Helios Easy:Platební tituly - Banka

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Do přehledu platebních titulů vstoupíte tak, že ve stromové struktuře přehledů zvolíte Banka - Platební tituly. V tomto číselníku zadáváte jednotlivé platební tituly, které budete používat při vystavování zahraničních platebních příkazů. Platebním titulem rozlišujete druh platby.

Oprava

K prohlížení a opravě již existujících platebních titulů slouží nabídka Oprava. Opravovat můžete obě pole, která platební titul specifikují.

Nový

Pro vystavení nového platebního titulu stisknete tlačítko Nový z panelu nástrojů nebo použijete klávesu <F2>.

Formulář platebních titulů

Platebni tituly - Banka1.png


Platební titul

10–ti místný číselný údaj, kterým číselně specifikujete platební titul.

Popis

50–ti místný údaj, kterým popisujete platební titul.

Zrušit

Jestliže chcete vybraný platební titul zrušit, stisknete tlačítko Zrušit v panelu nástrojů. Objeví se hlášení :

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Stiskem tlačítka Ano dojde ke zrušení platebního titulu, stisknutím tlačítek Ne nebo Storno zůstane platební titul v přehledu zachován.


Upozornění Při vygenerování databáze(platí pouze pro slovenskou legislativu) jsou automaticky založeny tyto kódy:
  • 110 - Vývoz tovaru
  • 120 - Dovoz tovaru
  • 130 - Spätný vývoz - reexport
  • 335 - Finančné služby
  • 340 - Reklama
  • 410 - Prevody pracovných príjmov


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export