Možnosti - Společné kapitoly

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Tabulky a pohledy)
(typy DB, přesun do archivní)
Řádka 134: Řádka 134:
  
  
=== Seznam databází ===
+
===Databáze - typy DB===
 +
 
 
<!-- BID 142 -->
 
<!-- BID 142 -->
 +
<!-- BID 142 -->
 +
<!-- BID 142 -->
 +
<!-- BID 142 -->
 +
 +
'''Produkční DB'''
 +
 +
Na záložce Produkční DB najdete seznam dostupných „ostrých“ databází pro aktivní práci s daty (účtování, apod.). Rozsah příslušné databáze je řízen příslušnou obchodní konfigurací, přičemž tato konfigurace řídí i počet produkčních databází.
 +
 +
 +
'''Konsolidace'''
 +
 +
Na záložce Konsolidace nejdete seznam konsolidačních DB v případě, že používáte modul [[Obsah - Konsolidace|Konsolidace]].
 +
 +
 +
'''Cvičné DB'''
 +
 +
Na záložce Cvičné DB najdete seznam dostupných cvičných databází. Cvičná DB reprezentuje další formu samostatné databáze, resp. databází pro konkrétní instanci HELIOS Orange. Cvičné databáze jsou od produkčních odděleny na uživatelské úrovni (rozhraní) a jejich počet je roven počtu produkčních databází.
 +
 +
Cvičná databáze slouží k vyzkoušení funkcionalit či nastavení, které nejsou dostupné v produkční databázi, slouží k cvičným účelům nad jinými nežli produkčními daty. Obsahuje '''plný rozsah licence vč. RM pluginů''' (nejsou povoleny distribuční pluginy).
 +
 +
Má určitá omezení bránící zneužití pro produkční účely:
 +
 +
* znehodnocení všech tiskových výstupů (tisk, pdf) – vodoznak
 +
* blokování všech exportů – vyjma funkce rozkopírování číselníků a nastavení
 +
* blokování el. podání kontrolního hlášení (CZ) + kontrolního výkazu (SK)
 +
* blokování komunikace EET (možnost testovat bez odesílání)
 +
* zobrazuje info ve stavovém řádku s výrazným zobrazením '''„CVIČNÁ DB“'''
 +
* blokování akcí „generuj“ a „export zpráv ve mzdách“
 +
* omezení Rozkopírování
 +
* omezení importu celních číselníků na první kapitolu (první 4 znaky)
 +
 +
{{Warning|Cvičné DB jsou dostupné v případě nového systému licencování HELIOS Orange, na který byli zákazníci převáděni postupně od 27. 7. 2020 do druhé poloviny srpna 2020. Do té doby byla dostupná pouze jedna cvičná DB se stejnou funkcionalitou, jakou mají produkční DB.}}
 +
 +
 +
'''Oblíbené'''
 +
 +
Na záložce Oblíbené najdete seznam databází, které jste si označili jako oblíbené, tj. např. DB, se kterými často pracujete.
 +
 +
 +
'''Archivní DB'''
 +
 +
Záložka Archivní DB se nabízí v případě, že již máte nějakou archivní DB k dipozici (tj. máte archivní DB zakoupenou v licenci a nějakou DB jste si jako archivní nastavili). Tento typ databáze slouží k archivaci a zpětnému přístupu k datům z důvodů dodatečného doložení / zdokladování již uzavřeného účetnictví (ukončení činnosti). Archivní databáze jsou zpoplatněny a jejich počet je řízen obchodní konfigurací.
 +
 +
Tento typ databází neumožňuje editaci dat (nelze spustit akce Nový, Oprava, Zrušit).
 +
 +
{{Warning|Archivní DB jsou dostupné v případě nového systému licencování HELIOS Orange, na který byli zákazníci převáděni postupně od 27. 7. 2020 do druhé poloviny srpna 2020.}}
 +
 +
 +
{{Warning|Archivní databázi můžete z vybrané produkční databáze vytvořit pomocí volby '''Přepnout na archivní''', kterou najdete na v místní nabídce v přehledu '''Produkční DB''' v '''Systémových konstantách''' přes nabídku '''Možnosti, Konfigurace/správa systému'''.}}
 +
 +
 +
{{Warning|Počet dostupných databází jednotlivých typů (produkční, cvičné, archivní, konsolidační) si můžete zobrazit a zkontrolovat přes nabídku '''Možnosti, Konfigurace/správa systému''' v přehledu '''Globální konstanty'''.}}
 +
 +
 +
=== Seznam databází - produkční DB===
  
 
Zde naleznete přehled všech firem, zpracovávaných v systému '''Helios Orange''' (Databáze = Firma). V jednotlivých sloupcích přehledu naleznete tyto informace.   
 
