Helios Easy:Úkoly - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tento přehled otevřete volbou Firemní aktivity, Úkoly. V hlavní nabídce se objeví stromová struktura obsahující tyto části:

  • Kategorie úkolů
  • Plnění úkolů
  • Vzory úkolů
  • Úkoly

V pravé části okna Helios Easy se zobrazí přehled všech úkolů, které vznikly na základě aktivit nebo úkoly, které jste zadali přímo v tomto přehledu. V detailní evidenci úkolů sledujete téma úkolu, termíny zahájení, kontroly, splnění, dokončení, prioritu, z kolika % je úkol dokončený, z kterého úkolu vznikl, kdo ho zadal a kdo ho řešil.


Pro práci s úkoly je možno definovat Kategorie úkolů. Úkol může(nemusí) mít přiřazenu max. jednu kategorii. Nejvýše jedna kategorie může být přednastavena. Pokud je některá kategorie přednastavena, při založení nového úkolu je úkol ihned zařazen do této kategorie. Výběr kategorie naleznete v editačním okně úkolu napravo od Předmětu úkolu.


Obsah

Volby místní nabídky

Pravým tlačítkem v přehledu Úkoly aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje další volby:


Nový úkol ze vzoru

Jednotlivé záznamy úkolů lze pomocí akce Převod úkolu do vzoru označit jako vzor. Systém při akci Nový ze vzoru nabízí právě vzorové úkoly.


Nový úkol z aktuálního úkolu

Jedná se o obdobu volby Kopie záznamu. Nový záznam je automaticky otevřen do formuláře.


Opakované úkoly

Jedná se o úkol, který se periodicky opakuje (jako vzor byly vzaty Opakované úkoly v aplikaci MS Outlook). Zadají se parametry opakování a následně jsou úkoly těchto parametrů vygenerované a zapsané přímo do tabulky úkolů. Při práci s těmito úkoly se je potřeba vždy rozhodnout, zda budeme pracovat s řadou a nebo dílčím úkolem. Jestliže si vybereme práci s dílčím úkolem, který je součástí opakovaného úkolu, tak při změně libovolných údajů úkol z řady vypadává. Jestliže pracujete s celou řadou, vždy při změně údajů jsou vždy všechny stávající úkoly smazány a vždy se vygenerují nové adekvátně nastavenému opakování.


MS Office > Outlook

Tato funkce umožní uložit daný úkol aktivity do evidence úkolů v programu MS Outlook. Po vybrání této volby se daný úkol nejprve uloží v Outlooku a teprve pak systém zobrazí okno Outlooku pro editaci úkolu. Klávesa "ESC" tudíž zavře formulář v Outlooku bez dotazu na uložení.Záložka 1-Úkoly

Část formuláře Hlavní údaje úkolu obsahuje tato pole:


Předmět úkolu

Zde vyplníte předmět úkolu.


Termín zahájení

Uvedete datum a čas zahájení úkolu.


Termín splnění

Uvedete datum a čas, kdy má být úkol splněn. Pokud je vyplněn Termín zahájení, musí být vyplněn i Termín splnění.


Datum kontroly

Pole obsahuje datum a čas průběžné kontroly.


Datum zahájení

Pole obsahuje datum a čas, od kterého bude úkol řešen. Pokud vyplníte toto pole musí být vyplněn i Termín splnění. Navíc systém kontroluje zda Datum zahájení je nižší nebo rovno než Termín splnění.


Datum dokončení

Pole obsahuje datum a čas, kdy bude úkol ukončen.


Stav

V poli je uveden stav, ve kterém se daný úkol aktuálně nachází. Vyberete prostřednictvím pomocného tlačítka (např. nezahájen, probíhá, dokončen atd.). V případě, že je vybrán stav Dokončeno, automaticky se do datumu dokončení vyplní aktuální datum. Na takový úkol také nelze zadávat další plnění úkolu.


Hotovo hod.

Pole slouží pro evidenci hodin čerpaných na řešení úkolu.


Celkem hod.

Zde uvedete konečný počet hodin čerpaných na řešení úkolu.


Priorita

Pomocí tlačítka vložíte stupeň priority daného úkolu.


Hotovo (%)

Zde nastavíte, z jaké části je úkol splněn.


Cenový odhad

Zaškrtávátko udává, zda ceny uvedené na záložce 5 - Zboží a služby v editoru úkolu budou považovány pouze za odhad, nebo zda se jedná již o konečnou domluvenou částku. Cena se projeví v editoru aktivity na záložce 5-Dodatky v polích Odhad ceny bez DPH a Odhad ceny s DPH (pokud je zaškrtnuto "Cenový odhad"), případně v polích Cena bez DPH a Cena s DPH, pokud "Cenový odhad" zaškrtnutý není.


