Elektronické dodací listy PDK4

Z Asseco Solutions
Verze z 30. 1. 2012, 14:23; Martin.safranek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Instalace

Instalace se provádí vždy přes menu Helios store.

Obr.1 - Výběr pluginu v Helios store

Počáteční nastavení

Po instalaci je nutné v pluginu nastavit potřebné parametry. Nainstalovaný plugin naleznete v menu "Nástroje přizpůsobení" "Externí akce"

Obr.2 - Zadání základních parametrů v nastavení pluginu

Nastavení cesty pro uložení do souboru

Cesta pro uložení do souboru – Zadává se v parametru akce - viz obrázek 3


Nastavení odchozího emailu

1. Předmět emailu – uvádí se opět do parametru externí akce a odděluje se od předchozího parametru středníkem!

2. Text emailu – uvádí se do poznámky k externí akci - viz obrázek 3

Obr.3 - Nastavení kolonky "Parametr" a textu emailu

Nastavení SMTP serveru

Uvádí se do okna „Technický popis“ na záložce "Popis" takto:

SMTPHost:smtp.asseco.cz

SMTPPort:25

SMTPUserName:usernamepanda

SMTPPassword:Heslo12345


Tip Pokud nebudou údaje na záložce "Popis" vyplněny, předpokládá Helios, že si nepřejete dodací listy odesílat emailem, a pouze je uloží do přednastavené složky.


Upozornění POZOR!

Zde je nutné dodržet pořadí, tedy na prvním místě musí být SMTPHost a až potom SMTPPort atd.

Současně je nutné každý údaj uvést na samostatném řádku.

Vlastní hodnoty - v našem případě „smtp.asseco.cz“ a „25“, je nutné psát hned za dvojtečku bez mezer!

Tato konfigurace je pouze ukázková, tedy vlastní nastavení SMTP serveru a SMTP portu je nutné nastavit podle skutečnosti! (je ale možné, že nastavení SMTP portu bude u stejné, většinou se dává 25).

Pokud se objeví chyba níže uvedeného typu, pak je s největší pravděpodobností problém právě s nastavením SMTP serveru nebo SMTP Portu:

Obr.4 - Chybné nastavení SMTP serveru

Příklad nastavení parametrů této externí akce tedy může vypadat takto:

Obr.5 - Nastavení kolonky "Technický popis" na záložce "2-Popis"

Nastavení emailových adres

Každý email obsahuje vždy dvě adresy - adresu odesilatele a adresu příjemce.

a) Emailová adresa odesílatele – je vždy dohledávána v kontaktech nulté organizace. Musí být přednastavená, jinak bude odeslání ukončeno chybovou hláškou a email nebude odeslán!

b) Emailová adresa příjemce – je vždy dohledávána v kontaktech organizace zadané na výdejce jako Místo určení. Musí být přednastavená, jinak bude odeslání ukončeno chybovou hláškou a email nebude odeslán!

Nastavení dodavatelských kódů zboží

Dodavatelské kódy zboží se musí zadat na každou kartu zboží v menu "Zboží a služby" do kolonky SKP

Nastavení doporučené prodejní ceny

Doporučená prodejní cena - jako povinný údaj každé položky v dodacím listu se musí zadávat ke každému zboží do cenové úrovně 9.

V menu "Zboží a služby" - "Názvy nabídkových cen" je nutné založit novou cenovou úroveň - s číslem 9

Následně je nutné každému zboží, které se má objevit v elektronickém dodacím listě, přiřadit v této cenové úrovní doporučenou prodejní cenu.

Obsluha pluginu

POZOR! Plugin neodesílá EDL automaticky - k vytvoření souboru a případnému odeslání emailem dochází VŽDY na podnět obsluhy.

Vytvoření souboru / odeslání emailu

Soubor lze vygenerovat a případně nechat automaticky odeslat na emailovou adresu příjemce přímo v přehledu výdejek - na konkrétní výdejce přes pravé tlačítko myši volbou "* Export DL" a "Export ve formátu PDK4" viz obrázek 6.

