EET - Poradna (CZ)

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Certifikáty)
m (Certifikáty)
Řádka 215: Řádka 215:
 
Při současném zadání certifikátů na více úrovních se uplatňují certifikáty v uvedeném pořadí. Pokladním zařízením je konkrétní řada účtenek, pokladních dokladů nebo faktur v Helios Orange.
 
Při současném zadání certifikátů na více úrovních se uplatňují certifikáty v uvedeném pořadí. Pokladním zařízením je konkrétní řada účtenek, pokladních dokladů nebo faktur v Helios Orange.
  
{{Tip|U přímého zastoupení, kdy je DIČ zastupovaného subjektu zadáno na příslušných provozovnách, je nutné nainstalovat podpisové certifikáty vydané na DIČ zastupovaného subjektu. V tomto případě se při hledání odpovídajícího certifikátu pro daného uživatele a pokladní zařízení přirozeně ignorují certifikáty nastavené v lokálních uživatelských a v globálních konstantách. Tyto úrovně jsou určené výhradně pro certifikáty naší organizace}}
+
{{Tip|U přímého zastoupení, kdy je DIČ zastupovaného subjektu zadáno na příslušných provozovnách, je nutné nainstalovat podpisové certifikáty vydané na DIČ zastupovaného subjektu. V tomto případě se při hledání odpovídajícího certifikátu pro daného uživatele a pokladní zařízení přirozeně ignorují certifikáty nastavené v lokálních uživatelských a v globálních konstantách. Tyto úrovně jsou určené výhradně pro certifikáty naší organizace.}}
  
 
===Pokladní prodej===
 
===Pokladní prodej===

Verze z 18. 10. 2016, 21:04

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Evidence tržeb obecně

Legislativa

Evidenci tržeb upravuje:

 • zákon č. 112/2016 Sb. - zákon o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016
 • zákon č. 113/2016 Sb. - doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, mj. snížení sazby DPH pro stravovací služby
 • vyhláška č. 269/2016 Sb. - vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
 • Metodický pokyn GFŘ k aplikaci zákona o evidenci tržeb http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf
Tip Podrobné informace k legislativě a další užitečné informace k evidenci tržeb najdete na stránkách http://www.etrzby.cz

Kdo a kdy

Povinnost evidence tržeb je rozložena do 4 fází:

 • stravovací a ubytovací služby - od 1.12.2016
 • maloobchod a velkoobchod - od 1.3.2017
 • ostatní činnosti, které nejsou uvedeny v ostatních bodech - od 1.3.2018
 • vybraná řemesla a výrobní činnost - od 1.6.2018

Podrobně opět na stránkách etrzby.cz zde:
http://www.etrzby.cz/cs/kdo-co-a-kdy
http://www.etrzby.cz/cs/kdo-a-jake-trzby-eviduje

Pokud má poplatník pochybnost, zda platba je evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, má možnost požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.

Režimy EET

Běžný způsob (online)

 • Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
 • Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním fiskálním identifikačním kódem (FIK)
 • Podnikatel vystaví účtenku včetně FIK, kterou předá zákazníkovi.

Zjednodušený režim (offline)

Ve zjednodušeném režimu lze evidovat tržby stanové zákonem, vládním nařízením a tržby, které povolil evidovat ve zjednodušeném režimu správce daně. Pokud podnikatel nebude objektivně schopen zajistit odpovídající internetové připojení, požádá o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Na základě udělené výjimky dojde k užívání zjednodušeného režimu.

Upozornění Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího podání
 • Podnikatel vystaví účtenku bez FIK, účtenka místo něj obsahuje podpisový kód poplatníka (PKP) a uloží datovou zprávu o tržbě do paměti zařízení
 • Do pěti pracovních dnů zajistí podnikatel odeslání datových zpráv o tržbách do systému Finanční správy
 • Finanční správa ze systému zašle potvrzení k přijatým datovým zprávám

Výpadek spojení

 • Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě, ale nepodaří se navázat spojení, ze systému Finanční správy není zasláno potvrzení o přijetí s FIK
 • Podnikatel vystaví zákazníkovi účtenku bez FIK, účtenka místo něj obsahuje opět PKP
 • Jakmile dojde k obnově spojení, odešle podnikatel datovou zprávu o transakci (nejpozději do 48 hodin)
 • Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem FIK, který se však již na účtenky ani při pozdějším tisku nedostane (tiskne se stále PKP)

Co je třeba zajistit

Ověřit povinnost evidovat tržby

Je třeba ověřit, zda se jedná o evidované tržby, od jakého data je povinná evidence a zda se budou evidovat běžným způsobem nebo ve zjednodušeném režimu.

