Měsíční hlášení - Intrastat

Z Asseco Solutions
Verze z 20. 4. 2018, 10:31; Jana.purova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Do 10. či 12. pracovního dne následujícího měsíce musí zpravodajská jednotka předat celnímu úřadu výkaz – měsíční hlášení.

Měsíční hlášení lze vytvořit následujícími způsoby:

 • vyplnit přímo na záložce Položky měsíčního hlášení při malém množství obchodů
 • automaticky vygenerovat v přehledu Jednotlivé operace na základě postupně zapisovaných jednotlivých operací
 • automaticky vygenerovat z modulu Fakturace nebo Oběh zboží na základě zadávaných přijatých a vydaných faktur nebo příjemek a výdejek
 • načíst z libovolného jiného software nebo z jiné instalace systému Helios Orange prostřednictvím textového souboru formátu CSV nebo ASCII IDES

Výše uvedené způsoby zpracování lze kombinovat. Např. hlášení vzniklé importem textového souboru lze doplnit o další údaje, které nebyly k dispozici. Lze též postupně načítat více textových souborů do jednoho hlášení, např. při kumulaci údajů z různých poboček.


Nový

Nové hlášení založíte stisknutím tlačítka "Nový".

Záložka 1-Hlavička

Záložka 1-Hlavička

Po založení nového hlášení se automaticky předvyplní všechny hlavičkové údaje. Údaje o zpravodajské jednotce a případném zástupci se naplní z přehledu zpravodajské jednotky. Je třeba zadat Druh hlášení.

Měsíční hlášení musí mít jeden ze čtyř druhů

 • Odeslání pro odeslané zboží
 • Přijetí pro přijaté zboží
 • Odeslání opravné pro opravu již předaného hlášení o odeslaném zboží
 • Přijetí opravné pro opravu již předaného hlášení o přijatém zboží

Opravné hlášení musí obsahovat všechny údaje, nikoli pouze opravované (doplňované).

Dále vyplňujete měsíc a rok, za které se hlášení podává.


Záložka 2-Položky

Záložka 2-Položky

Položky měsíčního hlášení obsahují údaje požadované legislativou a několik pomocných údajů (údaje pro výpočet statistické hodnoty byly používány do 30.6.2005).

Všechny údaje lze vyplnit přímo z klávesnice, většinu lze naplnit i pomocí návazných číselníků.

Kolonka Oprava je přístupná pouze v opravných hlášeních a musí být zatržena u položek, které jsou v opravném hlášení měněny nebo přidávány.

Pomocné údaje PONEU (přímé obchodní náklady v zahraničí) a Korekce sloužily k výpočtu statistické hodnoty z fakturované ceny. Tyto údaje se již nepoužívají.

Statistický znak a Zvláštní pohyby zboží se vyplňují pouze zřídka, podrobnosti najdete v nápovědě na klávesu F1.

Název zboží není požadován legislativou. Program název automaticky doplňuje z celního sazebníku po zapsání Celní nomenklatury. Pokud chcete pro vlastní potřebu název zboží upřesnit či doplnit, je to možné.

Výběr položky - sklad, stávající CN

Tlačítkem "Výběr z použitých CN" můžete pohodlně zadávat dříve použité celní nomenklatury.

Tlačítkem "Přenos ze skladu" můžete zadávat položky přes Zboží a služby z Oběhu zboží (umožňuje výběr z kmenových karet zboží). Přenáší se celní nomenklatura.

Položky měsíčního hlášení

Položky měsíčního hlášení


Měsíční hlášení může obsahovat libovolné množství položek, při tisku se vytiskne příslušný počet formulářů.

Položky lze kopírovat volbou "Kopie položky" v přehledu položek.

Import ze schránky

Nad položkami měsíčního hlášení je možné spustit přes pravé tlačítko myši akci Import ze schránky (CTRL+Alt+V). Slouží pro import položek měsíčního hlášení ze schránky.