Zde naleznete přehled všech firem, zpracovávaných v systému '''Helios Orange''' (Databáze = Firma). V jednotlivých sloupcích přehledu naleznete tyto informace.   
Řádka 151: Řádka 207:
  
 
Protože se některé funkce místní nabídky '''Databází''' opakují i v jiných modulech systému Helios Orange, popíšeme pouze některé z nich. Popis ostatních funkcí naleznete ve společné kapitole [[Volby místní nabídky - Společné kapitoly|Volby místní nabídky]].
 
Protože se některé funkce místní nabídky '''Databází''' opakují i v jiných modulech systému Helios Orange, popíšeme pouze některé z nich. Popis ostatních funkcí naleznete ve společné kapitole [[Volby místní nabídky - Společné kapitoly|Volby místní nabídky]].
 +
 +
 +
===Volby místní nabídky nad přehledem DB===
  
 
====Oprava====
 
====Oprava====
Řádka 188: Řádka 247:
  
 
Speciální přehled, který prohledá objekty v dané databázi a zobrazí seznam všech, které nejsou v tvz. '''Systémovém katalogu''' aktuální verze '''Helios Orange'''. Jinými slovy, ukáže všechny tabulky, procedury, sloupce apod. které Helios nezná. V seznamu jsou objekty vytvořené různými externími řešeními, ale také zde mohou být historické funkcionality, vytvořené nějakou starší verzí Heliosu, které se ale již nepoužívají.
 
Speciální přehled, který prohledá objekty v dané databázi a zobrazí seznam všech, které nejsou v tvz. '''Systémovém katalogu''' aktuální verze '''Helios Orange'''. Jinými slovy, ukáže všechny tabulky, procedury, sloupce apod. které Helios nezná. V seznamu jsou objekty vytvořené různými externími řešeními, ale také zde mohou být historické funkcionality, vytvořené nějakou starší verzí Heliosu, které se ale již nepoužívají.
 +
 +
 +
=====Přepnout na archivní=====
 +
 +
Volbou místní nabídky '''Přepnout na archivní''' vytvoříte z vybrané produkční databáze (firmy) archivní databázi. Přehled vytvořených archivních DB pak vidíte na záložce '''Archivní DB'''.
  
  

Verze z 19. 4. 2021, 16:57

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Konfigurace / Správa systému

Konfigurací je myšleno základní nastavení vlastností a konstant systému Helios Orange. V přehledech Konfigurace/správa systému zadáváte nové uživatele, definujete globálně platné heslo pro přístup k některým blokovaným akcím, zadáváte základní konstanty jednotlivých modulů, definujete uživatelská práva, vytváříte zálohy dat apod.

Některé konstanty nastavujete jako výchozí možnost, kterou můžete v konkrétních datových přehledech měnit podle potřeby. Například metodu evidence skladu lze na jednotlivých útvarech změnit nebo ponechat nastavení dle globální Konfigurace.

Konfiguraci otevřete volbou Možnosti, Konfigurace/správa systému z pruhu nabídek v Hlavní nabídce systému Helios Orange.

Dialogové okno Konfigurace je rozděleno do dvou částí:

 • Stromová struktura konstant - Levá část okna. Zde vybíráte, které konkrétní konstanty budete editovat.
 • Vlastní přehled konstant - Pravá část okna. Zde se otevírají přehledy a vlastní formuláře konstant, vybraných ve Stromové struktuře. V této části okna provádíte editaci. Upravené údaje ve formulářích potvrdíte tlačítkem Použít.
Upozornění Ve vícefiremní instalaci systému Helios Orange je třeba editovat konstanty pro každou jednotlivou firmu zvlášť. Vraťte se do Hlavní nabídky, poklepejte levým tlačítkem myši na ikonu databáze ve Stavovém řádku a vyberte firmu, jejíž konstanty chcete upravit.

