Generování faktury vydané - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Verze z 3. 7. 2015, 13:51; Veronika.porodova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


V přehledu Úkoly lze spustit akci Generuj vydané faktury. Otevře se editor, ve kterém lze změnit parametry budoucí faktury:

  • Datum případu - předvyplněno je dnešní datum
  • DUZP - předvyplněno je dnešní datum
  • Datum vystavení - předvyplněno je dnešní datum
  • Řada dokladu - předvyplněna je řada ze záložky 5-Dodatky z Aktivity
Parametry pro generování faktury

Průběh generování faktur je zobrazen v procesním okně.

Faktury se vygenerují k označeným úkolům, ke kterým existuje dosud nefakturovaný podklad k fakturaci ve stavu "Schváleno k fakturaci". Položky faktur se vygenerují dle vazeb na záložce 6-Fakturace každého úkolu. Z podkladů k fakturaci se převezme množství a částky uvedené v upravených hodnotách, tzn. v polích s přívlastkem k fakturaci.

Pokud je na Aktivitě uvedena jiná měna fakturace, než je měna honoráře a měna zboží a služeb (tzn. měna uvedená v podkladech k fakturaci), pak jsou částky při generování faktury přepočteny na uvedenou měnu fakturace následovně:

  • Pokud je měna podkladu shodná s měnou faktury, částka z podkladu se do faktury převezme
  • Pokud je měna podkladu jiná než měna faktury a jedna z nich je hlavní měna, je částka přepočítána na měnu faktury kurzem dohledaným v kurzovním lístku k datu případu, pokud není takový kurz, převezme se k dané měně nejbližší dohledaný kurz.
  • Pokud je měna podkladu jiná než měna faktury ani jedna z nich není hlavní měna, je částka přepočítána na měnu faktury přes hlavní měnu kurzy dohledanými v kurzovním lístku k datu případu, pokud nejsou takové kurzy, převezmou se k dané měně nejbližší dohledané kurzy.
Příklad Měna expenses USD, měna fakturace EUR, přepočítává se USD -> CZK -> EUR


Faktura je uložena v modulu Fakturace a zároveň je připojena k aktivitě. Zobrazit ji lze:

  • v modulu Fakturace > Faktury vydané
  • v modulu Firemní aktivity u aktivity na záložce 8-Doklady
  • v modulu Firemní aktivity > Podklady k fakturaci > akce z místní nabídky Otevření faktury vydané...
Upozornění V modulu Fakturace jsou doklady nezrealizované a nezaúčtované.Za obsah tohoto článku odpovídá Michal Ťupa, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export