Helios Easy:Upomínky, přehled - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Upomínky – Položky upomínek

Přehled upomínky slouží pro tisk, evidenci a editaci upomínek. V tomto přehledu nelze upomínky vystavovat, lze je však editovat a rušit. Přehled Upomínek otevřete z přehledu stromové struktury, volba Účetnictví, Upomínky – chronologický přehled.


Formulář Upomínky

Upomínky se vystavují v přehledech jednotlivých saldokontních skupin k jednotlivým saldokontním složkám (viz kapitola Saldokonto). V přehledu Upomínky lze však upomínky editovat, rušit a sdružovat. Formulář Upomínky otevřete tak, že se nastavíte na řádek dané upomínky a stisknete klávesu <Enter> nebo tlačítko Oprava.

Upominka.jpg

Formulář upomínky se skládá ze dvou záložek (i pro upomínky vystavené jednotlivě).

Na první záložce 1 - Upomínka jsou souhrnné informace pro všechny případné jednotlivé položky, některé z údajů lze dodatečně opravit. Název upomínky, záhlaví formuláře a text upomínky se přebírá z vybraného stupně upomínky. A lze je dodatečně individuálně upravit dle potřeby.Dále je možné dodatečně změnit přednastavené bankovní spojení. Změnu provedete otevřením přehledu bankovních spojení vlastní organizace a vybráním příp. jiné bankovní spojení.

V pravé horní části formuláře lze editovat údaje o vlastní faktuře – Číslo faktury.

V pravé spodní části formuláře jsou údaje o Vystavení – Datum (datum vystavení), Vyřizuje (kdo vystavil - podle jména přihlášeného uživatele, lze změnit - zadat z klávesnice nebo vybrat z číselníku Zaměstnanci ) a Telefon (telefon lze zadat z klávesnice nebo vybrat z přehledu Kontakty).


Na druhé záložce 2 - Položky upomínky je seznam všech upomínaných faktur, v případě jednotlivé upomínky je zde uveden jeden řádek. V tomto přehledu lze editovat pouze případné procento penalizace. Stisknutím tlačítka OPRAVA vyvoláte editační okno s možností úpravy % penalizace.

Upominky polozky.jpg

Údaje upomínky uložíte stiskem tlačítka OK, pokud údaje nebudete chtít uložit, stisknete tlačítko Storno.

Vlastní formulář upomínky vytisknete z přehledu upomínek stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka Opis – Tisk formulářem, otevře se přehled formulářů upomínek, a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem upomínky. Upomínku můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze upomínku přímo odeslat jako e-mail nebo fax.


Upomínky Všechny upomínky se generují jak do položek upomínek, kde jsou zobrazeny jako jednotlivé faktury, tak do přehledu upomínky, zde, pokud jsou upomínky vystavovány akcí Hromadné vystavení upomínek jsou zobrazeny jako sdružené dle organizace.

Stupně upomínek

Přehled Stupně upomínek slouží k přednastavení textů jednotlivých stupňů upomínek, případně i k přednastavení těchto textů v cizích jazycích.

Přehled Stupně upomínek otevřete z přehledu stromové struktury, volba Účetnictví, Upomínky – chronologický přehled, Stupně upomínek.

Tyto přednastavené texty jednotlivých stupňů upomínek můžete v případě potřeby změnit pomocí tlačítka Oprava.

Nový stupeň upomínky zadáte stiskem tlačítka Nový, otevře se formulář pro pořízení Stupně upomínky.

Formulář Stupně upomínek


V tomto formuláři se automaticky nabídne další pořadové číslo stupně upomínky (toto pořadové číslo nelze editovat – je nutno zadávat jednotlivé stupně upomínek po sobě).Dále zadáváte % penalizace, Počet dnů tolerance (Počet dnů tolerance se uplatňuje při zařazování faktur do a upravujete texty do textových polí Název upomínky, Záhlaví upomínky a Text upomínky. Tyto texty se automaticky nabídnou při tvorbě příslušného stupně upomínky (při vystavování vlastní upomínky lze tyto texty pro jednotlivé upomínky editovat).

V menu místní nabídky jsou dvě akce specifické pro tento přehled.

Přednastavit stupeň pro sdružené upomínky

Po potvrzení této akce bude pro sdružené upomínky přednastaven ten stupeň, na kterém byl nastaven kurzor.

Jazykové varianty

Tato akce umožňuje k jednotlivým stupňům upomínek nastavit texty v cizím jazyce. Po potvrzení této nabídky se otevře přehled Texty v cizích jazycích. Pokud ještě nemáte k danému stupni definován žádný text, bude přehled prázdný.

Pro definici nového textu stisknete tlačítko Nový <F2>. Otevře se formulář, kde nejprve vyplníte Komunikační jazyk upomínky. Stiskem pomocného tlačítka Tritecky.jpg můžete vstoupit do pomocného číselníku Komunikační jazyky a vybraný jazyk přenést. Pokud již byl k danému stupni upomínky nadefinován nějaký text v cizím jazyce, nebude již v tomto přehledu tento jazyk zobrazen. Uvidíte tedy pouze ty jazyky, které nebyly na tomto stupni použity. Další pole na formuláři která vyplníte jsou Název upomínky, Záhlaví a Text upomínky. Tato pole vyplníte cizojazyčným textem. Formulář textu uložíte stiskem tlačítka OK. Ke každému stupni upomínek můžete vytvořit tolik textů, kolik cizích jazyků je nadefinováno v číselníku Komunikační jazyky.

Popis vytvoření upomínky v cizím jazyce viz kapitola Saldokonta - upomínky.

Upomínky

Přehled upomínky slouží pro tisk, evidenci, opravy a vystavování sdružených upomínek dle organizace.

Sdružené upomínky vystavujete přímo v chronologickém přehledu upomínek nad označenými upomínkami nebo v tomto přehledu sdružených upomínek. Po stisku tlačítka Nový nebo <F2> se zobrazí formulář nové sdružené upomínky, který obsahuje dvě záložky. Na záložce 1-Sdružená upomínka vyplňujete informační údaje a texty upomínky. Na záložce 2-Upomínky zařazujete upomínky. Po stisku tlačítka Nový nebo <F2> se zobrazí přehled vystavených upomínek. V tomto přehledu vybíráte upomínky, které mají být zařazeny na sdruženou upomínku. Po stisku tlačítka Přenos se vybrané upomínky přenesou. Stiskem tlačítka OK se sdružená upomínka uloží. Případnou nevyhovující položku na sdružené upomínce můžete smazat.

Tisk sdružené upomínky provedete z přehledu stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka Opis – Tisk formulářem otevře se přehled formulářů sdružených upomínek, a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem upomínky. Upomínku můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze upomínku přímo odeslat jako e-mail nebo fax.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Drahomíra Šilarová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export