Hromadné stahování kurzovního lístku - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Plugin rozšiřuje možnosti stahování kurzovního lístku do Heliosu Orange. Kromě standardní funkcionality importu kurzovního lístku z internetu – pro jeden zadaný den, umožňuje rozšířená funkcionalita stáhnout kurzovní lístky za zadané rozmezí datumů od – do, stáhnout kurzovní lístky za aktuální datum (dnešní kurz) a stáhnout kurzovní lístky do aktuálního data (dnešního dne).

Stahování můžete provést ručně nebo nastavit automatické stahování.

Pro českou legislativu se stahuje kurzovní lístek z ČNB + Kobler (celní kurz) , pro slovenskou legislativu se stahuje kurzovní lístek z ECB.


Instalace pluginu

Plugin nainstalujete pomocí funkce Helios Store – na záložce Kompletní seznam vyhledejte „Hromadné stahování kurzovního lístku“, pomocí tlačítka „Přidat“ ho označte a dejte Instalovat. Instalaci proveďte pod administrátorským přihlášením.

KL 6.png

Funkcionalita

Rozšiřující funkce najdete v Kurzovním lístku na pravé tlačítko myši – Externí akce:


KL 2.png

Import dnešních kurzů

Stáhnete kurzy pro zadané měny v číselníku kódy měn za aktuální (dnešní) datum – kurzy jsou ČNB stanovovány vždy ve 14:15 s platností pro aktuální den. Kurzy ECB jsou stanovovány vždy v 15.00 C.E.T. Neexistuje-li pro aktuální (dnešní) den kurzovní lístek, bude naimportován nejbližší existující kurzovní lístek.

Hromadný import kurzů

Umožňuje stažení kurzovních lístků za zadaný interval datumů od – do:

KL 7.png

Import kurzů do dnes

Možnost stažení kurzovních lístků buď:

 • od prvního dne aktuálního období (včetně) do aktuálního data (v případě hospodářského roku např. 1.4.2012 – 31.3.2013 je to první den hospodářského roku – tedy od 1.4.2012 do aktuálního data)
 • nebo od nejvyššího data, ke kterému je stažen kurzovní lístek + 1 den (včetně) do aktuálního data. Např. v kurzovním lístku jsou již staženy kurzy – poslední datum je 18.3.2012. Proběhne import od 19.3.2012 do aktuálního data.


Upozornění Následujcí sekce jsou určeny pro zkušené uživatele nebo správce systémů Windows

Automatické stahování

Pro automatické stahování je třeba ještě vytvořit soubor Nazev.HIQ (např. ImportKL.HIQ), nastavit spouštěcí dávku příkazového řádku Windows a vytvořit úlohu v Plánovači úloh v systému Windows.

Automat

Po instalaci pluginu se v sekci Nástroje přizpůsobení / Automat vytvoří automat, který slouží k automatickému stahování kurzovního lístku pomocí nové funkcionality přidané pluginem.

KL 4.png


Tvorba souboru Nazev.HIQ

V libovolném adresáři je třeba vytvořit odkaz na záznam automatu, tzn. vytvořit textový soubor Nazev.HIQ (buď ručně v NotePadu nebo v HeO pomocí Odeslat odkaz, popř. drag&drop myší) s tímto obsahem:

[RecordSpecification]
Database=Helios003
BrowseID=746
ActionName=A_SpustitAkce
PrimaryKey=ID
ID=XXX

kde:

 • Database=Helios003 je systémový název databáze, kde je automat umístěn
 • BrowseID=746 je systémové číslo přehledu Automat (uvede se vždy 746)
 • ActionName=A_SpustitAkce je systémový název akce, která se má v daném přehledu vykonat (uvede se vždy A_SpustitAkce – spustí akce daného automatu)
 • PrimaryKey=ID je odkaz na primární klíč daného přehledu (uvede se vždy PrimaryKey=ID)
 • ID=XXX je systémové číslo definovaného automatu (uvede se skutečné systémové číslo, které lze zjistit v přehledu Automat na vybraném záznamu pomocí funkce místního menu Informace o aktuálním záznamu)

Vytvoření souboru spouštěcí dávky

Ve stejném adresáři vytvořte soubor dávky Nazev.bat (např. ImportKL.bat). Obsah souboru bude následující:
"C:\Program Files\LCS International\HELIOS\Helios.exe" -SSERVER -DHelios001 -F0 -L2 -KK- "C:\Program Files\LCS International\HELIOS\LibovolnyNazev.HIQ"

kde:

 • "C:\Program Files\LCS International\HELIOS\Helios.exe" je skutečná cesta na instalaci Helios.exe
 • -SSERVER je jméno SQL Serveru
 • -DHelios001 je systémový název "nulté" databáze instalace Helios Orange
 • -F0 pokud je instalace vícedatová, není zobrazen dialog na výběr databáze a rovnou se použije nultá
 • -L2 použije se přihlášení pomocí NT autentikace (není zobrazen dialog a nemusí se psát jméno a heslo)
 • -KK- nekontroluje se konzistence databáze
 • "C:\Program Files\LCS International\HELIOS\ LibovolnyNazev.HIQ" je skutečná cesta na soubor Nazev.HIQ

Přehled všech parametrů, se kterými lze spustit Helios.exe lze zjistit spuštěním Helios.exe s parametrem -? nebo viz https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?t=46

Nastavení Plánovače úloh

Posledním krokem je nastavení automatického spouštění dávkového souboru Nazev.bat v Plánovači úloh systému Windows tak, aby se spouštěl dávkový soubor Nazev.bat automaticky v určitý čas (např. 22:00) .

KL 5.png


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Může se stát, že dokončená úloha Windows (spouštěná dávka BAT), nezavírá proces Helios.exe. V takovém případě je možné vyzkoušet:

 • v kódu dávky BAT změnit Helios.exe na HeliosMain.exe, nebo
 • do Programu / Skriptu úlohy vložit nikoliv odkaz na dávku BAT, ale rovnou obsah této dávky, tedy např.
"C:\Program Files\LCS International\HELIOS\Helios.exe" -SSERVER -DHelios001 -F0 -L2 -KK- "C:\Program Files\LCS International\HELIOS\LibovolnyNazev.HIQ"

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export