Instalace Helios Orange - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(doplnění info o novém typu licencí)
 
Řádka 42: Řádka 42:
  
 
{{Warning|Ve stavovém řádku se bude zobrazuje typ použité licence, tj. TESTOVACÍ LICENCE.}}
 
{{Warning|Ve stavovém řádku se bude zobrazuje typ použité licence, tj. TESTOVACÍ LICENCE.}}
 +
 +
 +
Bližší informace k jednotlivým typům DB najdete v kapitolách [[Přihlášení do systému - Společné kapitoly]] a [[Možnosti - Společné kapitoly]].
  
  

Aktuální verze z 19. 4. 2021, 16:59

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Instalaci systému Helios Orange proveďte z instalačního disku. Disk vložte do CD/DVD mechaniky. Pokud nemáte nastaven režim automatického spuštění CD/DVD, klepněte na nabídku Start ve vašich Windows, zvolte Spustit (případně Hledat), do pole napište příkaz X:\heuvod (X je označení vaší CD/DVD mechaniky) a potvrďte klávesou <Enter>.

Typy licence

S úpravou licencování systému HELIOS Orange jsou nyní licence rozděleny pro produkční a testovací prostředí.

Produkční prostředí

Reprezentuje právě jednu licenci HELIOS Orange v rozsahu daném příslušnou obchodní konfiguraci.

Upozornění Prefix licenčního čísla pro instalaci HELIOS Orange pro produkční prostředí je HEIQ (licenční číslo je pak např. HEIQ0100-00000).


Produkční prostředí obsahuje 3 typy databází:


Produkční databáze

Reprezentuje „ostrou“ databázi pro aktivní práci s daty (účtování, apod.). Rozsah databáze je řízen příslušnou obchodní konfigurací, přičemž tato konfigurace řídí i počet produkčních databází.


Cvičná databáze

Reprezentuje další formu samostatné databáze, resp. databází pro konkrétní instanci HELIOS Orange. Cvičné databáze jsou od produkčních odděleny na uživatelské úrovni (rozhraní) a jejich počet je roven počtu produkčních databází. Cvičené databáze slouží k vyzkoušení funkcionalit či nastavení, které nejsou dostupné v produkční databázi, slouží k cvičným účelům nad jinými nežli produkčními daty. Má určitá omezení bránící zneužití pro produkční účely.


Archivační databáze

Tento typ databáze slouží k archivaci a zpětnému přístupu k datům z důvodů dodatečného doložení / zdokladování již uzavřeného účetnictví (ukončení činnosti). Počet databází je řízen obchodní konfigurací a je hlídán na úrovni aplikace. Tento typ databází neumožňuje editaci dat.


Testovací prostředí

Nejedná se o typ databáze, ale o zcela samostatnou instalaci/licenci HELIOS Orange určenou k testování nových verzí či zakázkových úprav předtím, nežli jsou uvolněny do produkčního prostředí. Jedná se tedy o samostatnou instalaci HELIOS Orange v rozsahu licence totožné s produkčním prostředím. Je zdarma a je omezená na max 5 uživatelů jádra. Nemá cvičné a archivní databáze. Podmínkou je, že jsou ve všech instancích využity totožné databáze.  

Upozornění Prefix licenčního čísla pro instalaci HELIOS Orange pro testovací prostředí je TEIQ (licenční číslo je pak např. TEIQ0100-00000).
Upozornění Ve stavovém řádku se bude zobrazuje typ použité licence, tj. TESTOVACÍ LICENCE.


Bližší informace k jednotlivým typům DB najdete v kapitolách Přihlášení do systému - Společné kapitoly a Možnosti - Společné kapitoly.


Volba jazykového prostředí

Po spuštění CD/DVD se jako první nabídne výběr jazykové verze instalačního programu, zvolte tedy kliknutím na příslušné tlačítko.

TEST konfigurace lokálního počítače

Instalace pokračuje zobrazením uvítacího okna s úvodními informacemi. Stiskněte tlačítko Pokračovat. Nejprve proběhne automatický TEST konfigurace lokálního počítače.

TEST konfigurace PC

Instalace Helios Orange - Spolecne kapitoly1.jpg

TEST ověří, zda počítač splňuje požadavky na konfiguraci potřebnou pro nainstalování systému Helios Orange.


Prověřují se tyto komponenty:

 • hardware počítače
  • procesor
  • disková a operační paměť
  • grafické rozlišení
 • operační systém
 • konfigurace sítě
 • existující instance SQL Server


Pokud některá část konfigurace neodpovídá požadavkům, zobrazí TEST doporučení na odstranění případných nedostatků.

Výsledek testu lze standardními nástroji OS Windows uložit na disk stiskem tlačítka Uložit do souboru .

Tlačítkem Lokální instalace se spustí průvodce instalací, který umožní nainstalovat Helios Orange a/nebo MS SQL EXPRESS.

Tlačítkem Zavřít ukončíte TEST a otevřete vlastní instalační nabídku systému Helios Orange.