Obr.6 - Generování EDL

Přehled emailem odeslaných dodacích listů

Přehled odeslané pošty je dostupný ze stejného místa jako samotná externí akce na export EDL. Do přehledu je doplněna definovaná vazba do číselníku organizací - Je tedy možné zobrazit informace o adrese odběratele viz obrázek 7.

Obr.7 - Kontrola odeslané pošty

Popis formátu dodacího listu PDK4

Název souboru obsahuje název vlastní organizace, číslo dodacího listu s příponou *.DOD

Formát souboru je textové CSV, kdy oddělovačem je znak |

Struktura souboru vždy odpovídá jednomu dodacímu listu (výdejce) v Heliosu (jedna hlavička a položky)

První řádek souboru je vždy hlavička, další řádky obsahují inforamce o položkách (co řádek to položka)

Pole označené jako nepovinné není nutné uvádět.


HLAVIČKA :

Pole Název formát popis povinné Kde v Heliosu
1 Číslo verze (1) Číslo verze formátu dodacího listu povinné Vždy číslo 4
2 Kód dodavatele (16) Kód dodavatele povinné IČO dodavatele (vlastní org.)
3 Číslo objednávky u dodavatele (12) Převzato z objednávky povinné Pokud je vyplněno, přenáší se číslo objednávky, jinak se přenáší číslo dodacího listu
4 Číslo dodacího listu (12) Číslo dodacího listu dodavatele povinné Číslo dodacího listu
5 Datum (8) Datum povinné Datum dodacího listu
6 IČO (8) IČO odběratele povinné IČO organizace odběratele
7 Počet položek dodacího listu (8) Počet řádků zboží povinné počet položek na dodacím listu
8 Celková cena s DPH (10,2) Celková cena s DPH povinné celková cena s DPH
9 Celková cena bez DPH (10,2) Celková cena bez DPH povinné Celková cena bez DPH
10 Základ snížené sazby DPH (10,2) Základ snížené sazby DPH povinné Základ snížené sazby DPH
11 Čáska ve snížené sazbě včetně DPH (10,2) Čáska ve snížené sazbě včetně DPH povinné Čáska ve snížené sazbě včetně DPH
12 Základ základní sazby DPH (10,2) Základ základní sazby DPH povinné Základ základní sazby DPH
13 Čáska v základní sazbě včetně DPH (10,2) Čáska v základní sazbě včetně DPH povinné Čáska v základní sazbě včetně DPH
14 Požadované datum dodání (6) Termín dodávky povinné Termín dodávky


POLOŽKY :

Pole Název formát popis povinné Kde v Heliosu
1 Kód zboží (16) Kód zboží PDK povinné SKP z karty ve zboží a služby
2 Množství (12,2) Dodané množství povinné množství v měrné jednotce
3 Cena výrobce (12,2) Cena za MJ (povinné u regulovaných přípravků) nepřenáší se
4 Nákupní cena bez DPH (12,2) Nákupní cena bez DPH povinné cena z položky dodacího listu
5 Nákupní cena s DPH (12,2) Nákupní cena s DPH povinné cena z položky dodacího listu
6 DPH v procentech (4,1) DPH v procentech povinné sazba DPH z položky
7 Prodejní cena (12,2) Doporučená prodejní cena povinné cena z cenové úrovně 9
8 Šarže (20) Šarže nepovinné pokud je šarže přenáší se číslo šarže
9 Exspirace (8) Exspirace nepovinné pokud je šarže přenáší se exspirace
10 Kód APA (7) Kód APA podmíněně povinné nepřenáší se
11 Název (50) Název nepovinné Přenáší se Název1 ze zboží a služby
12 Čárový kód (16) Čárový kód nepovinné Pokud je, přenáší se čár. kód, jinak SKP ze zboží a služby


Příklad textového souboru

Příklad textového souboru
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export