Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Legislativa - Výkazy

Z Asseco Solutions
Verze z 15. 1. 2011, 12:12; Interconsult (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Přehled Legislativa

Přehled Legislativa slouží k evidenci a aktualizaci legislativních norem (zákonů, vyhlášek, vládních nařízení, ...) přímo v Helios Orange. Nejdůleřitější jsou přímo součástí distribuce, další podle Vašich potřeb lze stáhnout. Zákony, vyhlášky apod. lze aktualizovat, tím máte vždy k dispozici aktuální verzi.


Přehled Legislativa se otevře ze stromové struktury, Účetnictví, Výkazy, Skupiny dokumentů, Legislativa:


Přehled Legislativa


V přehledu Legislativa je zobrazen přehled jednotlivých výtahů z příslušné legislativní problematiky. Nejedná se většinou o celé texty příslušných zákonů, vyhlášek,oznámení atd., ale jen ty části, které se vztahují k problematice příslušných dokumentů (např. povinné přílohy k roční závěrce).

Většinou budou legislativní podklady dodávány ze strany dodavatele systému Helios Orange.


Formulář Legislativa

Nový řádek zadáte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář Legislativa.


Na formuláři jsou tři záložky:

Formulář Legislativa, záložka 1 - Legislativa

Formulář Legislativa, záložka 1 - Legislativa:


Formulář Legislativa, záložka 1 - Legislativa


Zadávají se údaje Název 1, Název 2 a Text 1.


Upozornění Tento formulář se také zobrazí stiskem tlačítka Legislativa nebo kombinace kláves <Ctrl><L> v otevřeném formuláři Dokument.


Formulář Legislativa, záložka 2 - Legislativa - Detail

Na záložce 2 - Legislativa - Detail je přehled jednotlivých detailů (např. paragrafů, odstavců atd.) jednotlivých legislativních podkladů. Údaje se importují společně s hlavičkami jednotlivých legislativních podkladů.


Formulář Legislativa, záložka 2 - Legislativa - detail:


Formulář Legislativa, záložka 2 - Legislativa - Detail


Blíže viz Legislativa - detail.


Formulář Legislativa, záložka 3 - Kompletní text

Formulář Legislativa, záložka 3 - Kompletní text slouží ke zobrazení kompletního (nestrukturovaného) textu legislativního předpisu. Pouze pro některé zákony.


Formulář Legislativa, záložka 3 - Kompletní text:


Formulář Legislativa, záložka 3 - Kompletní textMístní nabídka - Legislativa

Pro přehled Legislativa jsou specifické tyto akce místního menu:


Nabídka místního menu Legislativa


Nabídka místního menu


  • Export - slouží k exportu legislativy do souboru - přípona HLE


  • Import - slouží k importu legislativy ze souboru - přípona HLE


  • Systémový - Pouze pro správce Helios Orange! - slouží ke změně systémového - distribučního čísla. Pro provedení je nutná znalost globálního hesla.


  • Nový ze souboru... - pokud máte text předpisu uložen v textovém formátu (odpovídajícím formátu portálu veřejné správy), spuštěním této akce soubor vyhledáte a načtete.


  • Nový z webu... - pro případ, že potřebujete načíst nový předpis z portálu veřejné správy. Objeví se dialogové okno Načtení textu zákona z Internetu:


Formulář Načtení textu zákona z Internetu


Formulář Načtení textu zákona z Internetu

Zadáte označení předpisu ve formátu "číslo/rok" Sbírky zákonů, např. 563/1991 a potvrdíte stiskem tlačítka OK. Pokud číslo předpisu neznáte, stiskem tlačítka (...) se otevře stránka zákonů portálu veřejné správy v novém oknu, vyhledáte příslušný předpis, označíte předpis ve stažení v textovém formátu (ikonka malá knížka), pravým tlačítkem myši otevřete místní menu, vyberete Kopírovat zástupce (pro internet explorer, u jiných prohlížečů se může tato akce jmenovat jinak), přepnete se zpět do Helios Orange a provedení akce potvrdíte stiskem tlačítka OK.


  • Aktualizace ze souboru... - v případě aktualizace textového souboru s předpisem slouží k načtení jeho nové verze.


  • Aktualizace z webu... - v případě aktualizace předpisu na portálu veřejné správy slouží k načtení jeho aktuální verze.


Tip Poslední dvě akce jsou aktivní pouze tehdy, pokud byl předpis do přehledu načten akcí Nový ze souboru... nebo Nový z webu..., podle toho, která akce se použila.
Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export