Došlé objednávky - Zajištění - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Pro došlé objednávky máte možnost sledovat, jak jsou jednotlivé položky vykryty. Slouží k tomu přehled Stav skladu, Zajištění došlé objednávky. Sledují se pouze položky těch objednávek, které jsou ve stavu V řešení.

Přehled si můžete uzpůsobit pomocí funkce Nastav, např. doplnit o požadované datum dodání, slevu na zboží apod.

Místní nabídka přehledu Zajištění došlé objednávky obsahuje volby:

Oprava

Otevře editor - detail způsobu zajištění.
Zde je možné změnit typ zajištění (vydanou objednávkou), požadované datum dodání, množství v MJ zajištění a JC bez DPH a organizaci. Organizaci lze vybírat z Dodavatelů zboží (alternativní dodavatelé na kmenové kartě zboží).

Upozornění Dle organizace se aktualizuje nákupní cena. Tzn. je třeba nejdříve vybrat dodavatele a teprve poté doplnit/změnit nákupní cenu. V opačném případě dojde ke smazání nákupní ceny.

Významné atributy

Příprava zajištění - pokud je kmenová karta označena jako dílec, nastaví se atribut na hodnotu Plánem výroby, jinak je výchozí hodnota Vydanou objednávkou, plán výroby lze v editaci změnit na Vydanou objednávku
Množství - množství na dokladu
Množství k řešení - množství, které není nijak zajištěno a je nutné vyřešit
Kryté včas - pokud datumy či termíny na vydané objednávce jsou menší než požadované datum dodání na zajištění došlé objednávky, je toto množství kryté včas
Množství kryté pozdě - analogicky obráceně vyhodnocená podmínka atributu Kryté včas
Požadované datum dodání - Termín dodání z došlé objednávky. Datum je dohledáno v tomto pořadí:

  • Potvrzené datum dodání z položky dokladu
  • není-li vyplněno, tak Požadované datum dodání z položky dokladu
  • není-li vyplněno, tak Termín dodávky z hlavičky dokladu

Detail zajištění došlé objednávky

Tato volba zobrazí dílčí způsoby zajištění pro označené záznamy. Vidíte, jakými doklady je položka došlé objednávky vykryta. Můžete si zobrazit související vydané objednávky a příjemky.
viz Detail zajištění došlé objednávky

Příjmy

Při vystavování příjemky máte možnost příjemku spárovat s došlou objednávkou. Na záložce 3-Položky v příjemce vyberte volbu místní nabídky. Zde přes Nový můžete položku příjemky spárovat s došlou objednávkou podle párovacího znaku, tj. řady a pořadového čísla došlé objednávky.

Generuj zajištění

Podle druhu označených řádků (vydaná objednávka / plán výroby) se v nově otevřeném editoru zpřístupní pole pro změnu data případu a řady dokladů.
Obvykle je třeba řadu dokladů objednávek vybrat z návazného přehledu - druhy dokladů oběhu zboží.
Obdobně je třeba vybrat řadu výrobních plánů z návazného přehledu - řady výrobních plánů.
Po potvrzení se vygenerují příslušné doklady - vydaná objednávka a/nebo výrobní plán na zadané množství.

Tip Vygenerovaný doklad lze ihned zobrazit zmáčknutím tlačítka doklad v procesním okně.

Došlá objednávka

Zobrazí příslušnou došlou objednávku.

Vydané objednávky

Zobrazí související vydanou(é) objednávku(-y).

Zajištění stavem jiného skladu

Tato volba zobrazí editor, kde můžete vybrat jinou položku, která nahradí aktuální položku v došlé objednávce. Zároveň je zde také možné změnit sklad, ze kterého se bude položka Došlé objednávky vykrývat.

Aktualizace zajištění stavem skladu

Potvrzením této volby dojde k aktualizaci údajů o zajištění. Údaje pro aktualizaci se načítají ze všech souvisejících dokladů a ze stavu skladu.

Zablokuj zboží zajištěné stavem skladu

Potvrzením této volby dojde k blokování zásoby na stavu skladu pro tuto položku objednávky

Odblokuj

Tato volba odblokuje blokovanou zásobu a umožní ji vydat jiným dokladem.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jindřich Gloser, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export