Dobrovolně je možné evidovat i tržby, které evidenci nepodléhají, např. s předstihem nebo včetně části tržeb, která evidenci nepodléhá.

Zaregistrovat se k EET

Podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které umožní přihlášení na portál EPO. Zde zaeviduje své provozovny a vygeneruje podpisový/é certifikát/y, který/é bude používat pro komunikaci s portálem. Počet certifikátů není omezen, je na podnikateli, zda bude používat jeden nebo více certifikátů. Platnost certifikátu je 3 roky.

Tip O autentizační údaje je možné žádat od 1. 9. 2016.

Žádat je možné elektronicky na Daňovém portálu nebo osobně na libovolném finančním úřadě, podrobný popis najdete na stránkách etrzby.cz http://www.etrzby.cz/cs/novinky_od-zari-podnikatele-zahaji-prvni-kroky-k-evidenci-trzeb

Získané autentizační údaje slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, ve které se evidují provozovny a spravují certifikáty. http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/webova_aplikace_eet.pdf

Pořídit technické vybavení

Technické řešení vyžaduje:

 • zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém) se serverem MF
 • připojení na internet v okamžiku přijetí platby (v online režimu)
 • zařízení, které vystaví zákazníkovi účtenku (tiskárna)

Umístit informační nápis dle § 25 zákona o evidenci tržeb

Podle § 25 zákona o evidenci tržeb je poplatník povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci.

V případě běžného (online) způsobu se jedná o text:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V případě zjednodušeného (offline) režimu se jedná o text:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

Nejpozději ke stanovenému datu zahájit evidenci tržeb

Evidence tržeb v HELIOS Orange

Upozornění Pro evidenci údajů souvisejících s EET je třeba mít nainstalovanou verzi HELIOS Orange, která bude k dispozici na konci října 2016
Upozornění Vlastní komunikaci se serverem finanční správy v Helios Orange řeší nový rozšiřující modul Komunikátor EET. Modul musí být součástí vaší licence HELIOS Orange, je třeba ho stáhnout z HELIOS Store (záložka Kompletní seznam) a nainstalovat. Pokud modul nemáte, obraťte se na Vašeho obchodního garanta Asseco Solutions, resp. dodavatele systému HELIOS Orange.
Upozornění Evidence tržeb je řešena v modulech Pokladní prodej na účtenkách, Pokladna na pokladních dokladech a Fakturace na úhradách faktur.
JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Před spuštěním ostré evidence je třeba udělat následující kroky, které jsou podrobně popsány v dalších kapitolách:

 • Zapnout Přípravný režim EET a nastavit konstanty
 • Nainstalovat certifikáty
 • Zadat údaje o zaregistrovaných provozovnách
 • Nastavit kmenové, resp. skladové karty (přehled Zboží a služby, resp. Stav skladu) a řady dokladů
 • U kmenových karet na stravovací služby nastavit od 1.12.2016 první sníženou sazbu DPH
 • Otestovat komunikaci v tzv. Ověřovacím režimu
 • Prověřit/upravit tiskové formuláře v tzv. Ověřovacím režimu (místo FIK se tiskne PKP)
 • Po úspěšném zvládnutí těchto kroků lze nastavit EET zapnuto a zahájit registraci naostro od data, od kterého podléháte elektronické evidenci tržeb

Konstanty

Možnosti, Konfigurace/správa systému, v části Firemní konstanty je nová volba EET

