Helios Easy:Instalace Helios Easy - Společné kapitoly

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Instalace Helios Easy)
Řádka 2: Řádka 2:
 
{{EasyNaviBox-Instalace}}
 
{{EasyNaviBox-Instalace}}
  
== Instalace Helios Easy ==
+
== Instalace HELIOS Easy ==
  
* Instalaci produktu je třeba nejprve stáhnout z webu a to včetně instalace MSSQL Server Express.
+
* Instalace vyžaduje připojení k internetu a spuštění instalátoru s oprávněním administrátora PC.
* Verze Helios ke stažení je tzv. '''TRIAL''' tedy zkušební a její platnost je 21 dní od data instalace.
+
* Na stránce produktu [http://www.helios.eu/produkty/helios-orange/helios-easy-space/helios-easy/ HELIOS Easy] zvolte '''STÁHNOUT TRIAL VERZI'''.
* [http://www.helios.eu/produkty/helios-orange/helios-easy-space/helios-easy/ Stránka produktu Helios Easy] - zde najdete potřebné instalační soubory a informace.
+
* Do počítače se Vám uloží soubor '''easysetup.exe''', spusťte jej a dále se řiďte pokyny průvodce.
* Stáhněte soubor, spusťte jej a dále se řiďte pokyny průvodce.
+
  
{{Warning|Před vlastní instalací Helios Easy proveďte nejprve instalaci MSSQL Server Express. Viz [[Helios Easy:Instalace MS SQL Server - Společné kapitoly|Instalace MS SQL Server]].}}
+
=== Řízení uživatelských účtů (UAC) - oprávnění k instalaci ===
 +
Pokud budete po spuštění instalátoru vyzváni režimem '''Řízení uživatelských účtů''' (Windows UAC) k povolení změn, potvrďte '''Ano''', <br>
 +
případně zadejte požadované přihlašovací údaje k účtu administrátora počítače, nebo kontaktujte vašeho správce IT. <br>
 +
[[Image:EasySetup1.png|700px|Instalace Helios Easy - UAC]]
  
===Cílové umístění===
+
=== Cílové umístění ===  
V této obrazovce vybíráte umístění adresáře s programy systému '''Helios Easy'''. Standardně je nabídnuta cesta ''C:\Program Files\Asseco Solutions\Helios Easy''. Můžete cestu změnit pomocí tlačítka ''' Procházet'''.
+
Nejprve vyberte  cílový adresář instalace. Pokud již máte licenční údaje, zadejte název Vaší organizace, licenční číslo, instalační kód a pokračujte tlačítkem '''Další'''. <br>
[[Image:easy_install1.gif|none|Cílové umístění]]
+
[[Image:EasySetup2a.png|700px|Instalace Helios Easy - Instalační adresář]]
<br>
+
  
===Nastavení parametrů===
+
=== Volba licence HELIOS Easy ===
 +
* Při instalaci
  
V tomto okně průvodce zadáváte název MSSQL Serveru, který bude sloužit pro práci s daty systému '''Helios Easy''' a také způsob přihlašování uživatele.  
+
==== Chci vyzkoušet TRIAL verzi HELIOS Easy ====
 +
* Chcete-li zdarma vyzkoušet časově omezenou verzi systému '''HELIOS Easy''', klikněte na tlačítko '''Trial verze''',  vyplňte údaje požadované k získání TRIAL licence a pokračujte tlačítkem '''Další'''.
 +
* TRIAL verze je určena pro jednoho konkurenčního uživatele a jednu databázi, pro provoz v délce 21 dnů.  
 +
* Po vypršení této lhůty systém informuje uživatele o konci zkušebního provozu a po uplynutí limitu dalších 14 dní již nepůjde program vůbec spustit.
 +
[[Image:EasySetup3.png|700px|Instalace Helios Easy - TRIAL]]
  
====Název SQL Serveru====
+
==== Mám již zakoupenou licenci HELIOS Easy ====
Do pole Název SQL Serveru se obvykle zadává jméno počítače, případně pevná IP adresa počítače nebo substituce názvu ve formě tečky (pouze v případě instalace na lokální PC). Pokud je MSSQL Server nainstalován jako Named Instance (pojmenovaná instance) pak je třeba ještě uvést za jméno/IP adresu zpětné lomítko a jméno této instance.
+
* Pokud jste již vlastníkem platné licence HELIOS Easy a chcete ji rovnou nainstalovat, můžete použít stejný instalátor.  
 +
* V okně instalátoru vyplňte platné údaje '''Název organizace''', '''Licenční číslo''', '''Instalační kód''' a pokračujte tlačítkem '''Další'''.
 +
[[Image:EasySetup2b.png|700px|Instalace Helios Easy - Zakoupená licence]]
  
