Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Dodatečné související náklady - Účtování - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Doklad dodatečných souvisejících nákladů lze zaúčtovat do účetního deníku. Zaúčtování probíhá ve dvou krocích. Nejprve se provádí příprava účtování, která na základě zadaných kontací připraví k jednotlivým položkám údaje pro zaúčtování. V okamžiku, kdy jsou všechny položky dokladu připraveny k zaúčtování, je možné doklad zaúčtovat do účetního deníku.

Příprava účtování

Volbou místní nabídky Účtování, Příprava účtování provádíte přípravu k zaúčtování dokladu dodatečných souvisejících nákladů. Bez provedení přípravy nelze doklad zaúčtovat. Volbu lze spustit nad označenými doklady. Program prochází jednotlivé pohyby označených dokladů, které dosud nemají nastaven příznak Připraveno pro účtování. Pohybům, pro které se podaří vytvořit účetní řádky, se nastaví příznak Připraveno pro účtování.


Na záložce 2-Hlavička dokladu dodatečných souvisejících nákladů lze zadat skupinu kontací. Příprava účtování probíhá na základě této skupiny kontací. Pokud není skupina kontací na hlavičce dokladu vyplněna nebo pokud skupina neobsahuje kontaci pro některý druh pohybu zboží (příjem, storno příjmu, výdej), převezme se kontace z dokladu, ze kterého byla vybrána položka na doklad dodatečných souvisejících nákladů. Podrobná pravidla pro přípravu účtování:

  • Načte se skupina kontací z dokladu DSN
  • Prochází se pohyby DSN a dohledává se kontace ze skupiny dle druhu pohybu a řady dokladů
  • Jestliže není nalezena kontace dle předchozího bodu, dohledává se kontace ze skupiny jen dle druhu pohybu.
  • Jestliže není nalezena kontace dle předchozího bodu nebo nemá nalezená kontace ze skupiny kontací řádky, přebírá se kontace z dokladu zboží, na který byly rozpuštěny DSN
  • Není-li kontace zadána ani na dokladu zboží, daný pohyb DSN se přeskočí
  • Jestliže nalezená kontace nemá řádky, je zobrazena hláška Kontace neobsahuje řádky

Výsledek přípravy zaúčtování si můžete zobrazit tak, že na dokladu dodatečných souvisejících nákladů dáte volbu Oprava, na záložce 4-Pohyby zboží dáte na příslušném řádku Oprava. Zde vidíte na záložce 2-Účtování připravené údaje pro zaúčtování. Připravené údaje zde lze volbou Oprava opravovat, volbou Nový lze ručně zadávat další řádky. To umožňuje provádět přípravu účtování i ručně. Pokud budete údaje pro zaúčtování připravovat ručně, nezapomeňte na pohybu dokladu dodatečných souvisejících nákladů, záložka 1-Související náklady, zaškrtnout pole Připraveno pro účtování.

Účtování

Volbou místní nabídky Účtování, Účtování účtujete doklad dodatečných souvisejících nákladů do účetnictví. Zaúčtovat lze pouze takový doklad, jehož všechny položky jsou připraveny pro účtování, tj. mají zaškrtnuto pole Připraveno pro účtování, viz obr. výše.

Údaje pro účtování se berou ze záložky 2-Účtování jednotlivých pohybů dokladu dodatečných souvisejících nákladů.

Upozornění Datum případu do účetnictví se bere z Data případu dokladu DSN, nikoliv z data realizace, jako je tomu při účtování pohybových dokladů modulu Oběh zboží.


Pohled do účetnictví

Volba Účtování, Pohled do účetnictví zobrazí účetní doklad vzniklý zaúčtováním dokladu dodatečných souvisejících nákladů do účetního.

Zrušení přípravy účtování

Akce provede vymazání přípravy účtování jednotlivých pohybů a odstraní příznak Připraveno pro zaúčtování pro vybrané doklady.

Odúčtování dokladu

Zaúčtovaný doklad lze v případě nutnosti odúčtovat.

Zrušení příznaku účtování

Zruší příznak, že byl doklad zaúčtován. Použije se v případě, že potřebujete znovu zaúčtovat doklad, který byl dříve zaúčtován do .txt souboru.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export