Důležité:


Intrastat - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2015.

Upozornění:
Po instalaci této verze proveďte jako první krok v modulu Intastat v roce 2016 Import celního sazebníku. Tím se vám zaktualizuje celní sazebník minulého roku, který je nutný pro hlášení za 2015.

Pokud budete po upgrade na tuto verzi dodatečně přidávat karty zboží, které budou vstupovat do hlášení za rok 2015, bude u nich nutné vyplnit údaje pro Intrastat za předchozí rok (editor karty zboží - Ctrl+R /Další údaje/, záložka 2 - Další údaje, Celní nomenklatura + doplňkový kód + statistický znak).Verze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Novinka Při generování měsíčního hlášení z dokladů oběhu zboží je zařazena preventivní kontrola - autodetekce duplicit v celním sazebníku loňského i aktuálního roku.

V případě kdy detekce zjistí duplicity, tak v případě celního sazebníku minulého roku shodí příznak importu, aby se mohl import celního sazebníku provést znovu (jinak není šance uživatelsky import do minulého roku provést) a uživatel je informován chybovou hláškou s doporučením, aby provedl stažení a import sazebníku.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export