Parametrů, které můžete v Konfiguraci nastavovat, je velké množství. Z důvodu přehlednosti je Konfigurace rozdělena hierarchicky do několika úrovní a uspořádána ve „Stromové struktuře“.

Poklepáním levého tlačítka myši na jednotlivé úrovně konstant v přehledu Stromové struktury se zobrazí nebo skryje další (nižší) úroveň. Následující schéma zobrazuje jednotlivé úrovně a jak jsou v nich konstanty uspořádány.

První úroveň Druhá úroveň Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň
Globální
└───────── Systémové
└───────── Firemní
└───────── Agenda
└───────── Část agendy
└───────── Uživatelé
└───────── Role
└───────── Žurnál
└───────── Zálohy

Globální konstanty

Konstanty platné pro celou instalaci systému Helios Orange (první úroveň konstant). Volbou Možnosti, Konfigurace / správa systému se jako první ve stromové struktuře konstant zobrazí právě Globální konstanty.

Informace o instalaci systému

V tomto přehledu získáte detailní informace o instalaci systému Helios Orange. Poklepáním na tento řádek zobrazíte nebo skryjete další údaje.

SQL server

Detailní informace o verzi databáze MS SQL server.

Statistika

Provozní informace SQL serveru.

ErrorLog

Chybový protokol SQL Serveru. Textový soubor, obsahující historii chybových hlášení různých akcí proběhlých na SQL Serveru.

Helios Orange verze X.X.XXXX.XXXX

Detailní informace o aplikaci Helios Orange a programových doplňcích (X.X.XXXX.XXXX = číslo verze).

Instalované moduly

V přehledu vidíte vždy všechny agendy a doplňky, které se dají v systému Helios Orange nainstalovat. V první úrovni přehledu jsou agendy samotné (Oběh zboží, Účetnictví, Banka…) a v podúrovni je výčet jejich součástí. Zaškrtnuté políčko znamená, že daná součást agendy je v systému nainstalována. Součásti, které nejsou zaškrtnuté, lze kdykoli doobjednat a zakoupit u vašeho dodavatele systému.

Doporučení

Ve spodní části okna se mohou (podle aktuálního stavu) objevovat doporučení na instalaci aktualizací MSSQL i s odkazem, kde lze aktualizace získat.

Systémové konstanty

Konstanty jsou platné pro všechny agendy systému Helios Orange. Klepnutím vyvoláte okno s následujícími konstantami.

Globálně platné heslo

Můžete zde zadat heslo, kterým lze v systému odstranit blokování zhavarovaných záznamů, potvrdit některé systémové akce (například uzávěrky) apod. Heslo je platné pro všechny agendy systému a všechny zpracovávané firmy. Do globálního hesla lze zadat jakékoli alfanumerické znaky i symboly, velká i malá písmena a diakritiku. Počet znaků, které lze do hesla zadat, je v rozsahu 1 až 20 pozic.

Z důvodu zabezpečení a neoprávněného použití se jednotlivé pozice zapisovaného heslo zobrazují jako znak " * ".

Znaky zadané do hesla nelze zobrazit, vždy jsou vidět pouze zástupné znaky " * " . Pokud tedy heslo zapomenete, musíte je změnit. Smažte zástupné znaky " * " pro heslo a zapište nové.

Změnu hesla může provést každý uživatel, který má práva přístupu do nabídky Možnosti, Konfigurace / správa systému. Práva pro tuto nabídku nastavujete v přehledu Uživatelé, volba místní nabídky Definice práv, práva pro Ostatní přehledy, Globální konfigurace (viz kap. Uživatelé, Definice práv).

Po zadání hesla si systém vyžádá před uložením ještě jednou jeho potvrzení.


Databáze - typy DB

Produkční DB

Na záložce Produkční DB najdete seznam dostupných „ostrých“ databází pro aktivní práci s daty (účtování, apod.). Rozsah příslušné databáze je řízen příslušnou obchodní konfigurací, přičemž tato konfigurace řídí i počet produkčních databází.