Importovaná data musí splňovat tyto základní podmínky:

 • 1.řádek obsahuje názvy importovaných atributů (systémový, veřejný, či veřejný zkrácený), které se musí shodovat s označením v Helios Orange
 • v dalších řádcích jsou obsažena vlastní data - pro každou položku jeden řádek (není přípustné importovat např. víceřádkové poznámky, či názvy)
 • jednotlivé atributy (sloupce) musí být odděleny tabelátorem (tomuto požadavku vyhovují např. soubory typu MS Excel *.XLS, či tabulka MS Word *.doc, atd.)
 • data nesmí obsahovat jiné atributy, než ty které jsou v tabulce pro import položek měsíčního hlášení (TabIntrMonthMsgPohybyIM)
 • konverze se nepoužívají, píše se přímo hodnota (např. u Zvláštních pohybů se uvádí jen MZ, ZI, ZR, ZV, atd.)
 • neimportují se počítané sloupce
 • data pro import musí obsahovat minimálně atribut Celní nomenklatura

Další informace:

 • ostatní atributy (sloupce) mimo Celní nomenklatura jsou nepovinné
 • atributy mohou být v souboru v libovolném pořadí (strukturu definuje 1.řádek)

Funkčnost:

 • data jsou importováná N:1 (tj. dochází ke kumulaci dle shodných pravidel jako při importu z Jednotlivých operací nebo Oběhu zboží)Příklad Příklad importu položek MH z excelu

1. V excelu si vytvoříte tabulku s potřebnými údaji - názvy sloupců musí odpovídat názvům v Helios Orange. Můžete si v položkách MH vytvořit přes "Nastav" také vlastní přehled s potřebnými sloupci, který si přes akci "MS Office - MS Excel" na pravé tlačítko myši vyexportujete do excelu:

CN Země určení/odeslání Fakturovaná cena Množství Hmotnost
01011010 FR 6000 1 400
40021100 FR 5000 0 500


2. Označíte celou tabulku včetně 1.řádku s názvy sloupců a zkopírujete ji do schránky (Ctrl C).

3. V programu Helios Orange v položkách měsíčního hlášení zvolíte z místní nabídky (pravé tlačítko myši) akci "Import ze schránky" (Ctrl Alt V). Pokud již měsíční hlášení některé položky zboží obsahuje, dojde k přidání importovaných položek do dokladu.

Podobně je možné importovat položky jednotlivých operací.OK + kontrola

Tlačítko sloužící k odhalení nejčastějších chyb při vyplňování měsíčního hlášení. Pokud jsou nalezeny chyby, vypíše se jejich přehled.

Měsíční hlášení - přehled funkcí

Nová z aktuální

Z měsíčního hlášení, na kterém stojíte, vytvoří kopii měsíčního hlášení do nejbližšího neexistujícího období. Stačí, když si najdete v seznamu již vyhotovených hlášení to nejvhodnější, stisknete na něm pravé tlačítko myši a zvolíte Nová z aktuální. Založí se nové hlášení (původní zůstane nezměněné) do něhož se zkopírují veškeré údaje z původního hlášení. Pak již stačí pouze opravit údaje, které se změnily.

Opravné MH k aktuální

Z měsíčního hlášení, na kterém stojíte a ke kterému chcete vytvořit opravu, vytvoří kopii a označí ji jako Opravné. Původní hlášení zůstane nezměněné. Pak již stačí pouze opravit příslušné údaje.


Storno měsíčního hlášení

Upozornění Storno měsíčního hlášení již nelze provést prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Hlášení, které jste podali prostřednictvím Portálu veřejné správy, můžete stornovat pouze prostřednictvím speciální aplikace Celní správy ČR

Negativní hlášení

Negativní hlášení nelze v Helios Orange vytvořit. Tvoříme vždy z položek, pokud položky neexistují, hlášení se nevytvoří. Hlášení podáte přímo přímo v Instat Online. Vyberte referenční období a zpravodajskou jednotku. Vyberte, zda se jedná o přijetí nebo o odeslání. Z rozbalovacího seznamu v poli Typ hlášení vyberte položku NN – Negativní deklarace a klepněte na tlačítko Uložit. Žádná ostatní pole formuláře Nové hlášení se nevyplňují, ani to není možné - viz web celní správy.

Přehledy

Původní jednotlivé operace Zobrazí položky jednotlivých operací, které "spadly" do aktuálního měsíčního hlášení.

Původní doklady oběhu zboží Zobrazí položky dokladů oběhu zboží a faktur, které "spadly" do aktuálního měsíčního hlášení.

Generování hlášení z Fakturace nebo Oběhu zboží

Měsíční hlášení lze generovat buď z přehledů Přijaté faktury a Vydané faktury nebo z přehledů Příjemky (Celní příjemky) a Výdejky (Celní výdejky). Označíte doklady, ze kterých chcete hlášení vygenerovat, a potvrdíte volbu místní nabídky "Intrastat - Generování měsíčního hlášení".

