Důležité:


Colné prípady (SK) - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2013

Novinka Archivace zpráv - přidána podpora archivace pluginových zpráv - komunikace s celní správou SK.Verze 2.0.2013.0900 ze dne 04.10.2013

Novinka Úprava výpočtu cla pro slovenskou legislativu, zaokrouhlování na des. místa.


Novinka Výpočet cla - základ DPH:

úprava výpočtu základu DPH, přidána volba, zda do základu započítávat o.44 DPH: D0610 -Náklady na dopravu D.
Nastavení se provádí na hlavičce dokladu ICS Dovoz v sekci dodacích podmínek.
Přednastaveno: zaškrtnuto (současné chování).


Novinka Odesílání informací o změně stavu dokladu: Přidána podpora odesílání souboru s elektronickým podpisem.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Novinka Pole "Skutečné číslo tiskopisu" v přehledu EUR změněno na veřejné.Plugin 2.0.2013.0803 ze dne 30.08.2013

Oprava ECS Vývoz, ICS Dovoz - oprava kontroly fakt. částka vs. součet materiálových položek - zaokrouhlení.Plugin 2.0.2013.0801 ze dne 01.08.2013

Novinka ECS Vývoz - úprava exportu SPZ ve zprávách SK515. SPZ bude exportováno včetně přívěsů, návěsu ...Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Číselník Kód daní

Přidána podpora stahování a importu číselníku kódů daní.

Datový soubor AdditionalCode.xml, stahován jako zip archiv.
Import zařazen do skupiny NCTS číselníků.


Oprava Načítání odpovědí záruk při zaškrtlé vobě smazat soubor po importu u definice Odpovědi NCTS - mohlo zobrazit chybu File not found.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Novinka Přidána podpora stahování a importu celních číselníků.

4 zdroje stahování dat:

1. Celní úřady a role celních úřadů: pomocí web services z GŘC ČR - s indikací změny dat (stahováno, pouze pokud je indikována změna dat oproti poslednímu stažení) číselníky: celutvar.xml a roldop.xml detailnější informace: Číslo, Název, Poloha, Místo sídla, Ulice, PSČ, Telefon, Fax, Nadřízený CU. url web service: http://app.celnisprava.cz/ciselniky/servicedata.asmx?WSDL - odkaz uložen v TabURL, druh 6.


2. Doména NTA: NCTS Vydaný, NCTS Přijatý společné číselníky:

 • IE932.xml - Nákl. kusy, Předložené podklady/licence, zvl. záznamy, výsl. kontroly.
 • NE932.xml - Předchozí doklady, závazná trasa

Číselníky jsou stahovány na základě RSS informací z http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/NTA/CIS/DialFeed.xml - odkaz uložen v TabURL, druh 23.


3. Doména DS: Dovoz, Vývoz jednotlivé číselníky:

 • Certificate.xml - Předložené podklady, licence
 • Nomenclature.xml - Ečit ()
 • ControlResult.xml - Výsledky kontroly
 • AdditionalData.xml - Zvláštní záznamy
 • PackageKind.xml - Balení
 • DocumentType.xml - Předchozí doklady

Číselníky jsou stahovány na základě RSS informací z http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/ds/cis/dialfeed.xml - odkaz uložen v TabURL, druh 22.


4. TARIC - celní sazebník číselník Nomenklatúry - 400.xml

Číselník je stahován na základě RSS informací z http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/TARICSK/CIS/DialFeed.xml - odkaz uložen v TabURL, druh 21.

Datové soubory 2.,3.,4. jsou staženy v zip archívu, poté rozbaleny a uloženy zůstávají pouze čisté xml data.