Popis

Uvedete případný bližší popis úkolu.


Synchronizovat

Pokud je zaškrtnuto, pak je tento úkol zažazen do synchronizace úkolů v Helios Easy s úkoly v MS Outlook. Více v kapitole Synchronizace úkolů.


Záložka 2-Řešitelský tým

Zadavatel

Z číselníku Zaměstnanců vyberete osobu, která úkol ve firmě zadala. Je možné vybrat zaměstnance i zadavatelský útvar.


Řešitel

Zde buď z číselníku Zaměstnanců nebo z čísleníku Kontaktních osob vyberete osobu – zodpovědného řešitele úkolu. Lze vyplnit nejvýše jednoho z této dvojice. Lze zadat i útvar, který pracuje na řešení úkolu.

V dolní části okna specifikujete další členy řešitelského týmu, a to buď opět z čísleníků Zaměstnanců nebo Kontaktních osob, odkud vybíráte pomocí tlačítka Přidat Pridat.gif.Záložka 3-Plnění úkolů

Zde se zobrazí přehled plnění daného úkolu. Pomocí tlačítka Nový, lze plnění také zadat.

Ve spodní části záložky jsou zobrazena informativní okna Plnění celkem a Plnění celkem bez DPH. Do nich se sumují částky z položek Zboží a služeb, které jsou na plnění úkolů navázány.

Dále je zde atribut Typ plnění, který určuje, jaký formulář plnění se uživatelům u tohoto úkolu nabídne. Varianty jsou:

  • Datum provedení - zadává se doba provedení (tzn.počet hodin) v aktuálním dni, lze zadat položky Zboží a služby, lze zadat návazná Aktivity
  • Datumy Od-Do - zadává se datum počátku plnění a datum konce plnění (tzn. počet dní).

Podrobnosti k zadávání Plnění úkolů se dozvíte v kapitole Plnění úkolů.


Záložka 4-Aktivity

Aktivity (kategorie, číslo)

Vyberete aktivitu (včetně čísla a kategorie), z které daný úkol vyplynul. Pokud zadáváte nový úkol přímo na prví záložce formuláře aktivity, pak je konkrétní aktivita vyplněna.

Organizace

Pokud je úkol vytvářen samostatně bez vazby na aktivitu, lze do tohoto pole vyplnit organizaci. V číselníku Organizace je potom tento úkol vidět v přehledu úkolů (akce Přehledy pro aktuální organizaci - Úkoly...)

Požadované hodnoty aktivity

Zde lze zadat hodnoty Výchozí a Požadovaný pro Typ, Stav aktivity a Druh výstupu aktivity. Po změně stavu úkolu na stav Dokončeno, bude změněna hodnota na aktivitě na požadovanou hodnotu. Tato změna se provede až po dokončení posledního úkolu. Výchozí hodnota musí odpovídat hodnotě zadané na aktivitě. Pokud je Výchozí hodnota jiná než ta, která je zadaná na aktivitě, při změně stavu úkolu na Dokončeno se zobrazí zpráva, že "V návazné aktivitě nesouhlasí typ, stav a druh výstupu. Uložit úkol?" Úkol lze nyní pomocí volby ANO uložit. Pokud je Požadovaná hodnota na zadaných úkolech k jedné aktivitě různá, změní se hodnota na aktivitě podle posledního dokončeného úkolu.


Příklad Příklady změny hodnot typů v aktivitě (analogicky lze použít i pro Stav a Druh výstupu aktivity)

Aktivita - typ 100
Úkol A - výchozí typ 100, požadovaný typ 200
Úkol B - výchozí typ 100, požadovaný typ 200
Po dokončení úkolu A je na aktivitě stále typ 100, až po dokončení úkolu B je na aktivitě požadovaný typ 200.


Aktivita - typ 100
Úkol A - výchozí typ 100, požadovaný typ 200
Úkol B - výchozí typ 100, požadovaný typ 300
Po dokončení úkolu A je na aktivitě stále typ 100, až po dokončení úkolu B je na aktivitě typ 300.Záložka 5-Zboží a služby

Zde lze zadat požadovaný materiál, případně služby týkající se úkolu. Můžete vybírat z karet zboží a služeb, zadávat nové i zadat materiál bez návaznosti na číselník Zboží a služby. V menu místní nabídky lze generovat příslušné skladové doklady.další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export