Používat elektronickou evidenci tržeb

 • Vypnuto - vše k EET je skryto, EET se nepoužívá
 • Přípravný režim - lze zadávat údaje v číselníkách (EET provozovny, Zboží a služby, Stav skladu, Řady dokladů), nevznikají záznamy o tržbách EET, nedochází ke komunikaci
 • EET Test – při zadávání dokladů se respektují nastavení pro EET, generuje se záznam tržby a podle nastavení na provozovně se buď hned komunikuje (běžný režim), nebo nekomunikuje (zjednodušený režim), a to v ostrém nebo ověřovacím režimu. V ostrém režimu je povolena pouze komunikace s testovacím serverem.
 • EET zapnuto - při změně se automaticky zruší Ověřovací režim, nastaví příznak Odesílat na produkční prostředí a příznaky nejdou změnit. Jedině při tomto nastavení konstanty se tržby podléhající EET registrují naostro na serveru Finanční správy.
Tip V období 1 měsíc před zahájením ostrého provozu, tj. od 1.11.2016 do 30.11.2016, lze odesílat pro účely testování zprávy i v režimu EET zapnuto (tj. v ostrém režimu na produkční /ostrý/ server finanční správy). Finanční správa nebude k těmto zprávám přihlížet.


Ověřovací režim

Pokud je zatrženo, probíhá komunikace se serverem v tzv. ověřovacím, nikoliv ostrém režimu. V ověřovacím režimu se nevrací FIK.

Tip Ověřovací režim doporučujeme použít pro otestování funkčnosti komunikace před prvním ostrým podáním.

Odesílat na produkční prostředí

Určuje, zda komunikace probíhá s testovacím serverem (nezatrženo) nebo s ostrým serverem Finanční správy.

Název zařízení pro EET

Použije se pro generování označení pokladního zařízení - povinný údaj v datové zprávě pro odeslání evidované tržby. Názvy jsou přednastaveny, lze je změnit.

Číselníky pro EET

Číselník organizací

Ve firmě s číslem 0 (vlastní firma) musí být vyplněno DIČ poplatníka v poli DIČ (nezaměňovat s polem DIČ DPH, které je pro účely DPH).

EET Provozovny

Pomocné číselníky, EET, EET Provozovny. Zadáváte údaje o zaregistrovaných provozovnách. V případě přestěhování provozovny je nutné zažádat o novou registraci.

Režim provozovny

Nastavujete, zda se jedná o běžný nebo zjednodušený režim.

Doba odezvy

Maximální doba v sekundách, po kterou se čeká s tiskem na přidělení kódu FIK. Podle zákona č. 112/2016 Sb. se jedná o dobu delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem k druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti. V Helios Orange je tato doba přednastavena na 2,5 sekundy, lze upravit.

Timeout

Maximální doba v sekundách, po kterou se čeká na odpověď ze serveru MF. Tato doba musí být delší než doba odezvy. V Helios Orange je tato doba přednastavena na 5 sekund, lze upravit.

Na záložce 2 - Certifikáty nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET, podrobně viz kap. Certifikáty

Zboží a služby

V kartě Zboží a služby, na záložce 3 - Dodatky, jsou v části [4] Elektronická evidence tržeb pole Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka. Obě pole můžete nastavit i pomocí hromadných změn (akce Hromadné změny v přehledu Zboží a služby). Atributy se přenášejí na doklady, kde je možné je změnit.

Druh EET

Vybíráte z možností

 • Vyjmuto z evidence EET
 • Standardní
 • Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz § 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb
 • Cestovní služba - dtto
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto

DIČ pověřujícího poplatníka

Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle § 9 zákona o evidenci tržeb.

Sazba DPH

Od 1.12.2016 dochází ke změně sazby DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb s výjimkou prodeje alkoholických nápojů a cigaret.

To znamená, že ve Zboží a služby je nutné u karet, kterých se to týká, ukončit k 30.11.2016 platnost základní sazby DPH a od 1.12.2016 nastavit platnost první snížené sazby.

Stav skladu

V přehledu Stav skladu jsou v editoru na záložce 1 - Stav skladu v části [5] Elektronická evidence tržeb stejná pole pro EET jako ve Zboží a služby, tj. Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka. Obě pole můžete nastavit i pomocí hromadných změn (akce Hromadné změny v přehledu Stav skladu). V případě, že jsou pole vyplněna jinak než Dle kmenové karty, má nastavení ve Stavu skladu přednost před nastavením ve Zboží a služby. Atributy se přenášejí na doklady, kde je možné je změnit.

Certifikáty

Evidované tržby musí být pro komunikaci se serverem MF opatřeny podpisovým certifikátem. Podpisový/é certifikát/y si podnikatel vygeneruje v rámci registrace k EET na Daňovém portálu Finanční správy. Certifikáty je třeba nainstalovat na všechny stanice, ze kterých bude probíhat komunikace se serverem MF. Platnost certifikátů jsou 3 roky.

