Helios Easy:Zdravotní pojišťovny - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V této části modulu Mzdy můžete samostatně pracovat s číselníkem zdravotních pojišťoven, který používáte při vyplňování mzdových údajů zaměstnanců.


Při prvním otevření tohoto číselníku, ve kterém již byly vygenerovány konstanty a číselníky, tento přehled obsahuje automaticky vytvořený číselník zdravotních pojišťoven, které jsou v současné době na trhu a to včetně přiřazených mzdových složek na odvod pojistného za zaměstnance i zaměstnavatele.


V tomto číselníku lze zakládat nově vzniklé pojišťovny i mazat nepotřebné údaje, opravovat stávající údaje či využít další nástroje systému Helios Easy pro práci s přehledy.

Upozornění Nelze však smazat zdravotní pojišťovnu, kterou má některý ze zaměstnanců již přiřazenou na mzdové kartě. V tomto případě Vás systém upozorní na existenci návazných údajů.


Stisknutím tlačítka Nový v tomto přehledu můžete do systému zařadit nově vzniklou zdravotní pojišťovnu.

Formulář zdravotní pojišťovny
Mzdy - ceska legislativa CIS ZP.jpg


Formulář zdravotní pojišťovny obsahuje následující pole:


Kód
Číselné pole pro zadání kódu příslušné zdravotní pojišťovny.


Název
V tomto textovém poli vyplníte název nově vzniklé zdravotní pojišťovny.


Mzdové složky:

  • Zaměstnanec

V tomto poli s návazným číselníkem nastavujete číslo mzdové složky, na které se bude načítat odvod zdravotního pojištění za zaměstnance pro příslušnou pojišťovnu.


  • Zaměstnavatel

Další pole s návazným číselníkem, kde naopak nastavujete číslo mzdové složky, na které se bude počítat výše odvodu zdravotního pojištění za zaměstnavatele.


Upozornění Zdravotní pojišťovny, které vygeneruje systém automaticky, již obsahují nastavení příslušných systémových mzdových složek pro odvod pojistného. Toto nastavení doporučujeme neměnit. Pokud chcete nastavit u těchto pojišťoven jiné mzdové složky, je třeba nejprve vytvořit a správně nastavit nové mzdové složky pro odvod pojistného za zaměstnance i zaměstnavatele. Pokud na trhu vznikne nová zdravotní pojišťovna, doporučujeme ji nenastavovat samostatně, ale systém Helios Easy by tuto pojišťovnu měl zahrnout do update.


Pokud vytváříte novou zdravotní pojišťovnu nelze pro odvod pojistného použít mzdové složky, které jsou již využity u jiné pojišťovny. Systém vás na tuto skutečnost upozorní při ukládání nové zdravotní pojišťovny do číselníku.

Je tedy třeba vytvořit dvě nové mzdové složky. Jednu pro odvod pojistného za zaměstnance a druhou pro odvod za zaměstnavatele pro novou zdravotní pojišťovnu. Správné nastavení mzdových složek je popsáno v kapitole Mzdové složky.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export