Kmenové karty výrobních čísel - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Přechod na verzi s kmenovými kartami VČ)
(Přechod na verzi s kmenovými kartami VČ)
Řádka 7: Řádka 7:
 
*Aktualizační skript zajišťuje automatické vygenerování kmenových karet VČ k VČ, která jsou zavedena v databázi v tabulce Stav výrobních čísel (TabVyrCS). Jako zdroj pro vygenerování kmenové karty VČ  k dané kmenové kartě je použita stavová karta s nejnižší hodnotou ID pro danou hodnotou údaje Výrobní číslo (Nazev1). Generování kmenových karet VČ může způsobit určité prodloužení aktualizace z verzí nižších než 2.0.2019.0900
 
*Aktualizační skript zajišťuje automatické vygenerování kmenových karet VČ k VČ, která jsou zavedena v databázi v tabulce Stav výrobních čísel (TabVyrCS). Jako zdroj pro vygenerování kmenové karty VČ  k dané kmenové kartě je použita stavová karta s nejnižší hodnotou ID pro danou hodnotou údaje Výrobní číslo (Nazev1). Generování kmenových karet VČ může způsobit určité prodloužení aktualizace z verzí nižších než 2.0.2019.0900
 
*Po přechodu na verzi z kmenovými kartami VČ musí uživatel rozhodnout, jaké externí atributy z těch, které dosud používal na úrovni stavu VČ, bude chtít zadávat již na úrovni kmenové karty VČ. Takové atributy si pak musí založit a naplnit podle požadovaných pravidel pomocí skriptů připravených na míru
 
*Po přechodu na verzi z kmenovými kartami VČ musí uživatel rozhodnout, jaké externí atributy z těch, které dosud používal na úrovni stavu VČ, bude chtít zadávat již na úrovni kmenové karty VČ. Takové atributy si pak musí založit a naplnit podle požadovaných pravidel pomocí skriptů připravených na míru
*Od verze x.0.2019.1200 je umožněno připojovat dokumenty i ke kmenových kartám Vč. K dispozici je na vyžádání skript PripojeniDokumentuKVyrCK.hql
+
*Od verze 2.0.2019.1200 je umožněno připojovat dokumenty i ke kmenových kartám Vč. K dispozici je na vyžádání skript PripojeniDokumentuKVyrCK.hql
 
**na připojení dokumentů ze stavů VČ ke kmenovým kartám VČ
 
**na připojení dokumentů ze stavů VČ ke kmenovým kartám VČ
 
**na připojení dokumentů ze stavů VČ ke kmenovým kartám VČ a odpojení od stavových karet VČ
 
**na připojení dokumentů ze stavů VČ ke kmenovým kartám VČ a odpojení od stavových karet VČ

Verze z 19. 12. 2019, 12:28

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Nová tabulka Kmenové karty výrobních čísel

Od verze 2.0.2019.0900 je v HELIOS Orange zavedena nová tabulka Kmenové karty výrobních čísel (TabVyrCK), která prvotně definuje vlastnosti výrobního čísla (VČ) zadaného ke kmenové kartě (TabKmenZbozi). Tabulka má prakticky shodnou strukturu jako tabulka Stav výrobních čísel (TabVyrCS). Cílem tohoto řešení je, aby vlastnosti VČ byly prvotně definovány na jednom místě a dědily se při zakládání stavu VČ na skladu z tohoto společného zdroje.


Přechod na verzi s kmenovými kartami VČ

 • Aktualizační skript zajišťuje automatické vygenerování kmenových karet VČ k VČ, která jsou zavedena v databázi v tabulce Stav výrobních čísel (TabVyrCS). Jako zdroj pro vygenerování kmenové karty VČ k dané kmenové kartě je použita stavová karta s nejnižší hodnotou ID pro danou hodnotou údaje Výrobní číslo (Nazev1). Generování kmenových karet VČ může způsobit určité prodloužení aktualizace z verzí nižších než 2.0.2019.0900
 • Po přechodu na verzi z kmenovými kartami VČ musí uživatel rozhodnout, jaké externí atributy z těch, které dosud používal na úrovni stavu VČ, bude chtít zadávat již na úrovni kmenové karty VČ. Takové atributy si pak musí založit a naplnit podle požadovaných pravidel pomocí skriptů připravených na míru
 • Od verze 2.0.2019.1200 je umožněno připojovat dokumenty i ke kmenových kartám Vč. K dispozici je na vyžádání skript PripojeniDokumentuKVyrCK.hql
  • na připojení dokumentů ze stavů VČ ke kmenovým kartám VČ
  • na připojení dokumentů ze stavů VČ ke kmenovým kartám VČ a odpojení od stavových karet VČ

Zpětná kompatibilita pro externí řešení

Trigger pro Stav VČ bude po určitou dobu zabezpečovat, aby stávající externí řešení, která nepředpokládají existenci kmenové karty VČ, byla nadále funkční, tj. zajistí propojení stavové karty VČ s kmenovou kartu VČ, včetně případného založení kmenové karty VČ, pokud ještě neexistuje. Tato funkcionalita bude po předchozím varování v některé z budoucích verzí potlačena.


Standardizace externích řešení

K dispozici jsou standardní procedury

 • hp_OZInsertVyrCS - určena pro zakládání stavu VČ
 • hp_OZInsertVyrCK - určena pro zakládání kmenové karty VČ

Externí řešení je třeba postupně upravit tak, aby používala tyto procedury a bylo možné v budoucnu potlačit funkcionalitu pro zabezpečení zpětné kompatibility řešení v triggeru pro Stav VČ.


Práce v Helios Orange

 • Nová VČ lze nadále zakládat stejným postupem na pohybových dokladech jako doposud volbou Nové výrobní číslo - akce zajišťuje propsání vlastností, které se dosud přenášely na pohyb VČ a na stav VČ i na kmenovou kartu VČ, a to včetně uživatelských sloupců
 • Pokud již existují kmenové karty VČ, je třeba je přebírat při zakládání stavu VČ z přehledu s dosud nepoužitými kmenovými kartami VČ na daném skladu, který se nabídne při použití volby Nový v přehledu stavů VČ
 • Tlačítka pro Přepočet expirace v editoru pohybu VČ – jsou-li nenulové hodnoty Záruka vstup/výstup na Stavu VČ, tak dle hodnot na něm, jinak jsou-li na Kmenové kartě VČ, tak dle hodnot na ní, jinak dle hodnot na Kmenové kartě položky
 • Výrobní číslo (NAZEV1) lze měnit pouze na kmenové kartě – trigger propisuje stejnou hodnotu do všech stavů VČ
 • Nad přehledem Kmenové karty jsou nyní k dispozici přehledy s kmenovými kartami VČ, se stavovými kartami VČ a s pohyby VČ, přehledy s kmenovými kartami VČ jsou k dispozici nad přehledy se stavy VČ
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export