Kategorie aktivit - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Po spuštění programu Helios Orange klikněte na přehled Kategorie aktivit v modulu Firemní aktivity.

Tento přehled zobrazuje všechny definované kategorie aktivit, do kterých chcete aktivity rozdělit a následně sledovat. Každá kategorie je identifikována svým kódem a popisem (jménem). Výběrem tohoto přehledu se v aplikačním okně Helios Orange objeví záznamy jednotlivých kategorií aktivit, po kterých se pohybujete pomocí myši, nebo šipek klávesnice.

Pokud chcete zjistit, ve které kategorii se právě nacházíte, název kategorie je zobrazen ve stavovém řádku Heliosu vedle popisu aktuálního střediska. Při změně kategorie aktivity ze stavové lišty Heliosu (dvojklikem na kategorii v liště) v přehledu aktivit se zároveň automaticky změní i aktuální sklad v liště, dle přednastaveného střediska z kategorie aktivity. Změna kategorie aktivity z lišty je analogická ke změně střediska v přehledu Stav skladu v modulu Oběh zboží.

Založení nové kategorie

V nové databázi je přehled kategorií prázdný. Kategorie je třeba dle potřeb uživatelů založit. Novou kategorii založíte kliknutím na ikonu Nový nebo výběrem akce Nový z menu místní nabídky (pravým tlačítkem myši, nebo kliknutím na ikonu Akce) .

Formulář Kategorie aktivity


Záložka 1 - Kategorie aktivity

Kromě označení a názvu kategorie je možno nastavit generování zakázky a středisko, které bude použito při generování skladových dokladů z aktivit.

Volbou Aktivita generuje zakázku nastavíte, zda při zadání aktivity se založí nová zakázka. Volby jsou "Ne, zadání zakázky nepovinné", "Ne, zadání zakázky povinné" a "Ano, generovat automaticky".

Zaškrtnutím políčka "Smazat zakázku" zajistíte to, že smazáním aktivity (přiřazené k této kategorii), ze které byla zakázka vygenerována, smažete zároveň i tuto zakázku. Ta (zakázka) ale nesmí být použita jinde v systému.

Pomocí číselníku Řada zakázek můžete nastavit řadu zakázek, která se použije při automatickém generování zakázky při zakládání nové aktivity nebo při spuštění akce 'Vygenerování zakázky' nad aktivitou. Pokud Řada zakázky na kategorii aktivity není zadána, vygenerovaná zakázka bude zařazena do systémové řady.

Volba Přednastavené středisko je zde proto, že pokud jsou z aktivity v této kategorii generovány doklady oběhu zboží, tak jsou generovány na předdefinované středisko/sklad.

S tím úzce souvisí volba Priorita generování na sklad. Zde máte možnost vybrat možnosti:

  • Z dodatků na aktivitě
  • Z kategorie aktivity

Pokud tedy na aktivitě v dodatcích zvolíte jiné středisko, než je předvolené na kategorii, potom budou doklady generovány na toto středisko.


Pokud je zaškrtnuta volba Měnit typ, stav a druh výstupu po dokončení úkolů, tak po ukončení všech úkolů se automaticky změní typ, stav a druh výstupu aktivity na další, zadaný jako "požadované" (uvedené na kartě úkolu na záložce "4 - Aktivity"), viz kapitola Úkoly.

Zakliknutím políčka Servis zajistíte nabízení příslušné kategorie v Dispečinku modulu Servis.

Pokud zakliknete volbu Předvyplnit Jednání vedl, zajistíte tak předvyplňování zaměstnanců do aktivit, úkolů a plnění. Předvyplní se zaměstnanec, který má v kontaktech kontakt typu Login ID právě přihlášeného uživatele, případně zaměstnanec, který má přímo vyplněn Login ID.

  • Při vytváření nové Aktivity se předvyplní 'Jednání vedl', pokud je na kategorii aktivity zaškrtnuto 'Předvyplnit Jednání vedl'.
  • Při vytváření nového Úkolu se předvyplní 'Zadavatel - zaměstnanec', pokud je na kategorii úkolu zaškrtnuto 'Předvyplnit Zadavatele' a kategorie je přednastavena.
  • Při vytváření nového plnění úkolu se předvyplní 'Zaměstnanec' nebo 'Kontaktní osoba', vždy bez volby.


Zadáním barvy v atributu Barva pro stavový řádek nastavujete barevné rozlišení kategorií na stavovém řádku - při práci s daty konkrétní kategorie je ve stavovém řádku uvedena zkratka kategorie v barevném poli.

