Helios Easy:Stavy účtů - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


V tomto přehledu zjistíte počáteční stavy, obraty a koncové stavy účtů z vašeho účtového rozvrhu za zvolený den, měsíc nebo celé účetní období. U účtů, kde bylo účtováno na útvary z organizační struktury, můžete zjistit tyto údaje za všechny úrovně struktury i za organizaci celkem.
Klepnutím na volbu Účetnictví, Stavy účtů v hlavní nabídce stromové struktury se otevře přehled vytvořených Skupin stavu účtů. Po prvním spuštění systému Helios Easy je v přehledu automaticky vytvořena skupina 001 pro všechny účty a všechna střediska a skupina 002 pro všechny účty a žádná střediska. Režim nápočtu stavů na účtech je nastaven na ON-LINE, stavy se tedy aktualizují automaticky po zaúčtování každého účetního dokladu.

Obě automaticky vytvořené skupiny lze smazat a vytvořit skupiny vlastní (např. pokud nepotřebujete zjišťovat stavy za jednotlivá střediska z vaší organizační struktury, bylo by zbytečné zatěžovat systém nápočtem stavů skupiny 001). U každé skupiny si můžete nadefinovat, za které účty a za která střediska chcete stavy sledovat. Pokud chcete vytvořit novou Skupinu stavu účtů (popř. stávající upravovat), musíte nastavit režim nápočtu OFF- LINE. Stejně tak můžete nastavit režim nápočtu ON-LINE (po zaúčtování každého dokladu) nebo OFF-LINE (stavy se nepočítají při účtování dokladů, ale až na vyžádání uživatele). Toto nastavení režimu nápočtů se provádí v přehledu Pomocné číselníky, Období hlavní nabídky stromové struktury.


Přehled stavů na účtech zvolené skupiny


Nová skupina stavu účtů

Vytvářet nové skupiny, mazat skupiny, případně opravovat definici stávajících skupin stavu účtů lze pouze v režimu OFF-LINE. Jak již bylo zmíněno, změnu režimu lze provést v přehledu Pomocné číselníky, Období hlavní nabídky stromové struktury.

Založení nové skupiny stavů

Skupiny stavu - Ucetnictvi2.jpg

Vytvoření nové skupiny stavu účtů provedete stiskem tlačítka Nový v panelu nástrojů. Otevře se formulář, ve kterém vyplníte nejprve číslo a název skupiny. Poté skupinu uložíte stiskem tlačítka OK a systém ji založí ve všech účetních obdobích. Teprve nyní (po uložení) můžete otevřít skupinu k opravě a doplnit tyto údaje:


Účty výběr

V poli se seznamem vybíráte ze dvou možností:

  • Všechny – v takto nadefinované skupině se budou zobrazovat stavy všech účtů z vašeho účtového rozvrhu.
  • Výběr – po volbě této možnosti se zpřístupní záložka 2 – Účty, na které lze vybrat, pro jaké účty chcete stavy zobrazovat. Na této záložce se pomocí tlačítka Nový přepnete do přehledu účtového rozvrhu, označíte ty účty, které chcete zařadit do skupiny a pomocí tlačítka Přenos je přenesete do skupiny stavu účtů.


Střediska výběr

V poli se seznamem vybíráte z těchto možností:

  • Žádné - v takto nadefinované skupině se nebudou zobrazovat stavy účtů za jednotlivá střediska z vaší organizační struktury, pouze za organizaci celkem.
  • Všechna - v takto nadefinované skupině se budou zobrazovat stavy účtů za jednotlivá střediska z vaší organizační struktury i za organizaci celkem.
  • Výběr - po volbě této možnosti se zpřístupní záložka 3 – Střediska, na které lze vybrat, pro jaká střediska chcete stavy zobrazovat. Na této záložce se pomocí tlačítka Nový přepnete do přehledu organizační struktury, označíte ta střediska, která chcete zařadit do skupiny a pomocí tlačítka Přenos je přenesete do skupiny stavu účtů.
Upozornění Pouhým uložením skupiny stavu účtů nedojde k jejímu nápočtu. Toho docílíte buď volbou místní nabídky Aktualizace všech stavů (po ukončení se zobrazí infomativní hláška o ukončení aktualizace a do sloupečku datum aktualizace se doplní datum a čas poslední aktualizace) nebo přepnutím do režimu ON-LINE.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export