Při instalaci certifikátu vybíráte umístění úložiště

 • Aktuální uživatel (CURRENT_USER) - varianta, kdy jednotliví uživatelé, kteří se přihlašují k danému počítači, podepisují svými uživatelskými certifikáty. V HELIOS Orange se nastavuje v konstantách a na řadách dokladů do pole Uživatelský certifikát. Při přihlášení jiného uživatele do systému jsou certifikáty jiných uživatelů nedostupné.
 • Místní počítač (LOCAL_MACHINE) - varianta, kdy všichni uživatelé, kteří se přihlašují k danému počítači, podepisují stejným certifikátem. V HELIOS Orange se nastavuje do pole Firemní certifikát

V okně pro výběr úložiště vyberte úložiště ručně, zvolte Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti, a vyberte úložiště Osobní.

Upozornění Při instalaci certifikátu musí být zaškrtnuto pole Označit tento klíč jako exportovatelný (později bude možné klíč zálohovat nebo přenést)

Součástí instalace podpisových certifikátů je i instalace kořenového certifikátu. Pokud bude používat certifikát na jedné stanici více uživatelů se svými osobními podpisovými certifikáty, doporučujeme instalovat kořenový certifikát do umístění uložiště Místní počítač. Kořenový certifikát je třeba nainstalovat vždy do uložiště Důvěryhodné kořenové certifikační autority. Jedná se o certifikát cacert-produkcni.cer, sériové číslo 00 be 3a b0 13, vystavitel EET CA 1, Česká Republika – Generální finanční ředitelství, platnost od 31.8.2016 do 31.8.2022.


Certifikáty je možno v Helios Orange přiřadit na těchto úrovních:

 1. Na pokladním zařízení - uživatelský certifikát. Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pro každého uživatele a pokladní zařízení jeden certifikát. Jednoznačně se prokazuje pokladní zařízení i uživatel.
 2. Na provozovně - uživatelský certifikát. Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pro každého uživatele a provozovnu jeden certifikát, bez ohledu na pokladní zařízení. Jednoznačně se prokazuje provozovna i uživatel.
 3. V uživatelských konstantách - lokální, uživatelské konstanty, El. podpis, EET (uživatelský certifikát). Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pro každého uživatele jeden certifikát, bez ohledu na provozovnu a pokladní zařízení. Jednoznačně se prokazuje uživatel.
 4. Na pokladním zařízení - firemní certifikát. Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pouze jeden certifikát pro pokladní zařízení, bez ohledu na uživatele. Jednoznačně se prokazuje pokladní zařízení.
 5. Na provozovně - firemní certifikát. Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pouze jeden certifikát pro provozovnu, bez ohledu na pokladní zařízení a uživatele. Jednoznačně se prokazuje provozovna.
 6. V globálních konstantách, EET (firemní certifikát). Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pouze jeden certifikát, bez ohledu na provozovnu, pokladní zařízení a uživatele.

Při současném zadání certifikátů na více úrovních se uplatňují certifikáty v uvedeném pořadí. Pokladním zařízením je konkrétní řada účtenek, pokladních dokladů nebo faktur v Helios Orange.

Tip U přímého zastoupení, kdy je DIČ zastupovaného subjektu zadáno na příslušných provozovnách, je nutné nainstalovat podpisové certifikáty vydané na DIČ zastupovaného subjektu. V tomto případě se při hledání odpovídajícího certifikátu pro daného uživatele a pokladní zařízení přirozeně ignorují certifikáty nastavené v lokálních uživatelských a v globálních konstantách. Tyto úrovně jsou určené výhradně pro certifikáty naší organizace.

Pokladní prodej

Řady účtenek

Na záložce 6-Elektronická evidence tržeb v editoru řad účtenek zadáváte údaje týkající se EET, které se přednastaví na nových účtenkách v dané řadě

Stav EET

 • Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim
 • Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb
 • Ne

Číslo provozovny

Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven

Dále nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET, podrobně viz kap. Certifikáty

Účtenky

Na hlavičce účtenky (záložka 2-Dodatky) se přednastaví Stav EET podle nastavení na řadě účtenek. Na účtence lze změnit.