{{Warning|Jméno instance vybíráte v průvodci instalace MSSQL Server Express.}}
+
=== Instalace Microsoft SQL Server ===
 +
Data systému Helios Easy jsou ukládána do databáze SQL, která je nezbytnou součástí instalace. <br>
 +
Vyberte existující '''Microsoft SQL Server''' ve Vašem počítači. <br>
 +
Pokud instalace hlásí:
 +
{{Info|Nebyl nalezen žádný Microsoft SQL Server. Prosím spusťte instalaci.}}
 +
klikněte na tlačítko '''Instalovat nový MSSQL Server'''.
 +
{{Tip|Pro zkušenější uživatele  a IT správce je zde také volba '''Vybrat existující MSSQL server ze sítě'''.}}
 +
[[Image:EasySetup4.png|700px|Instalace Helios Easy - Výběr MSSQL]]
  
{{Example|MSSQL je instalován jako výchozí a server se jmenuje PC1, v poli Server se uvede pouze jméno počítače, tedy PC1 .}}
 
{{Example|Instance MSSQL má jméno HELIOS a počítač je PC1, v poli Server bude PC1\HELIOS .}}
 
  
[[Image:easy_install2.gif|none|Nastavení parametrů]]
+
Instalace nabídne nejvhodnější variantu Microsoft SQL Server, který bude následně stažen z webu a nainstalován, včetně obslužné konzole  Microsoft SQL Server Management Studio. <br>
 +
Instalace MSSQL je bezobslužná a provede potřebnou konfiguraci automaticky. <br>
 +
[[Image:EasySetup5.png|700px|Instalace Helios Easy - Instalace MSSQL]]
  
{{Warning|Doporučujeme uvádět vždy název serveru. Symbol tečka "." nahrazuje totiž název serveru relativně. Pokud takto nainstalovaný systém '''Helios Easy''' spustíte na jiném počítači než serveru, bude systém hledat SQL Server na aktuálním počítači (nikoli na serveru) a dojde k chybě při spuštění.}}
 
  
====Způsob přihlašování k SQL Serveru====
+
Pro pokračování instalace MSSQL potvrďte rozbalení instalačních souborů do dočasné složky v počítači tlačítkem '''OK'''. <br> 
Vybíráte jakým způsobem se uživatel bude přihlašovat do systému, resp. jaký údaj se uživateli nabídne v přihlašovací obrazovce.
+
[[Image:EasySetup6.png|700px|Instalace Helios Easy - Rozbalení MSSQL]]
* Jméno uživatele = do přihlašovací obrazovky se předvyplní stejné jméno, jakým je uživatel přihlášen do Windows.
+
* Jméno počítače = předvyplní se jméno počítače, na kterém byl spuštěn Helios Easy.
+
* Windows Autentikace = nenabízí se přihlášení, uživatel je ihned přihlašován na základě účtu Windows.
+
* Beze jména = nabídne se prázdná přihlašovací obrazovka.
+
  
{{Warning|Doporučujeme při instalaci nastavit volbu '''Beze jména'''. První spuštění systému musí proběhnout pod účtem '''sa''', jiný uživatel v daném okamžiku zatím není na MSSQL definován.}}
 
{{Tip|Způsob přihlášení se dá dodatečně kdykoliv upravit, viz [[Helios Easy:První spuštění systému Helios Easy - Společné kapitoly|První spuštění systému Helios Easy]].}}
 
  
== TRIAL verze Helios Easy ==
+
Instalace trvá několik minut, v závislosti na výkonu Vašeho PC. V případě, že instalace nedoběhne v pořádku, <br>
 +
je zobrazeno číslo chyby, se kterou se obraťte se na správce IT případně na Hotline systému '''Helios Easy'''. <br>
 +
[[Image:EasySetup7.png|700px|Instalace Helios Easy - Průběh MSSQL]]
  
