Helios Easy:Důvod ukončení PP - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tento přehled obsahuje číselník důvodů ukončení pracovního poměru. Každý důvod ukončení pracovního poměru je popsán kódem, vlastním názvem, číslem paragrafu dle Zákoníku práce, na základě kterého byla výpověď podána, příznakem nároku na odstupné, a případnou poznámkou.

Po vybrání tohoto přehledu se v aplikačním okně Helios Easy objeví záznamy jednotlivých důvodů ukončení pracovního poměru, po kterých se pohybujete pomocí myši.

Tip Pokud nemáte tento číselník nadefinovaný, je možné jej vytvořit přes pravé tlačítko myši akcí Generuj.

Jsou vytvořeny tyto důvody ukončení pracovního poměru:

 • Dohoda o ukončení PP = § 49 Zákoníku práce
 • Zrušení PP výpovědí podanou zaměstnancem = § 50 Zákoníku práce
 • Rušení zaměstnavatele nebo jeho části = § 52 písmeno a) Zákoníku práce / odstupné zatrženo
 • Přemístění zaměstnavatele či jeho části = § 52 písmeno b) Zákoníku práce / odstupné zatrženo
 • Nadbytečnost zaměstnance = § 52 písmeno c) Zákoníku práce / odstupné zatrženo
 • Lékařský posudek - expozice = § 52 písmeno d) Zákoníku práce / odstupné zatrženo
 • Lékařský posudek - = § 52 písmeno e) Zákoníku práce
 • Neuspokojivé pracovní výsledky = § 52 písmeno f) Zákoníku práce
 • Méně závažné porušení povinností = § 52 písmeno g) Zákoníku práce
 • Hrubé porušení režimu práce neschopného = § 52 písmeno h) Zákoníku práce
 • Okamžité zrušení PP zaměstnavatelem = § 55 Zákoníku práce
 • Zrušení PP ze zdravotních důvodů = § 56 odstavec 1 písmeno a) Zákoníku práce
 • Zrušení PP z důvodu nevyplacení mzdy = § 56 odstavec 1 písmeno b) Zákoníku práce / odstupné zatrženo
 • Zrušení PP ve zkušební době = § 66 Zákoníku práce
 • Zrušení PP ve zkušební době zaměstnancem = § 66 Zákoníku práce


Poklepáním levého tlačítka myši zobrazíte formulář vybraného důvodu ukončení pracovního poměru, který můžete opravovat. Nový důvod ukončení pracovního poměru definujete přes ikonu Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Easy vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete daný důvod ukončení pracovního poměru vymazat.

Formulář důvod ukončení PP
Duvod ukon PP.jpg


Tento formulář obsahuje následující pole:


Kód
V tomto 10-ti místním textovém poli vyplníte kód ukončení pracovního poměru.


Důvod
Do tohoto textového pole vyplníte název způsobu ukončení pracovního poměru (např. dohodou).


Paragraf
V tomto poli vyplníte číslo paragrafu ukončení pracovního poměru dle Zákoníku práce.


Poznámka
Zde doplníte případnou poznámku.


Odstupné
Určuje, zda má zaměstnanec nárok na odstupné.

Upozornění Ve Výpočtu mzdy je následně možné zobrazit pomocí Nastav položku Info. Ta mj. informuje o tom, zda existuje nárok na odstupné a zda bylo vyplaceno.
Upozornění Pro výpočet odstupného ve mzdě musí být nastavena příslušná mzdová složka, na které bude nastaven Vstupní formulář na Procento, Základ pro výpočet (druhá záložka) bude nastaven na Odstupné při ukončení PP a Procentem bude zadaný počet měsíců odstupného.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export