Kopie a přenos nastavení a práv

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Modul Kopie a přenos nastavení a práv umožňuje jednoduše přenést uživatelská nastavení (uložené sestavy, nastavení tisku, uživatelské konstanty ...) a uživatelská práva na data (práva na druhy účetních dokladů, práva na druhy dokladů oběhu zboží, práva na externí akce ...) z jednoho uživatele na jiného. Tato funkce může významně ulehčit práci administrátorům aplikace, při migraci systému do jiného síťového prostředí, při změně způsobu přihlašování do systému (SQL Autentikace -> NT Autentikace), případně při změně uživatele jako takového.

Postup instalace

Stažení a instalace vlastního pluginu se provede pomocí Helios Store. Obecný postup instalace pluginu z Helios Store naleznete zde: (viz kap. Instalace pluginu).

Pozn.:Aby bylo možné plugin stáhnout a instalovat, je nutné mít staženou z webu nejnovější verzi Helios Orange. Poté bude možné plugin přidat k instalaci.


Způsob použití

Po instalaci pluginu přibude v přehledu Uživatelů volba Místní nabídky Externí akce. V této volbě bude dále na výběr Kopie nebo Nahrazení uživatelských nastavení a práv (viz další odstavce).
Výberem některé z voleb se otevře následující editor.

Plugin kopie prav.gif

Zdrojová data se berou z uživatele na kterém stál kurzor v přehledu.
Cílové uživatele vybíráte tlačítky Přidej a Odeber.
Výběr Nastavení a Práv můžete provést ručně, nebo pomocí tlačítek Označ/Odznač vše.


Kopie uživatelských nastavení a práv

Zkopíruje označená práva a nastavení na vybrané uživatele.
Nastavení a práva zůstanou zdrojovému uživateli zachována.
Původní hodnoty těchto nastavení budou cílovým uživatelům přepsány.

Nahrazení uživatelských nastavení a práv

Přesune označená práva a nastavení na vybrané uživatele a zároveň je zruší zdrojovému uživateli.
Původní hodnoty těchto nastavení budou cílovým uživatelům přepsány.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export