Mzdové údaje - záložka Účtování, Limity - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Záložka 5 - Účtování,limity)
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 2 uživatelů.)
Řádka 3: Řádka 3:
 
{{NaviBox-Mzdy - česká legislativa (CZ)}}
 
{{NaviBox-Mzdy - česká legislativa (CZ)}}
  
Záložka "Účtování, Limity" slouží k zadání výchozích parametrů pro zaúčtování mzdových údajů do modulu Účetnictví, sledování a zadávání limitů pro práci přesčas, pracovní pohotovosti, dohod o provedení práce a odborových příspěvků daného zaměstnance.
+
Údaje byly přesunuty na záložku 2.Zařazení - Účtování a výběry.
<br />
+
 
+
==Záložka 5 - Účtování,limity==
+
<br />
+
 
+
[[Image:Soubor:MzdoveUdaje-UctovaniLimity-MzdyCZ_01.jpg|thumb|none|Zalozka Uctovani,limity]]
+
 
+
 
+
'''Útvar:<br>
+
Nákladový okruh:<br>
+
Zakázka:<br>
+
Vozidlo: '''
+
 
+
{{Warning|Pole Útvar, Nákladový okruh, Zakázka a Vozidlo mají zásadní vliv na zaúčtování mzdových údajů do modulu Účetnictví. Údaje, které vyplňujete do těchto položek jsou ty, na kterých: a) je zaměstnanec evidován stále nebo b) je zaměstnanec evidován nejčastěji Vyplněním výše uvedených položek není v žádném případě dotčena možnost provádět rozúčtování mzdových složek na různé útvary, nákladové okruhy, zakázky a vozidla v Předzpracování. }}
+
 
+
 
+
{{Warning|Na všech místech, kde byly doposud používány pro zaúčtování mezd hodnoty z položek na kartě zaměstnance, jsou nyní brány v úvahu údaje z atributů na mzdové kartě (tj. při generování předkontací, v generátoru mzdových sestav). }}
+
 
+
 
+
Pokud změníte v editoru mzdové karty některý z atributů Útvar, Nákladový okruh nebo Zakázka, jste při ukládání karty dotázáni:
+
 
+
Došlo ke změně Země trvalého bydliště nebo některého z atributů pro zaúčtování (Útvar, Zakázka, Nákladový okruh). Chcete přenést tyto změny do číselníku zaměstnanců?
+
 
+
Pokud potvrdíte dotaz stiskem tlačítka ANO, přenesou se změny provedené na mzdové kartě také do karty zaměstnance. Pokud stisknete tlačítko NE, změny se nepřenesou.
+
 
+
 
+
{{Example|Příklad zadávání údajů na zakázky}}
+
 
+
V kartě zaměstnance je vyplněna zakázka číslo 1 - Stavby domů. 
+
*  Není používáno předzpracování 
+
 
+
Mzdové náklady se dostanou všechny na zakázku číslo 1. 
+
*  Je používáno předzpracování 
+
 
+
V předzpracování je zadávána mzdová složka např. Zakázková mzda na různé zakázky (číslo zakázky např. 2, 3 a 5).  
+
 
+
Jestliže se touto mzdovou složku (Zakázková mzda) vyčerpá celý fond pracovní doby, nebude zakázka číslo 1, která je vyplněna v kartě zaměstnance, ve výplatě konkrétního měsíce uplatněna vůbec.
+
 
+
Jestliže se touto mzdovou složkou fond pracovní doby nevyčerpá, zbývající fond pracovní doby bude proplacen mzdovou složkou zadanou ve mzdových údajích a na tuto mzdovou složku bude přiřazena zakázka číslo 1 z karty zaměstnance. 
+
----
+
 
+
 
+
 
+
{{Warning|Podmínkou pro to, aby se mzdové náklady dostaly na zakázky (resp. nákladová okruhy, vozidla, útvary) je to, že mají příslušné nákladové účty ve své definici v položce Zakázka (resp. Nákladový okruh, Vozidlo, Útvar) nastaveno Bez kontroly nebo Povinné.}} 
+
 
+
 
+
''' Přesčasy:'''
+
 
+
''' Odpracováno'''
+
 
+
V této položce dochází k automatickému načítání přesčasových hodin (měsíční uzávěrkou). Do této položky budou načítány hodiny ze všech mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole ''' Započítávat do přesčasů'''.
+
 
+
 
+
''' Limit'''
+
 
+
V případě, že v této položce není nic vyplněno, respektuje program nastavení limitu přesčasových hodin, které jsou nastaveny v ''' Konstantách''' ('''Konstanty, Sazby a konstanty, Limity hodin, Přesčasy'''). V případě, že je v položce vyplněna konkrétní hodnota limitu přesčasů, má tato hodnota vyšší prioritu než ta, která je nastavena v konstantách.
+
 
