Interní neshody, další přehledy - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Přehled Úkoly k interním neshodám

Přehled Úkoly k řešení interních neshod poskytuje standardně seznam všech úkolů QMS, které byly pořízeny k záznamům v agendě Interní neshody v souvislosti s řešením neshod.

Akce z místní nabídky jsou popsány v kapitole Úkoly QMS

Přehled Stav interní neshody

Přehled zobrazuje seznam stavů (kroků) sledovaných v rámci řešení neshod. Číselník je implementován na obecném číselníku 1 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Přehled stavů interních neshod s editorem stavu

Nový stav založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor stavu.
  • Popis - název stavu
  • Poznámka - podrobný popis významu stavu. Zde doporučujeme uvést veškeré předpoklady, které mají být v souladu s popisem daného procesu v ISO dokumentaci splněny pro přechod do daného stavu.

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie neshod je daný stav určen. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

Přehled Typ neshody

Přehled typů neshody pro interní neshody s editorem typu neshody

Přehled zobrazuje seznam typů neshod používaných v rámci řešení interních neshod. Číselník je implementován na obecném číselníku 2 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Nový typ neshody založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor typu neshody.
  • Popis - název typu neshody
  • Poznámka - podrobný popis významu typu neshody

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie interních neshod je daný typ neshody určen. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

Přehled Příčina neshody

Přehled příčin neshody pro interní neshody s editorem příčiny neshody

Přehled zobrazuje seznam příčin neshod používaných v rámci řešení interních neshod. Číselník je implementován na obecném číselníku 3 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Novou příčinu neshody založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor příčiny neshody.
  • Popis - název příčiny neshody
  • Poznámka - podrobný popis významu příčiny neshody

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie interních neshod je daná příčina neshody určena. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export