Kompatibilita Helios Orange a MS SQL 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Úvod

Od verze 2.0.2012.0402 je Helios Orange možné provozovat na MS SQL Serveru verze 2012. V následujících kapitolách najdete informace k přechodu na novou verzi.


Upozornění Následující informace se vztahují i k novějším produktům MS SQL 2014, MS SQL 2016, v případě přechodu ze starších verzí MS SQL 2008 a MS SQL 2008 R2.


Přechod na MS SQL Server 2012 / 2014 / 2016

V případě zájmu o licence MS SQL 2012 (resp. MS SQL 2014 / MS SQL 2016) a hardware se obracejte na svého obchodního garanta nebo na hotline Helios Orange tel. 244 104 155, Hotline.Orange-CZ@assecosol.com

Naši odborníci navrhnou optimální licenční model pro vaši firmu a odpovídající konfiguraci hardware. Licence MS SQL ve verzích Runtime nabízí firma Asseco solutions, a.s. za zvýhodněných cenových podmínek oproti standardním cenám.

Převod databáze Helios Orange

Standardní databázi bez externích dolňků převedete na verzi MS SQL 2012 / 2014 / 2016 prostou zálohou a obnovou databáze. Pokud vaše implementace systému Helios Orange obsahuje zakázkové (externí) doplňky (externí akce, pluginy, externí triggery atd.), je třeba převodu těchto řešení věnovat speciální pozornost, viz následující kapitola.


Převod zakázkových (externích) řešení v Helios Orange

Upozornění Popis je určen pro správce se znalostí administrace MS SQL serveru!

Ve verzi MS SQL Server 2012 / 2014 / 2016 byla ukončena podpora a není nadále možné používat některé vlastnosti, které se mohou vyskytnout v rámci zakázkových (externích) doplňků. Při migraci databází nebo při vývoji zakázkových (externích) řešení pro prostředí MS SQL Server 2012 / 2014 / 2016 je třeba to respektovat a řešení obsahující nepodporované funkce změnit.

Ucelený přehled nepodporovaných vlastností lze nalézt zde:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144262.aspx

Upozornění Zejména se jedná o nadále nepodporovanou syntaxi zápisu příkazu RAISERROR:

RAISERROR číslo_chyby text_chyby

Příklad:

RAISERROR 50000 'Dobropis byl zaplacen'

Za zmínku stojí také zrušení:

  • klauzule COMPUTE / COMPUTE BY
  • komponenty SQL Mail
  • vlastnosti DATABASEPROPERTY()
  • procedury sp_dboption


Změna syntaxe příkazu RAISERROR

Nepodporovanou syntaxi příkazu RAISERROR doporučujeme změnit na zápis:
RAISERROR (text_chyby, závažnost, upřesnění)

Příklad:

RAISERROR ('Dobropis byl zaplacen',16,1);

Více k možnostem zápisu příkazu RAISEREROR naleznete zde:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178592.aspx

V případě, že ve svých řešeních pracujete s číslem chyby, je třeba přepsat zápis na následující variantu, kterou Helios Orange vhodně interpretuje:

RAISERROR ('50074|Dobropis byl zaplacen',16,1);

případně

RAISERROR ('50074| ',16,1);

Znak | (pipe) je v zápisu důležitý! Bez něj by uvedené číslo nebylo aplikací interpretováno jako číslo chyby. S výhodou lze využít distribuční funkci dbo.hf_FormatError, která zajistí, že na znak nezapomenete.

Příklad:

DECLARE @ErrStr NVARCHAR(2047);
SET @ErrStr = dbo.hf_FormatError(50074, N'Dobropis je zaplacen');
RAISERROR (@ErrStr,16,1);

V případě nového zápisu je číslo chyby reprezentované v proměnné @@ERROR vždy 50000. Pokud by ve vašich řešeních byla kontrolována přímo nějaká hodnota, je potřeba vyvinout jiné řešení (např. návratová hodnota uložené procedury).


Vyhledání objektů s nepodporovanou syntaxí RAISERROR

Databázové objekty obsahující nepodporovanou syntaxi příkazu RAISERROR lze vyhledat např. tímto skriptem:

SELECT OBJECT_NAME(object_id),definition
FROM sys.sql_modules
WHERE definition LIKE N'%RAISERROR [0-9]%';

Obdobně lze vyhledat výskyty pro další nepodporované funkce.

Upozornění POZOR !!!

Tímto způsobem lze vyhledat problémové oblasti pouze na úrovni objektů databáze MS SQL Severu, nikoliv v řešeních typu Plugin.

Tento článek neposkytuje kompletní informace o problematice převodu zakázkových (externích) řešení na řešení kompatibilní s verzí MS SQL Server 2012 / 2014 / 2016. Bezchybný převod je plně v kompetenci a odborné způsobilosti tvůrce řešení.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export