Konsolidace

Na záložce Konsolidace nejdete seznam konsolidačních DB v případě, že používáte modul Konsolidace.


Cvičné DB

Na záložce Cvičné DB najdete seznam dostupných cvičných databází. Cvičná DB reprezentuje další formu samostatné databáze, resp. databází pro konkrétní instanci HELIOS Orange. Cvičné databáze jsou od produkčních odděleny na uživatelské úrovni (rozhraní) a jejich počet je roven počtu produkčních databází.

Cvičná databáze slouží k vyzkoušení funkcionalit či nastavení, které nejsou dostupné v produkční databázi, slouží k cvičným účelům nad jinými nežli produkčními daty. Obsahuje plný rozsah licence vč. RM pluginů (nejsou povoleny distribuční pluginy).

Má určitá omezení bránící zneužití pro produkční účely:

 • znehodnocení všech tiskových výstupů (tisk, pdf) – vodoznak
 • blokování všech exportů – vyjma funkce rozkopírování číselníků a nastavení
 • blokování el. podání kontrolního hlášení (CZ) + kontrolního výkazu (SK)
 • blokování komunikace EET (možnost testovat bez odesílání)
 • zobrazuje info ve stavovém řádku s výrazným zobrazením „CVIČNÁ DB“
 • blokování akcí „generuj“ a „export zpráv ve mzdách“
 • omezení Rozkopírování
 • omezení importu celních číselníků na první kapitolu (první 4 znaky)
Upozornění Cvičné DB jsou dostupné v případě nového systému licencování HELIOS Orange, na který byli zákazníci převáděni postupně od 27. 7. 2020 do druhé poloviny srpna 2020. Do té doby byla dostupná pouze jedna cvičná DB se stejnou funkcionalitou, jakou mají produkční DB.


Oblíbené

Na záložce Oblíbené najdete seznam databází, které jste si označili jako oblíbené, tj. např. DB, se kterými často pracujete.


Archivní DB

Záložka Archivní DB se nabízí v případě, že již máte nějakou archivní DB k dipozici (tj. máte archivní DB zakoupenou v licenci a nějakou DB jste si jako archivní nastavili). Tento typ databáze slouží k archivaci a zpětnému přístupu k datům z důvodů dodatečného doložení / zdokladování již uzavřeného účetnictví (ukončení činnosti). Archivní databáze jsou zpoplatněny a jejich počet je řízen obchodní konfigurací.

Tento typ databází neumožňuje editaci dat (nelze spustit akce Nový, Oprava, Zrušit).

Upozornění Archivní DB jsou dostupné v případě nového systému licencování HELIOS Orange, na který byli zákazníci převáděni postupně od 27. 7. 2020 do druhé poloviny srpna 2020.


Upozornění Archivní databázi můžete z vybrané produkční databáze vytvořit pomocí volby Přepnout na archivní, kterou najdete na v místní nabídce v přehledu Produkční DB v Systémových konstantách přes nabídku Možnosti, Konfigurace/správa systému.


Upozornění Počet dostupných databází jednotlivých typů (produkční, cvičné, archivní, konsolidační) si můžete zobrazit a zkontrolovat přes nabídku Možnosti, Konfigurace/správa systému v přehledu Globální konstanty.


Seznam databází - produkční DB

Zde naleznete přehled všech firem, zpracovávaných v systému Helios Orange (Databáze = Firma). V jednotlivých sloupcích přehledu naleznete tyto informace.

 • Číslo databáze – pořadové číslo databáze v systému. Databáze se číslují automaticky, po jednotkách a číslování začíná vždy od nuly.
 • Jméno firmy – obchodní jméno firmy, zpracovávané v systému Helios Orange. Údaj lze kdykoliv upravit, slouží pro orientaci.
 • Název databáze – systémový název databáze, vytvořené na SQL Serveru. Název se tvoří automaticky.


