Helios Easy:Účetní deník - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Účetní deník slouží zejména k pořizování účetních dokladů, které lze rozčlenit a uložit do přehledů podle jednotlivých druhů účetních dokladů., V těchto přehledech si účetní doklady můžete prohlížet, případně je v závislosti na stavu pořízení dokladů můžete opravovat nebo rušit. V účetním deníku jsou zobrazeny i doklady, které jsou pořízeny automatickým účtováním prvotních dokladů z jiných agend nebo které jsou naimportovány z textového souboru ve speciálním formátu.
Z přehledu Účetní deník se tisknou sestavy přehledu účetních dokladů (účetní deník), lze tisknout i formuláře jednotlivých účetních dokladů. Zobrazený přehled Účetní deník si můžete přizpůsobit dle vašich potřeb (viz kapitola Nastav).

Přehled Účetní deník

Přehled Účetní deník otevřete ve stromové struktuře přehledů - zvolíte Účetnictví, Účetní deník. Druh dokladu se vám nabídne podle toho, který máte přednastaven v přehledu Druhů dokladů pomocí volby místní nabídky Přednastavení tohoto druhu dokladu (viz kapitola Číselník druhů účetních dokladů). Pokud druh účetního dokladu nebude přednastaven, nabídne se vám přehled všech Druhů účetních dokladů. Zde vyberete požadovaný druh účetního dokladu a přenesete stiskem tlačítka Výběr druhu účetního dokladu nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>.

V tomto přehledu jsou zobrazeny doklady aktuálního období. Pokud budete chtít zobrazit přehled účetních dokladů jiného období, poklepete na ikonu období ve stavovém řádku, otevře se přehled Období (viz kapitola Období) a poklepáním na řádek přehledu s požadovaným obdobím nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> dané období zaktivujete. Tímto se otevře přehled Účetní deník v daném období.

Přehled Účetní deník


V přehledu Účetní deník vidíte jednotlivé řádky přehledu. Každý řádek přehledu je jeden řádek účetního zápisu (jeden řádek účetního zápisu představuje veškeré účetní údaje - číslo účtu, strana účetního zápisu, částka, datumy, útvar, zakázka, organizace atd.), které se vztahují k jednomu účtu.


Na formuláři pro pořízení účetního dokladu se pořizuje postupně každá strana účetního zápisu – Má dáti a Dal – zvlášť. Pro jednoduchý podvojný zápis, kdy je účtováno na straně Má dáti stejná částka jako na straně Dal, je třeba v programu Helios Easy pořídit dva řádky - pro každou stranu zvlášť.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export