Automatické generování MH z Oběhu zboží - Příjemky

Hlavičky dokladů i položky dokladů mají příznak, zda bylo hlášení vygenerováno. Tento příznak si můžete zobrazit pomocí funkce "Nastav".

Pro generování měsíční hlášení z dokladů Oběhu zboží/Fakturace musí být splněny následující předpoklady:

 • Položky, které figurují na dokladech, musí mít v přehledu Zboží a služby vyplněnu na záložce CLO celní nomenklaturu, případně na záložce Celní sklad Přepočítací poměr ze SJ na CJ.
 • Ve formuláři dokladu je třeba vyplnit volbou "Akce - Intrastat" potřebné údaje pro hlášení.

Množství z dokladu je do hlášení Intrastat přepočteno na množství v pomocné celní měrné jednotce.

Upozornění UPOZORNĚNÍ V rámci jednoho měsíčního hlášení nelze kombinovat generování z faktur s generováním z pohybových dokladů.

Nad doklady oběhu zboží je dále akce "Rozpuštění PONx do označených dokladů".

Tato akce je určena pro jednorázové hromadné rozpuštění PONx (ať již pro účely Intrastatu, či pro účely JSD) do označených dokladů. Vstupní formulář je obdobný jako při zadávání PONxu nad dokladem zboží.

Vzhledem k zadávání nad více doklady a omezení kritérii pro generování JSD je prováděna kontrola na přípustnost zaškrtnutí kombinací dvojice atributů Fakturovaná cena včetně dopravy a Počítat pouze stat. hodnotu ve vztahu k již existujícím PONx záznamům označených dokladů, reps. jejich položek. Při nepovolené kombinaci je zobrazeno hlášení "Takto zadané PONx nelze rozpustit, existuje označený doklad s odlišnou kombinací hodnot (Fakturovaná cena včetně dopravy, Počítat pouze stat. hodnotu).".

Dále je prováděna kontrola na stav zaškrtávátka "Odpoč.náklady od o.22, ve fakt. měně" ve vztahu k měně PONx a měně označených dokladů. Při nedovolené kombinaci je zobrazeno hlášení "PONx v měně odlišné od měny dokladu nelze odečítat od celkové fakt. částky!".

Pokud jsou kontroly v pořádku, dojde k rozpuštění PONx dle zadaných kritérií do označených dokladů a jejich položek. Poté je v případě potřeby možné provádět jakékoliv změny takto rozpuštěných PONx přímo nad jednotlivými doklady.

Řada dokladů - nastavení údajů pro Intrastat

Vlastnosti řady dokladů pro generování MH Intrastat lze nastavit v přehledu Oběh zboží/Zboží a služby/Druhy dokladů pohybu zboží

Přechod zboží přes hranice - tento přepínač určuje, zda doklady v dané řadě jsou z hlediska Intrastatu standardní operací nebo jde pouze o finanční operace (korekce), kdy nedochází k přechodu zboží přes hranice.

Volby jsou tyto: - 0=Zboží přechází hranice

- 1=Pouze finanční operace

Všechny stávající druhy dokladů zůstávají nastaveny na variantu "Zboží přechází hranice" (dosavadní chování).

Doklady z řady dokladů, kde je nastavena hodnota "Pouze finanční operace" se chovají jako opačný druh dokladu, tj. při generování Měsíčního hlášení Intrastatu jdou do opačného směru (Odeslání vs. Přijetí) se zápornými číselnými hodnotami (atributy množství, hmotnost, částka) a slouží tedy ke korekci původních hodnot v Měsíčním hlášení Intrastatu.

Předpokládané využití je u storen příjmů / výdejů a dále u dobropisů, kdy dochází pouze ke korekci cen / množství bez fyzického vracení zboží.

Pro využití této funcionality doporučujeme založit svébytné dokladové řady.

Uzavření případu

Po zpracování měsíčního hlášení a po jeho kontrole lze hlášení uzavřít pomocí pravého tlačítka myši funkcí "Uzavření případu". Zabráníte tak jeho nechtěné změně či smazání. Pokud by v budoucnu bylo nutné hlášení měnit, lze jej funkcí "Otevření případu" opět otevřít.

Tisk

Hlášení vytisknete po stisknutí klávesy F8 (resp. akcí místní nabídky "Tisk - Tisk formulářem") nad vybraným měsíčním hlášením na čisté listy A4 na libovolné tiskárně. K tisku doporučujeme používat laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Všechny potřebné listy měsíčního hlášení se vytisknou na jeden povel.