+
 
+
''' Pohotovost:'''
+
 
+
''' Odpracováno'''
+
 
+
V této položce dochází k automatickému načítání hodin pohotovosti. Do této položky budou načítány hodiny ze všech mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole ''' Započítávat do pohotovosti'''.
+
 
+
 
+
''' Limit'''
+
 
+
V případě, že v této položce není nic vyplněno, respektuje program nastavení limitu hodin pohotovosti, které jsou nastaveny v ''' Konstantách''' ('''Konstanty, Sazby a konstanty, Limity hodin, Pohotovost'''). V&nbsp;případě, že je v položce vyplněna konkrétní hodnota limitu pohotovosti, má tato hodnota vyšší prioritu než ta, která je nastavena v konstantách.
+
 
+
 
+
''' Dohody o PP:'''
+
 
+
''' Odpracováno'''
+
 
+
V&nbsp;této položce dochází k automatickému načítání hodin dohod o provedení práce. Do této položky budou načítány hodiny ze všech mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole ''' Započítávat do dohod o PP.'''.
+
 
+
 
+
''' Limit'''
+
 
+
V případě, že v této položce není nic vyplněno, respektuje program nastavení limitu hodin dohod o PP, které jsou nastaveny v ''' Konstantách''' ('''Konstanty, Sazby a konstanty, Limity hodin, Dohoda o PP'''). V&nbsp;případě, že je v položce vyplněna konkrétní hodnota limitu dohod o PP, má tato hodnota vyšší prioritu než ta, která je nastavena v konstantách.
+
 
+
 
+
'''Účtování - skupina'''
+
 
+
Při vytvoření nové karty zaměstnance program automaticky do tohoto pole doplní číslo 1. Znamená to, že při účtování mezd bude program účtovat na základě sad kontací s číslem 1. Pokud má být mzda zaměstnance zaúčtována jinými sadami kontací, je zapotřebí vybrat požadovanou sadu (viz kap. [[Účtování mezd - Mzdy (CZ)| Účtování mezd]]).
+
 
+
 
+
'''Počet:'''
+
 
+
'''Vyživov. osob'''<br>
+
'''(Vyživovaných osob)'''
+
 
+
Zadáváte počet vyživovaných osob. Tato hodnota ovlivňuje výši základní nezabavitelné části při výpočtu zabavitelné částky v případě exekucí.
+
 
+
 
+
'''Vychov. dětí''' <br>
+
'''(Vychovávaných dětí) '''
+
 
+
Zadáváte počet vychovávaných dětí. Tato položka má vliv při generování nároku na starobní důchod u žen v přehledu Důchody. Dále se dle této položky vyplňuje údaj Počet dětí na přihlášce k nemocenskému pojištění v přehledu Přihlášky a odhlášky NP.
+
 
+
 
+
''' Odbory:'''
+
 
+
''' Příspěvky'''
+
 
+
V&nbsp;případě, že zaměstnanci platí odborové příspěvky, musíte toto zaškrtávací pole zatrhnout. Tímto se zpřístupní další pole ''' Mzdová složka'''.
+
 
+
 
+
''' Mzdová složka'''
+
 
+
Zadáváte mzdovou složku, na kterou se mají odborové příspěvky srážek (programem je určena mzdová složka číslo ''' 099''' - Odborové příspěvky, která se automaticky doplní). Výše příspěvků závisí na nastavení na mzdové složce, na záložce Konstanty (položka Procento).
+
 
+
 
+
'''Min.srazit, Max.srazit'''
+
 
+
Při výpočtu odborového příspěvku je tato maximální, resp. minimální částka zohledněna (pokud je různá od nuly). Minimální částka příspěvku je sražena i v případě, že základ pro jeho výpočet je nulový nebo záporný.  
+
 
+
 
+
  
 
Zajímají-li Vás informace o záložce na mzdové kartě zaměstnance s názvem "[[Mzdové údaje - Paušální MS - Mzdy (CZ)|Paušální MS]]", pokračujte [[Mzdové údaje - Paušální MS - Mzdy (CZ)|zde]].
 
Zajímají-li Vás informace o záložce na mzdové kartě zaměstnance s názvem "[[Mzdové údaje - Paušální MS - Mzdy (CZ)|Paušální MS]]", pokračujte [[Mzdové údaje - Paušální MS - Mzdy (CZ)|zde]].
  
 
[[Kategorie:Mzdy_-_česká_legislativa_(CZ)]]
 
[[Kategorie:Mzdy_-_česká_legislativa_(CZ)]]

Aktuální verze z 23. 4. 2013, 10:07

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Údaje byly přesunuty na záložku 2.Zařazení - Účtování a výběry.

Zajímají-li Vás informace o záložce na mzdové kartě zaměstnance s názvem "Paušální MS", pokračujte zde.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export