzdové složky ji pak již založíte volbou Nový a výběrem MS 150 volbou Přenos. Mzdovou složku musíte schválit zatržením atributu Schv..


Novinka Roční sestavy - Formuláře mzdových listů pro rok 2019

V přehledu roční sestavy byly vytvořeny nové definice mzdových listů, které obsahují novou položku týkající se zahraničního pojistného EU/EHP pro daň.

Mzdový list - na šířku (od roku 2019)s generátorem
Mzdový list - na šířku (od roku 2019)
Mzdový list - na šířku (od r. 2019)- mzdové složky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export