Helios Easy:Aktualizace salda všech skupin - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Aktualizace salda všech skupin

Tato akce slouží k tomu, aby se znovu provedl nový nápočet saldokonta pro všechny saldokontní skupiny z deníku (účetních zápisů, ve fázi rozpracovanosti Účtováno nebo Uzavřeno). Pro pokračování je nutno provést potvrzení přihlašovacím jménem. Po stisku tlačítka OK se program dotáže:

Opravdu spustit aktualizaci salda všech skupin ?

Stiskem tlačítka Ano se aktualizace spustí. Ve sloupci Datum aktualizace je zobrazené poslední datum aktualizace.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Aktualizace salda všech skupin obvykle bývá časově velmi náročná akce. Tuto akci je nutno nechat ukončit systémem, nesmí se přerušit. V případě přerušení průběhu aktualizace zůstane stav saldokonta prázdný (Stav saldokonta nebude napočítán.)

Aktualizace saldokontní skupiny

Tato akce slouží k tomu, aby se znovu provedl nový nápočet saldokonta pro označenou saldokontní skupinu z deníku (účetních zápisů, ve fázi rozpracovanosti Účtováno nebo Uzavřeno). Pro pokračování je nutno provést potvrzení přihlašovacím jménem. Po stisku tlačítka OK se program dotáže:

Opravdu spustit aktualizaci Saldokontní skupiny Odběratelé tuzemsko ?

Stiskem tlačítka Ano se aktualizace spustí. Ve sloupci Datum aktualizace je zobrazené poslední datum aktualizace.

Aktualizace saldokont ke dni pro vybrané skupiny

Tato akce slouží k tomu, aby se znovu vytvořila saldokonta pro označené saldokontní skupiny z deníku (účetních zápisů, ve fázi rozpracovanosti Účtováno nebo Uzavřeno) a to k určitému datu. Potvrzením této volby z menu místní nabídky se program dotáže:

Opravdu spustit aktualizaci saldokont ke dni pro vybrané skupiny ?

Stiskem tlačítka Ano se zobrazí okno pro potvrzení přihlašovacím jménem. Následně je zobrazeno další okno, kde zadáváte datum, ke kterému se má provést aktualizace

Stiskem tlačítka OK se aktualizace provede.


Aktualizace saldokont k období stavu pro vybrané skupiny

Tato akce slouží k tomu, aby se vytvořila saldokonta pro vybrané saldokontní skupiny z deníku (účetních zápisů, ve fázi rozpracovanosti Účtováno nebo Uzavřeno) ke zvolenému období stavu. Potvrzením této volby z menu místní nabídky se program dotáže:

Opravdu spustit aktualizaci saldokont k období stavu pro vybrané skupiny ?

Stiskem tlačítka Ano se aktualizace spustí. Pro pokračování je nutno provést potvrzení přihlašovacím jménem. Po potvrzení jména je zobrazen přehled období stavu, zde vyberete období ke kterému se má provést aktualizace a poklepáním nebo stiskem tlačítka Přenos se spustí aktualizace.

Upozornění V případě většího množství dat mohou tyto akce trvat delší dobu
Upozornění Aktualizace neaktualizují saldokontní případy v archivu.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export