Lokální instalace

Slouží k automatickému, postupnému nainstalování dodávaných SW součástí systému Helios Orange. Volbu lze použít, pokud instalujete Helios Orange na počítač, na kterém jste spustili instalační CD.


Před instalací musí být splněny tyto podmínky:

 • minimální konfigurace PC (TEST nevykazuje žádná doporučení na HW)
 • požadovaná verze OS (TEST nevykazuje žádná doporučení na OS)
 • klient sítě Microsoft (TEST nevykazuje doporučení konfigurace sítě)
Upozornění Ostatní aplikace, jako např. .NET Framework, Microsoft Windows Installer, PowerShell apod. nejsou úvodním TESTEM ověřovány. Tyto obecně spadají do podmínek provozu MS Windows a MS SQL. Detekci těchto komponent řeší samotný setup SQL Serveru. Pokud některá komponenta chybí, je třeba jí standardní cestou (např. Windows Update, změna konfigurace Windows apod.) nainstalovat. Pak je možné znovu spustit proces Lokální Instalace z CD.


Lokální instalace provádí následující:

 • Po stisku tlačítka Lokální instalace se pokusí v pevně daném pořadí dostupné součásti Helios Orange automaticky nainstalovat z CD/DVD.
 • Instalace součástí neprobíhá najednou ale postupně. Některé instalace mohou vyžadovat restart počítače. Je nutné vždy po nahrání každé součásti spustit znovu instalační CD/DVD a v okně výsledků TESTu znovu klepnout na tlačítko Lokální instalace.


Obsah instalačního CD/DVD:

 • SQL Server Express (SQL databázový engine, aktuálně podporované verze)
 • SQL Management Studio Express (SQL obslužné nástroje zdarma)
 • Helios Orange (vlastní aplikace)

Instalační nabídka systému Helios Orange - obsah CD/DVD

Pokud nad konkrétní volbou podržíte ukazatel myši, objeví se ve volné spodní části okna další informace o vybrané volbě.

Instalační nabídka systému Helios Orange

Instalace Helios Orange - obsah CD - Spolecne kapitoly1.jpg


 • HELIOS Orange – vlastní instalace systému Helios Orange
 • Pokyny k instalaci - textový soubor s popisem jednotlivých kroků
 • Dokumentace k programu Helios Orange - odkaz na kompletní webovou příručku systému Helios Orange

Průvodce instalací systému Helios Orange

V instalační nabídce CD/DVD klepněte na nabídku Helios Orange. Spustí se instalační průvodce, který vám usnadní jednotlivé kroky instalace. Instalaci lze přerušit a ukončit tlačítkem Ukončit.

V následujících bodech je popsána instalace plné verze systému Helios Orange.


Instalace Helios Orange - obsah CD - Spolecne kapitoly2.jpg


MS SQL instance

V seznamu vyberte připravenou instanci MS SQL, určenou pro Helios Orange.

Pokud nemáte SQL Server připravený, postupujte nejprve dle kapitoly Instalace MS SQL Server.

Pokud budete používat síťový MS SQL Server, můžete jeho jméno vyplnit do pole ručně. Obvykle se sem zadává jméno počítače, případně pevná IP adresa nebo substituce názvu ve formě tečky (pouze v případě monoinstalace). Pokud je MS SQL Server nainstalován jako Named Instance (pojmenovaná instance) pak je třeba ještě uvést za jméno/IP adresu zpětné lomítko a jméno instance.

Příklad MS SQL je instalován jako výchozí a server se jmenuje WINSERVER2012, v poli Server se uvede pouze jméno počítače, tedy WINSERVER2012 .
Příklad Instance MS SQL má jméno HELIOS a počítač je WINSERVER2012, v poli Server bude WINSERVER2012\HELIOS .

Typ instalace

 • Standardní (výchozí) – plná verze systému. Zvolte tuto možnost a pokračujte.
 • Demo – předváděcí verze systému (jazykové verze CZ/EN).

Organizace

Vyplňte název organizace, pro kterou je licence zakoupena.

Licence

Vyplňte dodané licenční číslo (začíná kódem HEIQ).

Instalační kód

Požadované údaje vyplňte podle dodaných informací k zakoupené licenci. Kód je třeba zadat přesně ve tvaru v jakém je dodán.

Upozornění Průvodce instalací rozpoznává malá a velká písmena, mezery a ostatní znaky, a pokud není kód správně vyplněn, nedovolí vám pokračovat v instalaci. V takovém případě zkontrolujte zadání kódu a opravte případné chyby.

Podrobné nastavení instalace

V tomto okně můžete změnit umístění cílového adresáře s programy systému Helios Orange.

Standardně se nabízí adresář:

C:\Program Files (x86)\Asseco Solutions\Helios

Spuštění a průběh instalace

Po zadání licenčních údajů klikněte na tlačítko Instalace Helios. Na obrazovce uvidíte průběh instalace, kopírování potřebných souborů do určené složky. Tyto informace jsou průběžně zapisovány do souboru ve tvaru HeliosInstall_RRRMMDD_HHMMSS.log v cílovém adresáři, který slouží pro případné dohledání problémů při instalaci.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Havránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export