Zatržením zaškrtávacího pole Workflow vyberete kategorii pro zobrazení ve stromečku pro definovaná workflow. Kategorie bez tohoto zaškrtávacího pole se nebudou ve workflow zobrazovat.

Záložky 2, 3, 4 - Typ, Stav, Druh výstupu

Při zadání kategorie aktivity lze pro tuto kategorii zadat seznam povolených Typů, Stavů a Druhů výstupů. Pokud není zadán žádný Typ, jsou povoleny všechny (stejně tak Stavy a Druhy výstupů).

: Pokud máte v číselníků stavů Stavy 1-10 a pro Kategorii aktivit K1 nastavíte pouze typy 1-5, potom v aktivitách v kategorii K1 budou k dispozici pouze stavy 1-5.

Podobně na Typech, Stavech a Druzích výstupů lze zadat seznam kategorií. V editoru Aktivity není žádná tvrdá kontrola. Pouze při přenosu typu, stavu či druhu výstupu dochází k filtraci přenosového přehledu.

Záložka 5 - Nastavení přenosu

Na této záložce definujete, který atribut z aktivity se bude přenášet do vytvořeného dokladu oběhu zboží (i na které místo). Definici provádíte pro jednotlivé typy dokladů (příjemky, výdejky, faktury atd.). Přenášení atirbutů se zohlední při tvorbě daného dokladu přímo z aktivity.

Formulář Nastavení přenosu

Pokud není zakliknuto "Nezobrazovat konfiguraci při tvorbě nového dokladu", nabízí se konfigurace vždy při tvorbě nového dokladu.

Volby místní nabídky

Oprava

Poklepáním levého tlačítka myši (<Enter>, Oprava z panelu nástrojů) zobrazíte formulář vybrané kategorie, který můžete opravovat.


Nový

Zadáte novou kategorii - viz kapitola Založení nové kategorie.


Zrušit

Pomocí volby Zrušit (<Del>) můžete danou kategorii vymazat. Kategorie lze smazat pouze v případě, že neexistují žádné přiřazené aktivity.


Tisk

Možnost opisu a tisku.


MS Office

Import mj. do souborů formátů MS Office.


Přednastavení kategorie

Pro uživatele, který uvedenou nabídku nad konkrétní kategorií zvolil, bude tato kategorie přednastavená. Pokud tedy vstoupí do přehledu aktivit, systém mu automaticky ukáže aktivity přednastavené kategorie. Pokud uživatel žádnou kategorii přednastavenou nemá, při vstupu do přehledu aktivit systém zobrazí dotaz na výběr kategorie, ve které chce uživatel pracovat.


Vzory úkolů

Po výběru této nabídky lze nadefinovat seznam úkolů. Tyto úkoly budou vždy automaticky založeny k nové aktivitě v odpovídající kategorii.


Definice práv

Touto volbou místního menu můžete nastavit přístupová práva na danou kategorii aktivity. Po potvrzení volby se zobrazí okno Definice práv (Kategorie aktivit) vztahující se k té kategorii, na které je nastaven kurzor. V okně jsou zobrazeni uživatelé, kteří mají nadefinována práva k dané kategorii. Dokud nejsou ke kategorii nastavena žádná práva, mají k němu práva všichni uživatelé.

Upozornění Jakmile mají někteří uživatelé nastavena práva na Plný přístup, mají k dané kategorii ostatní uživatelé přístup jen ke čtení. Pokud je nastaven zakázaný přístup, uživatel nevidí v přehledu aktivity z dané kategorie.

Po potvrzení nabídky "Nový uživatel..."/"Nová role..." se otevře přehled uživatelů/rolí, kterým můžete práva definovat. Vybíráte z možností (po přenosu uživatele/role zvolíte na konkrétním záznamu Oprava]:

  • Plný přístup
  • Jen ke čtení
  • Zakázaný přístup


Aktivity

Zobrazí přehled všech aktivit v dané kategorii.


Nastavení přenosu

Tato volba má stejnou funkci jako záložka č.5 ve formuláři kategorie kont. jednání. Můžete si zde zvolit, jaké údaje chcete přenášet do dokladů pohybu zboží generovaných z aktivity. Pro každý druh pohybu zboží můžete vytvořit zvláštní nastavení.


Přiřazení uživatelských editorůdalší

Za obsah tohoto článku odpovídá Michal Ťupa, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export