Upozornění Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na účtence Stav EET na Ne a nelze ho změnit

Registrace tržby

Běžný režim

 • V okamžiku uložení úhrady účtenky, která obsahuje evidovanou tržbu, se vypočte bezpečnostní kód poplatníka (BKP) a podpisový kód poplatníka (PKP).
 • Do přehledu Pomocné číselníky, EET se uloží záznam o provedené žádosti o registraci tržby
 • Odešle se zpráva ve formátu XML na server MF

Dále nastává jedna z možností: úspěšná registrace, neúspěšná registrace s odpovědí, neúspěšná registrace bez odpovědi

Úspěšná registrace

 • Server MF provede kontrolu, pokud je OK, zaregistruje tržbu, vygeneruje fiskální identifikační kód (FIK) a pošle zprávu s FIK zpět
 • HELIOS Orange FIK uloží, tržba je zaregistrovaná
 • Vytiskne se účtenka s BKP a FIK

Neúspěšná registrace s odpovědí

 • Server MF provede kontrolu, pokud je v XML formální chyba, server tuto tržbu nepřijme. Odešle zpět zprávu s chybovým kódem
 • HELIOS Orange přijme zprávu bez FIK a uloží chybový kód do přehledu Pomocné číselníky, EET - Chyby
 • Vytiskne se účtenka s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná
 • Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat

Neúspěšná registrace bez odpovědi

 • HELIOS Orange do stanovené doby neobdrží odpověď od serveru MF
 • Vytiskne se účtenka s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná
 • Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat

Zjednodušený režim

Při uložení úhrady účtenky komunikace neprobíhá, účtenka se tiskne s BKP a PKP.

Tip V případě neúspěšné registrace tržby a v případě zjednodušeného režimu je třeba doklady zaslat dodatečně. Tyto doklady vyfiltrujete podle sloupce EET-O.K. Doklady, které nemají sloupec zatržený, je třeba znovu odeslat. Doklady, které byly úspěšně zaregistrovány a doklady, které nepodléhají EET, mají sloupec zatržený.

Dodatečné zaslání provedete jednou ze dvou akcí, které najdete v přehledu Pokladní prodej, Účtenky a v přehledu Pomocné číselníky, EET:

 • Opakované zaslání
 • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní

Storno evidované tržby

Když provádíte storno účtenky volbou Storno prodejky nebo Vratka, přebírá se na storno doklad pole Stav EET ze stornované účtenky. Pokud tedy byla původní účtenka evidovanou tržbou, nemusíte nic nastavovat. Storno bude mít také nastaveno, že se jedná o evidovanou tržbu, a po uložení bude odesláno (resp. je třeba ho odeslat, pokud se jedná o zjednodušený režim).

V případě Finanční vratky je třeba ručně ohlídat a nastavit, jestli se jedná o evidovanou tržbu nebo ne.

Pokladna

Číselník pokladen

V editoru číselníku pokladen zadáváte na záložce 6 - Elektronická evidence tržeb údaje týkající se EET, které se přednastaví na nových příjmových pokladních dokladech dané pokladny

Stav EET

 • Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim, pro příjmové doklady a zápornou/mínusovou kopii
 • Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb
 • Ne

Číslo provozovny

Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven

Dále nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET, podrobně viz kap. Certifikáty

Údaje přednastavené v číselníku pokladen se přenášejí na pokladní doklady, kde je možné je změnit.

Pokladní doklady

Na hlavičce pokladního dokladu se přednastaví Stav EET podle nastavení v číselníku pokladen. Na pokladním dokladu lze změnit.

Upozornění Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na pokladním dokladu Stav EET na Ne a nelze ho změnit

Na hlavičce a na položkách pokladního dokladu jsou nová pole:

Druh EET

Vybíráte z možností

 • Vyjmuto z evidence EET
 • Standardní
 • Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz § 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb
 • Cestovní služba - dtto
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto

DIČ pověřujícího poplatníka

Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle § 9 zákona o evidenci tržeb.

Tip V editoru pokladního dokladu je nové tlačítko OK-EET, které uloží doklad a vyvolá komunikaci se serverem MF, resp. doklad se uloží pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu.
Upozornění Pokladní doklad, který byl zaevidován do EET, nelze opravit ani smazat. Je třeba ho stronovat zápornou/mínusovou kopií

Registrace tržby

Popis vlastní registrace je uveden výše v podkapitole Registrace tržby kapitoly Pokladní prodej.