Zachována podpora dalšího importu dat z Ciselnik04.txt, sekce: ”vysl ”doktyp ”baleni ”zavtra ”dokpre ”zvlzazn

”kód prospěchu ”dodací podmínky ”povaha trans Intr ”kód země ”kód měny ”ekonmj ”daně33 ”MJ kvoty ”kód platby ”režim IM ”režim EX ”preference ”RZ ”NRZ ”taricmj ”CV ”MJ upresneni

+ zajdl_ko_LCS04.txt Tridy04.TXT Kapitoly04.txt

případně KN04.xml pro Ečit.Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Přidána podpora pro automatické doplňování havarijního MRN.

Číslování je prováděno dle shodného druhu dokladu.


Novinka NCTS Přijatý - přidělování havarijního čísla MRN: pokud bude vyplněno MRN na 16, nebo 17 pozic, bude při odchodu z pole MRN automaticky dopočítána kontrolní číslice.Plugin 2.0.2013.0511 ze dne 20.05.2013

Novinka NCTS přijatý - přidána podpora pro export dle XSD schématu zprávy SK044 verze 004.Plugin 2.0.2013.0510 ze dne 13.05.2013

Novinka Přidána podpora pro Odesílání informací při změně stavu.

Lze posílat email, xml přílohu, tiskové formuláře. Podpora manuální akce i automatické při příchodu zpráv.

reakce na zprávy:

 • CR_PRO, CR_PROV, CR_PROD
 • CR_PRI, CR_PRIV, CR_PRID
 • CR_VYK
 • CR_KON, CR_KONV
 • CRKONVYST
 • CR_UKO
 • CR_DPH
 • CI_PAT, CI_PATV
 • CI_ODCH
 • CR_NPR, CRNPRV, CRNPRD


Novinka NCTS Přijatý - Přidána podpora importu zprávy SK061A - Rozhodnutí o kontrole CÚ.

Podrobnosti v dokumentaci
TRANZIT_vseobecny_dokument_v1-5_20130131.doc, kapitola 3.3.5.


Novinka ECS Vývoz - verze 3.1, fáze 2, změny v XSD, přidána podpora verze 007

Zprávy: SK513, SK513A, SK515, SK529A.

Bez aktualizace nové verze obdrží deklarant chybu: Nesprávna verzia prijatého dokumentu (očakávaný typ dokumentu SK515.007)
Po aktualizaci verze, ale neaktualizaci číselníků v EKR klientu obdrží deklarant při odesílání chybu: -2, Nepodarilo se vyhledat Typ dokumentu a Typ objektu.


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola na typ zajištění pro ZJP postupy. (0,1).


Novinka ICS Dovoz - Export JSD - upraveno zaokrouhlování dopravného D0620.

0 až 1 €: 1€
jinak matematicky.
Týká se elementů AdditionalDataNote a ItemAdditionalData.


Novinka Komunikátor (EKR Klient) - umožněno mazat záznamy.Plugin 2.0.2013.0302 ze dne 27.03.2013

Novinka Zprovozněna el. komunikace se systémem záruk.

Podávací zprávy: z přehledu záruk, typ ob.plugin, na záložce č. 7 Ob.plugin je potřeba nastavit příslušný typ: Dotaz na záruku, Registrace prim/sec.kódů

IE26: Registrace primárního, sekundárních kódů.

 • Pokud bude vyplněn Nový prim. kód, program pošle automaticky zprávu pro změnu prim.kódu, po obdržení odpovědi IE26 dojde k výmazu Nového prim.kódu a náhradu aktuálního prim.kódu novým.
 • Pokud nebude vyplněn Nový prim. kód, program pošle zprávu pro registraci sek. kódů. Sekundární kódy jsou uloženy na jednotlivé uživatele !
 • Při obdržení odpovědi IE26 se seznamem sekundárních kódů bude promazán seznam vyplněných sek. kódů a nahrán aktuálním soupisem z xml zprávy.

IE34: Dotaz na záruku.

Lze poslat 3 typy dotazu, výběr je zvolen následně v dialogu.