TRIAL verze je určena pro jednoho konkurenčního uživatele a jednu databázi, pro provoz v délce 21 dnů. Po vypršení této lhůty systém informuje uživatele o konci zkušebního provozu a po uplynutí limitu dalších 14 dní již nepůjde program vůbec spustit.
+
=== Volba databáze HELIOS Easy ===
 +
Po instalaci a výběru MSSQL Server je možné zvolit, jaký typ databáze bude pro systém '''Helios Easy''' použit. <br>
 +
* '''Přednastavená''' databáze obsahuje naplněné vybrané číselníky (např. účetní osnovu, řady dokladů, kontace, subjekty daňové správy apod.) a je tedy připravená k okamžitému použití.
 +
* '''Prázdná''' databáze tato nastavená data neobsahuje, uživatel veškerá nastavení provádí sám. V případě '''Prázdné''' databáze můžete také upravit vlastní název této databáze.
 +
Vyberte typ databáze a pokračujte tlačítkem '''Instalovat'''. <br>
 +
[[Image:EasySetup8.png|700px|Instalace Helios Easy - Typ databáze]]
  
== Plná verze Helios Easy ==
+
=== Průběh instalace ===
 +
Rychlost stahování potřebných souborů závisí na Vašem připojení k internetu. V procesním okně vidíte postup jednotlivých kroků i celkový průběh instalace. <br>
 +
[[Image:EasySetup9.png|700px|Instalace Helios Easy - Stav instalace]]
  
Pokud se v průběhu provozu TRIAL verze systému Helios Easy rozhodnete zakoupit jeho plnou verzi, kontaktujte firmu Asseco Solutions, a.s. prostřednictvím webového formuláře nebo telefonu. Kontakty jsou uvedeny na [http://www.helioseasy.cz/ stránce produktu Helios Easy] Vyžádejte si plnou licenci produktu. Po zakoupení licence obdržíte e-mailem nové sériové číslo a instalační kód. Údaje je potřeba zadat do systému pro jeho plné zprovoznění.
+
=== Vytvoření zástupců ===
 +
Po stažení a instalaci se zobrazí výzva pro vytvoření zástupců programu na Ploše a v nabídce Start. <br>
 +
[[Image:EasySetup10.png|700px|Instalace Helios Easy - Zástupci]]
 +
 
 +
=== Dokončení instalace - spuštění systému ===
 +
V závěrečném kroku jsou zobrazeny důležité kontakty a volba okamžitého spuštění systému '''Helios Easy''' po dokončení instalace. <br>
 +
{{Tip|Uvedené odkazy jsou interaktivní, můžete na ně kliknout.}}
 +
[[Image:EasySetup11.png|700px|Instalace Helios Easy - Dokončení]] 
 +
 
 +
== Mám již nainstalovanou TRIAL verzi, zakoupil jsem licenci HELIOS Easy ==
 +
 
 +
Pokud se v průběhu provozu TRIAL verze systému HELIOS Easy rozhodnete zakoupit jeho plnou verzi, kontaktujte firmu Asseco Solutions, a.s. prostřednictvím webového formuláře nebo telefonu. Kontakty jsou uvedeny na [http://www.helios.eu/produkty/helios-easy/#kontakt stránce produktu Helios Easy] Vyžádejte si plnou licenci produktu. Po zakoupení licence obdržíte e-mailem nové sériové číslo a instalační kód. Údaje je potřeba zadat do systému pro jeho plné zprovoznění.
 
Nahoře v hlavním menu systému '''Helios Easy''' vyberte nabídku '''Nápověda - Rozšíření instalace''' a zadejte obdržené informace.  
 
Nahoře v hlavním menu systému '''Helios Easy''' vyberte nabídku '''Nápověda - Rozšíření instalace''' a zadejte obdržené informace.  
  

Verze z 23. 8. 2016, 16:55

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Instalace HELIOS Easy

 • Instalace vyžaduje připojení k internetu a spuštění instalátoru s oprávněním administrátora PC.
 • Na stránce produktu HELIOS Easy zvolte STÁHNOUT TRIAL VERZI.
 • Do počítače se Vám uloží soubor easysetup.exe, spusťte jej a dále se řiďte pokyny průvodce.

Řízení uživatelských účtů (UAC) - oprávnění k instalaci

Pokud budete po spuštění instalátoru vyzváni režimem Řízení uživatelských účtů (Windows UAC) k povolení změn, potvrďte Ano,
případně zadejte požadované přihlašovací údaje k účtu administrátora počítače, nebo kontaktujte vašeho správce IT.
Instalace Helios Easy - UAC

Cílové umístění

Nejprve vyberte cílový adresář instalace. Pokud již máte licenční údaje, zadejte název Vaší organizace, licenční číslo, instalační kód a pokračujte tlačítkem Další.
Instalace Helios Easy - Instalační adresář

Volba licence HELIOS Easy

 • Při instalaci

Chci vyzkoušet TRIAL verzi HELIOS Easy

 • Chcete-li zdarma vyzkoušet časově omezenou verzi systému HELIOS Easy, klikněte na tlačítko Trial verze, vyplňte údaje požadované k získání TRIAL licence a pokračujte tlačítkem Další.
 • TRIAL verze je určena pro jednoho konkurenčního uživatele a jednu databázi, pro provoz v délce 21 dnů.
 • Po vypršení této lhůty systém informuje uživatele o konci zkušebního provozu a po uplynutí limitu dalších 14 dní již nepůjde program vůbec spustit.