Upozornění Databáze s číslem 0 (nula), je tzv. systémová nebo též nultá. Tato databáze (oproti ostatním ve stejné licenci) obsahuje několik společných tabulek. Smazání nebo nahrazení systémové databáze doporučejeme předem konzultovat s dodavatelem systému. Viz také https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=153


Tvorba systémového názvu databáze

Při instalaci systému Helios Orange se vytvoří konfigurační soubor HELIOS.INI (viz kap. První spuštění systému), kde je přednastaven systémový název první databáze (firmy) v systému. Tento název je přednastaven na hodnotu Helios001. Pokud údaj v konfiguračním souboru nezměníte a spustíte Helios Orange, vytvoří se první databáze s tímto názvem. V případě vícefiremní verze Helios Orange se název další firmy v pořadí tvoří takto: název předchozí databáze + 1 (přičte se k poslední číselné pozici názvu). Název druhé databáze je tedy Helios002, název třetí Helios003 atd. Systém postupuje stejně i v případě, že název databáze v konfiguračním souboru změníte - použije vámi zadaný název a na poslední pozici připočítává jedničku. Název zadaný bez čísla je vyhodnocen jako údaj s nulou na poslední pozici – první databáze má např. název Firma, druhá bude Firma1, třetí Firma2 atd. Při prvním spuštění Helios Orange se zakládají jednotlivé databáze na SQL Serveru postupně tak, jak do nich vstupujete. Pokud při prvním spuštění vstoupíte pouze do jedné firmy a v ní otevřete Systémové konstanty, můžete změnit systémová jména databází ostatních. Změny systémových názvů lze provádět pouze do chvíle než je daná databáze založena na SQL Serveru, tzn. než do vybrané firmy vstoupíte.

Protože se některé funkce místní nabídky Databází opakují i v jiných modulech systému Helios Orange, popíšeme pouze některé z nich. Popis ostatních funkcí naleznete ve společné kapitole Volby místní nabídky.


Volby místní nabídky nad přehledem DB

Oprava

Jméno firmy

Obchodní jméno subjektu, jehož data se v databázi Helios Orange zpracovávají.


Barva

Možnost barevného odlišení horní tlačítkové lišty Helios Orange. V různých databázích (firmách) můžete mít nastavenou různou barvu lišty.

ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Pokud je ve Windows (XP, W7, … ) nastaven klasický vzhled a zároveň je v Globálních uživatelských konstantách nastaven Styl MS Windows, pak se lišta neobarví! V globálních konstantách stačí přepnout na nějaký styl Office a lišta se obarví. Dále se lišta nikdy neobarví, pokud je nastavena pouze 16 bitová hloubka monitoru.


Zrušit

Uživatel Heliosu, který má práva na akci Zrušit, může mazat vybrané databáze (z SQL Serveru). Smazat lze pouze databázi, ve které nikdo není přihlášen a ve které sám uživatel nestojí. Mazání je vždy provázeno informativní hláškou a tlačítkem k provedení zálohy dat před vlastním smazáním.

Dotaz nebo informativní hláška Chystáte se smazat databázi se všemi záznamy. Operace je NEVRATNÁ a přijdete o veškerá data.

Opravdu chcete pokračovat? Doporučujeme udělat si v tento okamžik zálohu databáze.''

Upozornění Zálohu před smazáním jakékoliv databáze vždy doporučujeme provést!

Tabulky a pohledy

Označením některé z firem a volbou místní nabídky Tabulky a pohledy lze zobrazit datové tabulky a view vybrané firmy (databáze). Přehled tabulek je informativní. Získáte zde údaje, jaké SQL tabulky a pohledy jsou naplněny, kdo je vlastníkem a kdy byla tabulka vytvořena, kolik obsahuje záznamů (řádků), jak je velká apod. Získané údaje mohou sloužit administrátorovi SQL Serveru jako podklad pro plánování časově náročnějších operací jako zálohování databází, reindexace dat apod. V přehledech tabulek a view najdete v místní nabídce další užitečné nástroje, určené především vývojářům externích řešení a administrátorům. U jednotlivých tabulek lze např. zobrazit definované uživatelské sloupce, Veřejný název tabulky a její napojení v Přehledech systému, dále názvy a typy všech sloupců tabulky, indexy na tabulce a jejich statistiky atd.