Intrastat - tisk formulářem

Pokud chcete napevno navolit tiskovou frontu pro tisk měsíčního hlášení, stiskněte F8 a pak poklepněte na ikonku "Nastavení" (ikonka s nářadím v pravém horním rohu okna). V přehledu nastavení poklepněte na "Nový", nastavení libovolně pojmenujte, zrušte zatržení pole Implicitní a vyberte tiskovou frontu.

Předávání hlášení elektronicky

Měsíční výkazy lze předávat níže uvedenými způsoby:

 • elektronicky přímo centru GŘC prostřednictvím aplikace InstatOnline
 • elektronicky přímo centru GŘC prostřednictvím aplikace InstatDesk

Pro kontrolu generování zpráv si lze prostřednictvím funkce Nastav v přehledu měsíčních hlášení přidat atribut Datum posledního generování CSV. Atribut zobrazuje datum posledního generování zprávy CSV (Výkaz pro Intrastat CSV) přímo nad MH (tj. netýká se hromadného generování zpráv nad ZJ).


Předávání hlášení pomocí InstatDesk

Program generuje zprávu ve formátu textového souboru s koncovkou CSV. Tento soubor můžete načíst do programu InstatDesk a z něj odeslat přímo do centra GŘC.

Konvence exportovaného souboru v CSV formátu z Helios Orange prostřednictvím definice zprávy "Intrastat CSV (InstatDesk)":

XXXXX_2011_O_11_001.CSV

- XXXX - přebráno ze zpravodajské jednorky - údaj "Začátek jména souboru (ASCII/CSV)"

- 2011 - rok, za který dané měsíční hlášení podáváte

- O nebo P - označuje směr měsíčního hlášení - Odeslání/Přijetí

- 11 - měsíc, za který dané měsíční hlášení podáváte

- 001 - pořadí měsíčního hlášení v daném roce, měsíci a směru


Pro tento účel je v IS Helios Orange automaticky nastavena cesta pro načtení do aplikace InstatDesk - pole Adresa místa určení zprávy na C:\InstatDesk-CZ\TransferCSV.

Program InstatDesk lze volně stáhnout ze stránek http://www.celnisprava.cz celnís správy] pod odkazem Další kompetence, Intrastat. Po jeho instalaci na Váš počítač musíte provést nastavení zpravodajské jednotky v menu Kmenová data, Pořídit. Zaevidovat lze i více různých zpravodajských jednotek.

V systému Helios Orange měsíční hlášení uložíte tak, že na řádku předávaného hlášení stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte "Zprávy - Generování zpráv". Alternativně lze stisknout kombinaci kláves Ctrl+Alt+G a poklepat na příslušný řádek.

Do InstatDesku data načtete pomocí menu Hlášení, Import, Z CSV souboru. V další kroku najděte soubor k načtení na vašem disku.

Načtené hlášení lze z InstatDesku odeslat přímo do centra GŘC. Postup je popsán v návodu k ovládání InstatDesku, který je též ke stažení na stránkách celní správy. Ve zmíněném návodu najdete pokyny i k ostatním operacím, jako je prohlížení načtených dat, zálohování a podobně.

Oprava hlášení přes InstatDesk

Opravy hlášení původně poslaných pomocí programu InstatDesk se musí opět provést v InstatDesk. Elektronické předávání opravných hlášení v InstatDesku je komplikováno tím, že program InstatDesk neumí načíst hlášení jako opravné, ale vždy načítané hlášení považuje za nové (i když datum v hlášení patří do starého měsíce). Proto je nutné v InstatDesku nejprve vymazat řádky původního hlášení a takto vynulované hlášení odeslat. Pak lze načíst z Helios Orange opravné hlášení a jako nové již běžným způsobem z InstatDesku odeslat.


Předávání hlášení pomocí InstatOnline

Předávání hlášení pomocí InstatOnline probíhá obdobně jako předávání pomocí InstatDesku.

Programem Helios Orange si vygenerujte zprávu ve formátu "Intrastat CSV (InstatDesk)". Vznikne CSV soubor. Tento soubor musíte následně převést do fomátu ZIP/GZIP prostřednictvím standardních SW /WinZip, 7Zip, RAR, atd./ - mimo Helios Orange. Zazipovaný CSV soubor již lze načíst do aplikace InstatOnline.

Načtení dat měsíčního hlášení do Helios Orange

Stejný soubor, který lze načíst do InstatDesku, lze načíst i do systému Helios Orange, konkrétně do Měsíčního hlášení. Pokud např. na pobočkách Vaší firmy budete systémem Helios Orange vést dílčí evidenci, můžete dílčí měsíční hlášení vygenerovat a odeslat na Vaši centrálu. Tam pouze příchozí hlášení načtou (lze načíst i více hlášení v případě více poboček), program data zkumuluje a celofiremní hlášení je hotové.

