Helios Easy:Instalace Helios Easy - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Instalace HELIOS Easy

 • Instalace vyžaduje připojení k internetu a spuštění instalátoru s oprávněním administrátora PC.
 • Na stránce produktu HELIOS Easy zvolte STÁHNOUT TRIAL VERZI.
 • Do počítače se Vám uloží soubor easysetup.exe, spusťte jej a dále se řiďte pokyny průvodce.

Řízení uživatelských účtů (UAC) - oprávnění k instalaci

Pokud budete po spuštění instalátoru vyzváni režimem Řízení uživatelských účtů (Windows UAC) k povolení změn, potvrďte Ano,
případně zadejte požadované přihlašovací údaje k účtu administrátora počítače, nebo kontaktujte vašeho správce IT.
Instalace Helios Easy - UAC

Cílové umístění

 • Nejprve vyberte cílový adresář instalace.
 • Pokud již máte licenční údaje, zadejte název Vaší organizace, licenční číslo, instalační kód a pokračujte tlačítkem Další.

Instalace Helios Easy - Instalační adresář

Volba licence HELIOS Easy

 • Při instalaci

Chci vyzkoušet TRIAL verzi HELIOS Easy

 • Chcete-li zdarma vyzkoušet časově omezenou verzi systému HELIOS Easy, klikněte na tlačítko Trial verze, vyplňte údaje požadované k získání TRIAL licence a pokračujte tlačítkem Další.
 • TRIAL verze je určena pro jednoho konkurenčního uživatele a jednu databázi, pro provoz v délce 21 dnů.
 • Po vypršení této lhůty systém informuje uživatele o konci zkušebního provozu a po uplynutí limitu dalších 14 dní již nepůjde program vůbec spustit.

Instalace Helios Easy - TRIAL

Mám již zakoupenou licenci HELIOS Easy

 • Pokud jste již vlastníkem platné licence HELIOS Easy a chcete ji rovnou nainstalovat, můžete použít stejný instalátor.
 • V okně instalátoru vyplňte platné údaje Název organizace, Licenční číslo, Instalační kód a pokračujte tlačítkem Další.

Instalace Helios Easy - Zakoupená licence

Instalace Microsoft SQL Server

Data systému Helios Easy jsou ukládána do databáze SQL, která je nezbytnou součástí instalace.
Vyberte existující Microsoft SQL Server ve Vašem počítači.
Pokud instalace hlásí:

Dotaz nebo informativní hláška Nebyl nalezen žádný Microsoft SQL Server. Prosím spusťte instalaci.

klikněte na tlačítko Instalovat nový MSSQL Server.

Tip Pro zkušenější uživatele a IT správce je zde také volba Vybrat existující MSSQL server ze sítě.

Instalace Helios Easy - Výběr MSSQL


Instalace nabídne nejvhodnější variantu Microsoft SQL Server, který bude následně stažen z webu a nainstalován, včetně obslužné konzole Microsoft SQL Server Management Studio.
Instalace MSSQL je bezobslužná a provede potřebnou konfiguraci automaticky.
Instalace Helios Easy - Instalace MSSQL


Pro pokračování instalace MSSQL potvrďte rozbalení instalačních souborů do dočasné složky v počítači tlačítkem OK.
Instalace Helios Easy - Rozbalení MSSQL


Instalace trvá několik minut, v závislosti na výkonu Vašeho PC. V případě, že instalace nedoběhne v pořádku,
je zobrazeno číslo chyby, se kterou se obraťte se na správce IT případně na Hotline systému Helios Easy.
Instalace Helios Easy - Průběh MSSQL

Volba databáze HELIOS Easy

Po instalaci a výběru MSSQL Server je možné zvolit, jaký typ databáze bude pro systém Helios Easy použit.

 • Přednastavená databáze obsahuje naplněné vybrané číselníky (např. účetní osnovu, řady dokladů, kontace, subjekty daňové správy apod.) a je tedy připravená k okamžitému použití.
 • Prázdná databáze tato nastavená data neobsahuje, uživatel veškerá nastavení provádí sám. V případě Prázdné databáze můžete také upravit vlastní název této databáze.

Vyberte typ databáze a pokračujte tlačítkem Instalovat.
Instalace Helios Easy - Typ databáze

Průběh instalace

Rychlost stahování potřebných souborů závisí na Vašem připojení k internetu. V procesním okně vidíte postup jednotlivých kroků i celkový průběh instalace.
Instalace Helios Easy - Stav instalace

Vytvoření zástupců

Po stažení a instalaci se zobrazí výzva pro vytvoření zástupců programu na Ploše a v nabídce Start.
Instalace Helios Easy - Zástupci

Dokončení instalace - spuštění systému

V závěrečném kroku jsou zobrazeny důležité kontakty a volba okamžitého spuštění systému Helios Easy po dokončení instalace.

Tip Uvedené odkazy jsou interaktivní, můžete na ně kliknout.

Instalace Helios Easy - Dokončení

Mám již nainstalovanou TRIAL verzi, zakoupil jsem licenci HELIOS Easy

Pokud se v průběhu provozu TRIAL verze systému HELIOS Easy rozhodnete zakoupit jeho plnou verzi, kontaktujte firmu Asseco Solutions, a.s. prostřednictvím webového formuláře nebo telefonu. Kontakty jsou uvedeny na stránce produktu Helios Easy Vyžádejte si plnou licenci produktu. Po zakoupení licence obdržíte e-mailem nové sériové číslo a instalační kód. Údaje je potřeba zadat do systému pro jeho plné zprovoznění. Nahoře v hlavním menu systému Helios Easy vyberte nabídku Nápověda - Rozšíření instalace a zadejte obdržené informace.

Rozšíření instalace
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export