Instalace Helios Easy - TRIAL

Mám již zakoupenou licenci HELIOS Easy

 • Pokud jste již vlastníkem platné licence HELIOS Easy a chcete ji rovnou nainstalovat, můžete použít stejný instalátor.
 • V okně instalátoru vyplňte platné údaje Název organizace, Licenční číslo, Instalační kód a pokračujte tlačítkem Další.

Instalace Helios Easy - Zakoupená licence

Instalace Microsoft SQL Server

Data systému Helios Easy jsou ukládána do databáze SQL, která je nezbytnou součástí instalace.
Vyberte existující Microsoft SQL Server ve Vašem počítači.
Pokud instalace hlásí:

Dotaz nebo informativní hláška Nebyl nalezen žádný Microsoft SQL Server. Prosím spusťte instalaci.

klikněte na tlačítko Instalovat nový MSSQL Server.

Tip Pro zkušenější uživatele a IT správce je zde také volba Vybrat existující MSSQL server ze sítě.

Instalace Helios Easy - Výběr MSSQL


Instalace nabídne nejvhodnější variantu Microsoft SQL Server, který bude následně stažen z webu a nainstalován, včetně obslužné konzole Microsoft SQL Server Management Studio.
Instalace MSSQL je bezobslužná a provede potřebnou konfiguraci automaticky.
Instalace Helios Easy - Instalace MSSQL


Pro pokračování instalace MSSQL potvrďte rozbalení instalačních souborů do dočasné složky v počítači tlačítkem OK.
Instalace Helios Easy - Rozbalení MSSQL


Instalace trvá několik minut, v závislosti na výkonu Vašeho PC. V případě, že instalace nedoběhne v pořádku,
je zobrazeno číslo chyby, se kterou se obraťte se na správce IT případně na Hotline systému Helios Easy.
Instalace Helios Easy - Průběh MSSQL

Volba databáze HELIOS Easy

Po instalaci a výběru MSSQL Server je možné zvolit, jaký typ databáze bude pro systém Helios Easy použit.

 • Přednastavená databáze obsahuje naplněné vybrané číselníky (např. účetní osnovu, řady dokladů, kontace, subjekty daňové správy apod.) a je tedy připravená k okamžitému použití.
 • Prázdná databáze tato nastavená data neobsahuje, uživatel veškerá nastavení provádí sám. V případě Prázdné databáze můžete také upravit vlastní název této databáze.

Vyberte typ databáze a pokračujte tlačítkem Instalovat.
Instalace Helios Easy - Typ databáze

Průběh instalace

Rychlost stahování potřebných souborů závisí na Vašem připojení k internetu. V procesním okně vidíte postup jednotlivých kroků i celkový průběh instalace.
Instalace Helios Easy - Stav instalace

Vytvoření zástupců

Po stažení a instalaci se zobrazí výzva pro vytvoření zástupců programu na Ploše a v nabídce Start.
Instalace Helios Easy - Zástupci

Dokončení instalace - spuštění systému

V závěrečném kroku jsou zobrazeny důležité kontakty a volba okamžitého spuštění systému Helios Easy po dokončení instalace.

Tip Uvedené odkazy jsou interaktivní, můžete na ně kliknout.

Instalace Helios Easy - Dokončení

Mám již nainstalovanou TRIAL verzi, zakoupil jsem licenci HELIOS Easy

Pokud se v průběhu provozu TRIAL verze systému HELIOS Easy rozhodnete zakoupit jeho plnou verzi, kontaktujte firmu Asseco Solutions, a.s. prostřednictvím webového formuláře nebo telefonu. Kontakty jsou uvedeny na stránce produktu Helios Easy Vyžádejte si plnou licenci produktu. Po zakoupení licence obdržíte e-mailem nové sériové číslo a instalační kód. Údaje je potřeba zadat do systému pro jeho plné zprovoznění. Nahoře v hlavním menu systému Helios Easy vyberte nabídku Nápověda - Rozšíření instalace a zadejte obdržené informace.

Rozšíření instalace
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export