 • 1/ Dotaz na čerpání
  • Odpověď IE37 bude obsahovat informace o celkovém čerpání.
  • Budou aktualizovány příslušné atributy v editoru záruky.
  • Informace o čerpání budou zapsány do tabulky historie - zobrazitelné přes akci Přehled čerpání záruky
 • 2/ Dotaz na použití
  • V dialogu se rovněž zadá požadované období
  • Odpověď IE37 bude obsahovat seznam dokladů a dílčí informace o alokaci příslušné částky
  • informace o použití budou zapsány do tabulky použití - zobrazitelné přes akci Přehled použití záruky
  • V Nastavení parametrů lze zvolit, zda je požadováno zachovávat historii použití, nebo vždy před importem odpovědi seznam použití promazat.
 • 3/ Dotaz na informace o záruce
  • Odpověď IE37 se pouze naimportuje do tabulky zpráv

IE37: Odpověď na dotaz na záruku : typ definice ob.plugin, vyplnit ProgID COM pluginu=HeO_CLA_SK.Export, na zál.č.7 typ=Odpovědi záruky.

IE226: zatím nepodporováno

IE225: beze změny, podpora zpětného importu RefAmoREF230 - Referenčná suma

IE906: chybová zpráva pro modul GMS

Další informace v celní dokumentaci: GUA_HZ_scenáre.doc a Stru_sprav_GUA_HZ.xls.


Novinka ECS Vývoz - Přidání kontrol vyplněnosti:

PR010, PR103, PR067, PR073
PR006, PR018, PR076, PR077
PR014, PR013, PR003, PR023
PR015, PR004, PR026, PR025
PR027, PR029, PR030, PR033
PR031, PR032, PR037, PR040
PR044, PR054, PR021, PR049
PR050, PR051, PR052, PR106
PR042, PR074, PR016, PR048


Novinka ICS JSD Dovoz - upraven export EconomicProcedureFlag - Príznak určujúci, či tovar vstupuje/vystupuje do/z colného režimu s ekonomickým účinkom

Možné hodnoty: 1 = vstup do ekonomického režimu; 2 = výstup z ekonomického režimu.


Novinka NCTS Přijatý - import zprávy IE043:

nebudou importovány hlavičkové organizace Odesílatel, Příjemce, pokud zpráva o vykládce obsahuje data organizací v položkách.


Novinka Vratky - export pole OutputSADCodeShort.


Oprava Pokud v názvu adresáře bylo podtržítko, pak nebyl rozpoznán formát souboru k importu.

Opraveno.


Oprava NCTS Vydaný - import zprávy IE029 - Propuštěno:

pokud se neshodoval počet kontejnerů na položce v podávací a propouštěcí zprávě, pak se nepodařilo naimportovat zprávu IE029.

Opraveno.


Oprava Hromadné generování zpráv: Nešlo generovat pro více záznamů. Chyba Only one top level element is allowed in an XML document.

OpravenoVerze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka NCTS Vydaný - Výše záruk:

Pokud je zajištění již zadáno a následně je vyvolána akce pro výpočet výše záruky, tak hodnota se přenese i do pole Výše záruky konkretního zajištění.
Pokud je vybráno zajištění z přehledu zajištění, a výše záruky je zadána/spočtena, pak se tato hodnota přebere pro právě přenášenou záruku.

Platí pouze pokud je použito pouze jedno zajištění a má vyplněno označení GRN nebo jiné označení.Verze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Novinka ECS Vývoz - úprava výpočtu a kontroly celk. počtu nákladových kusů, narozdíl od České legislativy nebude přičítáno +1 pro každé zboží deklarované volně ložené/sypané zboží.


Novinka Úpraveno zaokrouhlování hrubé a čisté hmotnosti na položkách dokladů.

Dle pravidla PR068: Ak je čistá alebo hrubá hmotnosť menšia ako jeden kilogram, tak sa uvádza s presnosťou na 3 desatinné miesta, inak sa uvádza na celé čísla.


Novinka ICS Dovoz: Byl přidán tisk. zdroj pro položky celní příjemky, přes doklad NCP

xPohybyNCPCSPrijemkaPohyb

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export