Storno evidované tržby

Pokud potřebujete provést storno evidované tržby, je třeba použít v přehledu Pokladní doklady volbu Kopie, Záporná/Mínusová kopie. Na kopii se přebere pole Stav EET z pokladního dokladu. Pokud tedy byl původní doklad evidovanou tržbou, nemusíte nic nastavovat. Záporná/Mínusová kopie bude mít také nastaveno, že se jedná o evidovanou tržbu, a bude odeslána (resp. je třeba jí odeslat, pokud se jedná o zjednodušený režim).

Fakturace

Řady faktur

V editoru řad faktur zadáváte na záložce 3 - Přednabízení údaje týkající se EET, které se přednastaví na fakturách dané řady

Stav EET

 • Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim
 • Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb
 • Ne

Číslo provozovny

Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven

Dále nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET, podrobně viz kap. Certifikáty

Údaje přednastavené na řadě se přenášejí na faktury, kde je možné je změnit.

Faktury

Na hlavičce faktury se přednastaví Stav EET podle nastavení na řadě faktur a lze ho změnit.

Upozornění Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na faktuře.

Na položkách faktury jsou nová pole:

Druh EET

Vybíráte z možností

 • Vyjmuto z evidence EET
 • Standardní
 • Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz § 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb
 • Cestovní služba - dtto
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto

DIČ pověřujícího poplatníka

Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle § 9 zákona o evidenci tržeb.

Upozornění V případě, že evidovanou tržbou je záloha, je nově nutné na zálohové faktuře vyčíslit základ DPH a DPH, protože to jsou povinné údaje v odesílané zprávě na server MF. Na zálohových fakturách, které jsou evidovanou tržbou, je tedy nutné uvádět sazbu DPH.

Registrace tržby

Tip Pokud je faktura hrazena příjmovým pokladním dokladem, proběhne registrace tržby odesláním příjmového pokladního dokladu.

Pokud nepoužíváte modul Pokladna, je třeba k faktuře zadat ruční úhradu volbou Úhrady, Nový nebo Úhrady, Dorovnání úhrad. Uložení úhrady vyvolá komunikaci se serverem MF, resp. doklad se uloží pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu.

Popis vlastní registrace je uveden výše v podkapitole Registrace tržby kapitoly Pokladní prodej.

Tiskové formuláře

Distribuční tiskové formuláře pro EET

Pokladní prodej

V Pokladním prodeji jsou pro EET upraveny distribuční formuláře s následujícími systémovými čísly a názvy:

 • -64 Doklad
 • -63 Účtenka 108 mm
 • -60 Účtenka 60 mm
 • -61 Účtenka 70 mm
 • -62 Účtenka 80 mm

Údaje o distribučních formulářích modulů Pokladna a Fakturace budou doplněny.

Zákaznické formuláře

Upozornění Jestliže používáte tiskové formuláře, které byly upravovány na míru pro vaší firmu, nebo distribuční formuláře, které nejsou uvedeny v seznamu v předchozí kapitole, je třeba do nich potřebné údaje pro EET doplnit. V případě, že si formuláře nevytváříte vlastními silami, objednejte úpravu včas u svého dodavatele HELIOS Orange.

Pomocné číselníky - Přehledy EET

EET

Přehled všech vygenerovaných tržeb. Nad přehledem je k dispozici akce Opakované zaslání, která zkusí odeslat označené neregistrované tržby. Akce Opakované zaslání hromadně – všechny nevalidní zkusí odeslat všechny nevalidní, které jsou v tabulce tržeb.

EET komunikace

Přehled odchozích a příchozích zpráv, k nimž došlo při pokusech o úspěšnou/neúspěšnou registraci tržeb.

EET Chyby

Přehled všech vrácených chyb z jednotlivých pokusů o registraci tržeb

Použité zkratky

 • EET - elektronická evidence tržeb
 • GFŘ - Generální finanční ředitelství
 • MF - Ministerstvo financí
 • PKP - podpisový kód poplatníka - je elektronickým podpisem z vybraných údajů datové zprávy evidované tržby, je generovaný pokladním zařízením poplatníka
 • BKP - bezpečnostní kód poplatníka - je otisk neboli hash kódu PKP, je generovaný pokladním zařízením poplatníka
 • FIK - fiskální identifikační kód - unikátní kód zaslaný poplatníkovi ve zprávě o přijetí evidované tržby serverem MF
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export