Externí akce

Tato akce odpovídá přehledu Externí akce v modulu Nástroje přizpůsobení.


Seznam externích doplňků

Speciální přehled, který prohledá objekty v dané databázi a zobrazí seznam všech, které nejsou v tvz. Systémovém katalogu aktuální verze Helios Orange. Jinými slovy, ukáže všechny tabulky, procedury, sloupce apod. které Helios nezná. V seznamu jsou objekty vytvořené různými externími řešeními, ale také zde mohou být historické funkcionality, vytvořené nějakou starší verzí Heliosu, které se ale již nepoužívají.


Přepnout na archivní

Volbou místní nabídky Přepnout na archivní vytvoříte z vybrané produkční databáze (firmy) archivní databázi. Přehled vytvořených archivních DB pak vidíte na záložce Archivní DB.


Kontrola konzistence databáze

Touto volbou místní nabídky lze provést systémovou (SQL) kontrolu fyzické konzistence databáze (DBCC CHECKDB). Volba provede kontrolu a pokusí se případné nedostatky odstranit. Pokud jsou v databázi chyby, které nelze opravit v základní úrovni kontroly, objeví se okno s výpisem chyb a s navrhovanou úrovní možných oprav. Tato volba je určena zkušeným uživatelům, nejlépe správci systému.

Tip Kontrolu konzistence doporučujeme provádět pravidelně, např. 1x týdně. Databáze SQL se může fyzicky poškodit, vlivem prostředí, ve kterém běží, stejně jako kterýkoliv jiný program v počítači.
Upozornění V případě že kontrola zobrazí chyby v dalším okně, doporučujem neprodleně kontaktovat dodavetele systému a domluvit se na dalším postupu. V případě chyb konzistence hrozí nevratná ztráta dat!


Shrink databáze

Tzv. zhuštění (změnšení) databáze. Po spuštění této volby dojde k odstranění vygenerované rezervy (prázdné místo, které automaticky generuje proces SQL, podle vlastní logiky pro budoucí data) v databázi a tím se zmenší její velikost na disku.

Upozornění Odstranění rezervy je pouze dočasné a navíc má zcela zásadní vliv na odezvu systému. Shrink doporučujeme použít pouze po poradě s dodavatelem systému a ve zcela specifických případech.

Akce "Shrink" databáze nabízí několik možností jak shrink provést.

 • Aplikace na soubory
  • volba MDF+LDF spouští shrink na celou databázi (DBCC SHRINKDATABASE)
  • volba MDF nebo LDF spouští shrink jen na vybraný soubor (DBCC SHRINKFILE)
 • Plnohodotné zmenšení
  • zaškrtnuto - provádí plný SQL shrink
  • nezaškrtnuto - provádí shrink s parametrem TRUNCATE ONLY
Tip Více o funkcionalitě SHRINK najdete v dokumentaci MSSQL

Aktualizace statistik

Speciální systémová (SQL) akce, která provádí občerstvení statistických metadat o využívání indexů a atributů v jednotlivých SQL tabulkách. SQL statistiky slouží k optimalizaci jednotlivých SQL dotazů a procedur a jejich aktualizace pomáhá zlepšit odezvu funkcí systému Helios.


Údržba databáze

Provádí (SQL) reindexaci a fyzickou defragmentaci celé databáze. Tato systémová operace slouží ke zlepšení odezvy funkcí Helios, podobně jako aktualizace statistik.

Upozornění Podle struktury dat může v rámci Údržby databáze dojít k dočasnému zmenšení ale i ke zvětšení databáze. Zvětšení je v informativní hlášce po dokončení akce zobrazeno jako záporné zmenšení.


Sledování SQL Serveru - Performance monitor

V rámci lokálního SQL serveru spustí velice jednoduchý pohled na výkonovou část SQL, tzv. Performance monitor. Zobrazení probíhá pomocí Active-X prvku v prostředí *.htm stránky. Je vhodný pouze tam kde nejsou k dispozici jiné sledovací nástroje a jen pro ad-hoc zjištění zatížení SQL Serveru. Řešení je převzato ze stránek http://www.sql-server-performance.com .


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export