Mzdové údaje - záložka Účtování, Limity - Mzdy (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Záložka 5 - Účtování,limity)
m (Záložka 5 - Účtování,limity)
Řádka 9: Řádka 9:
 
<br />
 
<br />
  
[[Image:[[Soubor:MzdoveUdaje-UctovaniLimity-MzdyCZ_01.jpg|thumb|none|Zalozka Uctovani,limity]]
+
[[Image:Soubor:MzdoveUdaje-UctovaniLimity-MzdyCZ_01.jpg|thumb|none|Zalozka Uctovani,limity]]
  
  

Verze z 23. 11. 2012, 15:18

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Záložka "Účtování, Limity" slouží k zadání výchozích parametrů pro zaúčtování mzdových údajů do modulu Účetnictví, sledování a zadávání limitů pro práci přesčas, pracovní pohotovosti, dohod o provedení práce a odborových příspěvků daného zaměstnance.

Záložka 5 - Účtování,limityÚtvar:
Nákladový okruh:
Zakázka:
Vozidlo:

Upozornění Pole Útvar, Nákladový okruh, Zakázka a Vozidlo mají zásadní vliv na zaúčtování mzdových údajů do modulu Účetnictví. Údaje, které vyplňujete do těchto položek jsou ty, na kterých: a) je zaměstnanec evidován stále nebo b) je zaměstnanec evidován nejčastěji Vyplněním výše uvedených položek není v žádném případě dotčena možnost provádět rozúčtování mzdových složek na různé útvary, nákladové okruhy, zakázky a vozidla v Předzpracování.


Upozornění Na všech místech, kde byly doposud používány pro zaúčtování mezd hodnoty z položek na kartě zaměstnance, jsou nyní brány v úvahu údaje z atributů na mzdové kartě (tj. při generování předkontací, v generátoru mzdových sestav).


Pokud změníte v editoru mzdové karty některý z atributů Útvar, Nákladový okruh nebo Zakázka, jste při ukládání karty dotázáni:

Došlo ke změně Země trvalého bydliště nebo některého z atributů pro zaúčtování (Útvar, Zakázka, Nákladový okruh). Chcete přenést tyto změny do číselníku zaměstnanců?

Pokud potvrdíte dotaz stiskem tlačítka ANO, přenesou se změny provedené na mzdové kartě také do karty zaměstnance. Pokud stisknete tlačítko NE, změny se nepřenesou.


Příklad Příklad zadávání údajů na zakázky

V kartě zaměstnance je vyplněna zakázka číslo 1 - Stavby domů.

  • Není používáno předzpracování

Mzdové náklady se dostanou všechny na zakázku číslo 1.

  • Je používáno předzpracování

V předzpracování je zadávána mzdová složka např. Zakázková mzda na různé zakázky (číslo zakázky např. 2, 3 a 5).

Jestliže se touto mzdovou složku (Zakázková mzda) vyčerpá celý fond pracovní doby, nebude zakázka číslo 1, která je vyplněna v kartě zaměstnance, ve výplatě konkrétního měsíce uplatněna vůbec.

Jestliže se touto mzdovou složkou fond pracovní doby nevyčerpá, zbývající fond pracovní doby bude proplacen mzdovou složkou zadanou ve mzdových údajích a na tuto mzdovou složku bude přiřazena zakázka číslo 1 z karty zaměstnance.Upozornění Podmínkou pro to, aby se mzdové náklady dostaly na zakázky (resp. nákladová okruhy, vozidla, útvary) je to, že mají příslušné nákladové účty ve své definici v položce Zakázka (resp. Nákladový okruh, Vozidlo, Útvar) nastaveno Bez kontroly nebo Povinné.


Přesčasy:

Odpracováno

V této položce dochází k automatickému načítání přesčasových hodin (měsíční uzávěrkou). Do této položky budou načítány hodiny ze všech mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole Započítávat do přesčasů.


Limit

V případě, že v této položce není nic vyplněno, respektuje program nastavení limitu přesčasových hodin, které jsou nastaveny v Konstantách (Konstanty, Sazby a konstanty, Limity hodin, Přesčasy). V případě, že je v položce vyplněna konkrétní hodnota limitu přesčasů, má tato hodnota vyšší prioritu než ta, která je nastavena v konstantách.


Pohotovost:

Odpracováno

V této položce dochází k automatickému načítání hodin pohotovosti. Do této položky budou načítány hodiny ze všech mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole Započítávat do pohotovosti.


Limit

V případě, že v této položce není nic vyplněno, respektuje program nastavení limitu hodin pohotovosti, které jsou nastaveny v Konstantách (Konstanty, Sazby a konstanty, Limity hodin, Pohotovost). V případě, že je v položce vyplněna konkrétní hodnota limitu pohotovosti, má tato hodnota vyšší prioritu než ta, která je nastavena v konstantách.


Dohody o PP:

Odpracováno

V této položce dochází k automatickému načítání hodin dohod o provedení práce. Do této položky budou načítány hodiny ze všech mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole Započítávat do dohod o PP..


Limit

V případě, že v této položce není nic vyplněno, respektuje program nastavení limitu hodin dohod o PP, které jsou nastaveny v Konstantách (Konstanty, Sazby a konstanty, Limity hodin, Dohoda o PP). V případě, že je v položce vyplněna konkrétní hodnota limitu dohod o PP, má tato hodnota vyšší prioritu než ta, která je nastavena v konstantách.


Účtování - skupina

Při vytvoření nové karty zaměstnance program automaticky do tohoto pole doplní číslo 1. Znamená to, že při účtování mezd bude program účtovat na základě sad kontací s číslem 1. Pokud má být mzda zaměstnance zaúčtována jinými sadami kontací, je zapotřebí vybrat požadovanou sadu (viz kap. Účtování mezd).


Počet:

Vyživov. osob
(Vyživovaných osob)

Zadáváte počet vyživovaných osob. Tato hodnota ovlivňuje výši základní nezabavitelné části při výpočtu zabavitelné částky v případě exekucí.


Vychov. dětí
(Vychovávaných dětí)

Zadáváte počet vychovávaných dětí. Tato položka má vliv při generování nároku na starobní důchod u žen v přehledu Důchody. Dále se dle této položky vyplňuje údaj Počet dětí na přihlášce k nemocenskému pojištění v přehledu Přihlášky a odhlášky NP.


Odbory:

Příspěvky

V případě, že zaměstnanci platí odborové příspěvky, musíte toto zaškrtávací pole zatrhnout. Tímto se zpřístupní další pole Mzdová složka.


Mzdová složka

Zadáváte mzdovou složku, na kterou se mají odborové příspěvky srážek (programem je určena mzdová složka číslo 099 - Odborové příspěvky, která se automaticky doplní). Výše příspěvků závisí na nastavení na mzdové složce, na záložce Konstanty (položka Procento).


Min.srazit, Max.srazit

Při výpočtu odborového příspěvku je tato maximální, resp. minimální částka zohledněna (pokud je různá od nuly). Minimální částka příspěvku je sražena i v případě, že základ pro jeho výpočet je nulový nebo záporný.


Zajímají-li Vás informace o záložce na mzdové kartě zaměstnance s názvem "Paušální MS", pokračujte zde.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export