Podobně lze spojit data zapisovaná do systému Helios Orange jako Jednotlivé operace s daty získanými z jiného ekonomického programu. Podmínkou je, aby používaný ekonomický systém uměl generovat data ve struktuře CSV pro InstatDesk nebo ASCII IDES. Struktura je uvedena zde.

Před prvním načtením dat je třeba nastavit v přehledu Zprávy disk a adresář, odkud se data budou číst. Provedete to stejně, jako nastavení výstupního adresáře, pouze budete psát do pole Adresa místa zdroje zpráv.

Pokud chcete načíst kompletní měsíční hlášení, nejprve založte nové měsíční hlášení v přehledu Měsíční hlášení. Vyberte měsíc a směr obchodu, tedy Přijetí nebo Odeslání, pak stiskněte OK. Pokud již máte zadané jednotlivé operace, proveďte "Generování měsíčního hlášení".

Na příslušném měsíčním hlášení stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte "Zprávy - Načtení zpráv". Vyberte příslušný typ zprávy (většinou budete mít v nabídce pouze jeden typ) a stiskněte tlačítko "Stažení". Pak vyberte načítaný soubor a stiskněte "Otevřít".

Po vybrání souboru program zkontroluje období, typ hlášení a DIČ organizace. V jednom souboru nesmí být více měsíčních hlášení. Pokud nezjistí rozdíly, načte data a provede kumulaci s příslušným měsíčním hlášením. Pokud bylo hlášení prázdné, načtou se data beze změny. Pokud hlášení v systému Helios Orange již nějaké položky obsahovalo, program najde shodné položky a hodnoty sečte, nové položky přidá na konec seznamu položek.

Tento postup lze opakovat vícekrát, např. pro načtení dílčích hlášení z více poboček.

Struktura souboru ASCII IDES

značení pole Pozice Délka Typ1 povinnost vyplňovat2 číselník3
ST ZV ZL ZK ZP ZZ ZT MZ ZR ZI ZO
Měsíc hlášení 1 2 CH A A A A A A A A A A A
Rok hlášení 3 4 CH A A A A A A A A A A A
ICO 4 7 10 CH A A A A A A A A A A A
Dovoz/Vývoz 5 17 1 CH A A A A A A A A A A A Cis_smer.txt
Země odeslání/přijetí 18 2 CH A A A A A A A A A A A Cis_zeme.txt
Kraj odeslání/přijetí 20 2 CH A N N N N N N N A A A Cis_nuts.txt
Země původu 22 2 CH A7 N N N N N N N A A A Cis_zeme.txt
Druh obchodu 6 24 2 CH A N N N N N N N A A A Cis_trans.txt
Druh dopravy 26 1 CH A N N N N N N N A A A Cis_drudo.txt
Dodací podmínky 27 3 CH A N N N N N N N A A A Cis_dodp.txt
Zvláštní pohyb 30 2 CH A A A A A A A A A A A Cis_kodpohybu.txt
Sazebníkové číslo 32 8 CH A A A A A A A A A A A Cis_kn8.txt
Statistický znak 40 2 CH A A A A A A A A A A A Cis_statznak.txt
Název zboží 42 80 CH N N N N N N N N N N N
Vlastní hmotnost 122 9 N A A A A N A A N A A A
Množství v MJ 131 9 N A A A A A N A N A A A Cis_merj.txt
Hodnota fakturovaná 140 14 N A N N N N N N A A A A
Statistická hodnota 154 14 N A A A A A A A N A A A
Interní údaje 1 168 40 CH N N N N N N N N N N N
Interní údaje 2 208 40 CH N N N N N N N N N N N
Vysvětlivky:
1 Typ: CH - textový řetězec, N - celé číslo bez znaménka
2 Povinné: Povinnost vykazovat vzhledem ke druhu speciálního pohybu podle číselníku 5585.
U standardního pohybu je nutno uvést ST, který není v číselníku.
3 Číselník: Kódy číselníků, které publikuje ČSÚ
4 ICO: Daňové číslo bez prefixu CZ
5 Dovoz/Vývoz: 1-dovoz, 2 vývoz
6 Druh obchodu - odpovídá kódu povaha transakce
7 Uvádí se pouze u přijetí


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Šafránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export