Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Intrastat - zpracování měsíčního hlášení za měsíc prosinec 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Intrastat - zpracování měsíčního hlášení za měsíc prosinec 2017

Upozornění Pro správné a bezproblémové zpracování měsíčního hlášení intrastatu za poslední měsíc roku 2017 je bezpodmínečně nutné před začátkem generování měsíčních hlášení provést několik důležitých kroků.

1) je bezpodmínečně NUTNÉ mít nainstalovanou alespoň verzi sytému Helios Orange 2.0.2017.1303 ze dne 3. 1. 2018 nebo novější.

2) v menu "Celní případy" - "Celní sazebník" se po 1. 1. 2018 musí provést import celních číselníků.

Helios udržuje vždy dva celní sazebníky - letošní a loňský. Při přechodu z roku na rok je nutné tyto celní sazebníky občerstvit tak, aby se ten starý (2017) začal chovat jako loňský a na místo něj se naimportoval celní sazebník aktuální (2018),

3) volitelně je možné před spuštěním importu zvolit ještě "Zrušení příznaku stahování" a "Stažení z internetu GŘC" - tím získáte zcela aktuální číselníky, které jsou právě k dispozici na serveru GŘC,

4) pokud jste již vygenerovali měsíční hlášení ještě před provedením importu, je nutné ho přes tlačítko „Oprava" otevřít a provést kontrolu vyplněnosti (OK + Kontrola) - a všechny vypsané chyby opravit

Upozornění Jestliže generujete měsíční hlášení z dokladů oběhu zboží nebo fakturace (příjemky, výdejky, faktury), je také NUTNÉ mít nainstalovanou alespoň verzi sytému Helios Orange 2.0.2017.1303

Tato verze zajišťuje prokopírování údaje "Celní nomenklatura" na kmenové kartě zboží do údaje "Celní nomenklatura předchozí rok". Při generování měsíčního hlášení intrastatu za prosinec se vždy používá právě nomenklatura "Celní nomenklatura předchozí rok".

Upozornění Bez této verze Heliosu se může stát, že se část zboží z dokladů nepřenese do měsíčního hlášení! (Nebudou mít vyplněný údaj "Celní nomenklatura - předchozí rok")

Kontrolu správnosti údajů "Celní nomenklatura" a "Celní nomenklatura předchozí rok" lze provést přímo v přehledu kmenových karet (Zboží a služby) - přes tlačítko "Akce" "Testy a aktualizace" volbami "Neexistující celní nomenklatury" a "Neexistující celní nomenklatury (předchozí rok)" Kontrola vypíše seznam všech kmenových karet, které mají chybně vyplněn údaj o celní nomenklatuře.

Tip Hodnotu "Celní nomenklatura předchozí rok" je možné nastavit také ručně přímo v kmenové kartě - přes tlačítko "Akce" - "Recyklační příspěvek/další údaje" na záložce "2-Další údaje"
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export