Helios Easy:Instalace MS SQL Server - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Verze z 22. 8. 2016, 15:56; Jan.havranek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Sekce Instalace plné verze MS SQL Server .

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Instalace MS SQL Server - Společné kapitoly. Obsah nemuže být vložen

Instalace MS SQL EXPRESS

Instalaci MSSQL Server EXPRESS lze provést ze dvou zdrojů. Obě varianty mají stejnou funkcionalitu, záleží spíše na potřebách a rozhodnutí, kterou variantu instalace preferujete.

  • K dispozici je naskriptovaná instalace s průvodcem v češtině, která je již nastavená pro potřeby produktu.
Připravená instalace MSSQL je jednou ze součástí instalačního balíčku HELIOS Easy TRIAL.
  • Kromě tohoto balíčku lze použít standardní instalaci MSSQL Express volně dostupnou na stránkách firmy Microsoft, ale také jakoukoliv vyšší edici MSSQL, kterou vlastníte.
  • Při instalaci běžné verze MSSQL je třeba dodržet nastavení SQL uvedená na této stránce.
MSSQL 2014 Express Microsoft (304MB - 1,4GB) - verze MSSQL 2014 Express standard Microsoft (různé balíčky a bitové verze)

Stáhněte balíček a spusťte jej. Průvodce instalací je standardně v angličtině a všechny parametry je třeba nastavit ručně.

Tip Tato varianta instalace je určena spíše zkušeným administrátorům.

Sekce Konfigurace SQL Serveru pro síťový provoz .

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Instalace MS SQL Server - Společné kapitoly. Obsah nemuže být vložen

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export