Helios Easy:Úkoly - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Verze z 3. 8. 2011, 13:59; Jana.krapkova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tento přehled otevřete volbou Firemní aktivity, Úkoly. V hlavní nabídce se objeví stromová struktura obsahující tyto části:

  • Kategorie úkolů
  • Plnění úkolů
  • Vzory úkolů
  • Úkoly

V pravé části okna Helios Easy se zobrazí přehled všech úkolů, které vznikly na základě aktivit nebo úkoly, které jste zadali přímo v tomto přehledu. V detailní evidenci úkolů sledujete téma úkolu, termíny zahájení, kontroly, splnění, dokončení, prioritu, z kolika % je úkol dokončený, z kterého úkolu vznikl, kdo ho zadal a kdo ho řešil.


Pro práci s úkoly je možno definovat Kategorie úkolů. Úkol může(nemusí) mít přiřazenu max. jednu kategorii. Nejvýše jedna kategorie může být přednastavena. Pokud je některá kategorie přednastavena, při založení nového úkolu je úkol ihned zařazen do této kategorie. Výběr kategorie naleznete v editačním okně úkolu napravo od Předmětu úkolu.


Volby místní nabídky

Pravým tlačítkem v přehledu Úkoly aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje další volby:


Nový úkol ze vzoru

Jednotlivé záznamy úkolů lze pomocí akce Převod úkolu do vzoru označit jako vzor. Systém při akci Nový ze vzoru nabízí právě vzorové úkoly.


Nový úkol z aktuálního úkolu

Jedná se o obdobu volby Kopie záznamu. Nový záznam je automaticky otevřen do formuláře.


Opakované úkoly

Jedná se o úkol, který se periodicky opakuje (jako vzor byly vzaty Opakované úkoly v aplikaci MS Outlook). Zadají se parametry opakování a následně jsou úkoly těchto parametrů vygenerované a zapsané přímo do tabulky úkolů. Při práci s těmito úkoly se je potřeba vždy rozhodnout, zda budeme pracovat s řadou a nebo dílčím úkolem. Jestliže si vybereme práci s dílčím úkolem, který je součástí opakovaného úkolu, tak při změně libovolných údajů úkol z řady vypadává. Jestliže pracujete s celou řadou, vždy při změně údajů jsou vždy všechny stávající úkoly smazány a vždy se vygenerují nové adekvátně nastavenému opakování.


MS Office > Outlook

Tato funkce umožní uložit daný úkol aktivity do evidence úkolů v programu MS Outlook. Po vybrání této volby se daný úkol nejprve uloží v Outlooku a teprve pak systém zobrazí okno Outlooku pro editaci úkolu. Klávesa "ESC" tudíž zavře formulář v Outlooku bez dotazu na uložení.


Sekce Záložka 1-Úkoly.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Úkoly - Firemní aktivity. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka 2-Řešitelský tým.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Úkoly - Firemní aktivity. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka 3-Plnění úkolů.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Úkoly - Firemní aktivity. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka 4-Aktivity.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Úkoly - Firemní aktivity. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka 5-Zboží a služby.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Úkoly - Firemní aktivity. Obsah nemuže být vložen


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export